Ja til dobbelt statsborgerskap

Statsborgerskap er en sikkerhet for å kunne bli i et land og det gir en både rettigheter, plikter og muligheter til å påvirke samfunnet man er en del av. Når man er statsborgerskap i et land, opplever man tilhørighet og lojalitet til dette landet.

Mange vegrer å søke om statsborgerskap til Norge for da må man forlate sitt andre statsborgerskap. Dette likner på å ikke få lov til å beholde sitt etternavn når man gifter seg. Mange opplever det som å gi avkall på en viktig del av sin identitet.  

Det er flere gode argumenter for doble statsborgerskap. For det første, kan det ikke være lurt at mennesker som har bodd i Norge i mange år, ikke får delta i det politiske systemet. For det andre, kan dobbelt statsborgerskap bidra til integrering, ifølge Migration Integration Policy Index (MIPEX). Norge får en lavere plassering  i MIPEX enn Sverige, Portugal og Canada. Dette begrunnes blant annet med at dobbelt statsborgerskap ikke er akseptert.

I verden i dag er det mange mennesker som lever sine liv i to ulike land. Flere og flere er transanasjonale. Derfor godtar flere og flere land dobbelt statsborgerskap.  Av verdens rundt 200 stater praktiseres dette i mer enn 90 land, som for eksempel Australia, Belgia, Canada, Finland, Frankrike, Storbritannia og Sverige.  Et betydelig flertall i det regjeringsnedsatte Integreringsutvalget mener også at Norge bør åpne for dobbelt statsborgerskap.

Her er det flere argumenter for dobbelt statsborgerskap: Argumenter for dobbelt borgerskap

Bli med oss og signer hvis du også mener at tiden er inne for at Norge også åpner for dobbelt statsborgerskap.