Lik rett til omsorg for flerlinger!

 

 

 

 

 

 

 

LIK RETT TIL OMSORG FOR FLERLINGER

Alle barn har rett til lik omsorg!  Som nåværende og fremtidige tvilling/trillingforeldre opplever vi det urettferdig at dette ikke er dagens ordning.  

Førstefødte tvilling får i forbindelse med at de blir født, som enlinger, 46 uker med en omsorgsperson.  Den sist fødte får 5 uker.

Hvert barn bør ha rett til ett sett hender til disposisjon ved livets start, også flerlinger.  Spesielt med dagens fokus på nærhet og tilknytning, hvor stadig flere forskningsrapporter viser at hvor stort behov nyfødte faktisk har for å bli sett og hørt, bør også hvert barn ha rett på en omsorgsperson.

Tvillingforeldreforeningen understreker at vi ønsker større fleksibilitet på hvordan permisjonen benyttes, og især at far/partner kan være langt flere uker hjemme samtidig med mor. Med andre ord 2 sett hender de første månedene.

 

Støtt vårt arbeid med lik omsorg til alle barn, også tvillinger, trillinger og firlinger, ved å signere oppropet!


Gå gjerne inn på vår Facebook-side eller vår hjemmeside for mer informasjon.

 

Edit 7. august 2015:  Tvillingforeldreforeningen understreker at vi krever at hvert barn skal ha fulle permisjonsrettigheter, slik alle andre barn allerede får. Det burde være en selvfølge at to små babyer krever to personer hjemme samtidig for å yte den beste omsorg. Permisjonen er ikke til for foreldrene; den er til for barnas beste.


Tvillingforeldreforeningen    Kontakt personen bak underskriftskampanjen