Lik rett til omsorg for flerlinger!

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Dette diskusjonstemaet har blitt automatisk laget fra Lik rett til omsorg for flerlinger!-oppropet.


Gjest

#1

2015-08-03 11:18

Dette er viktig for alle som etter oss får flerlinger - det bør være soleklart at alle barn har de samme rettigheter.

Gjest

#2

2015-08-03 11:23

Det er viktig å engasjere seg for alle fremtidige tvilling- og trillingforeldre!

Gjest

#3

2015-08-03 11:39

Er selv tvillingmamma og skulle gjerne vært to på fulltid, så barna kunne fått slippe "samlebåndtilværelsen" i sitt første år.

Gjest

#4

2015-08-03 11:46

Som tvillingmamma ønsker jeg at kommende flerlingfamilier skal få muligheten til å gi flerlinger lik omsorg! Alle nyfødte må få et sett hender hver <3

Gjest

#5

2015-08-03 12:04

Fordi alle barn har rett på lik tilgang til armer,fang, tid, omsorg, ivaretagelse og individuell oppmerksomhet og kjærlighet.
Anne-Sofie

#6 Del gjerne denne

2015-08-03 12:11


Gjest

#7

2015-08-03 12:14

Det sies der er de første årene som er viktigs i et barns liv som danner grunnlag for barnets fremtid❤️ Hilsen trilling mamma som skulle ønske hun var en blekksprut ❤️❤️❤️


Gjest

#8

2015-08-03 12:15

Alle barn bør ha rett til lik oppfølging og omsorg i starten av livet. To eller flere barn trenger mer enn èn voksenperson hjemme første leveår. Depresjoner er svært vanlig hos flerling-mødre, og grunner ut i høy arbeidsbelastning og følelse av å ikke strekke til.

Gjest

#9

2015-08-03 12:31

Det er en selvfølge.

Gjest

#10

2015-08-03 12:47

Jeg er selv tvillingmamma og har kjent på viktigheten av flere hender og favner når det kommer to små mennesker til verden.

Gjest

#11

2015-08-03 12:52

Endelig

Gjest

#12

2015-08-03 13:44

Signerer slik at kommende tvillinger kan få den omsorgen de krever, trenger og har krav på! Mine fikk det desverre ikke!! Alt for mange ganger måtte di gråte på skift mens jeg alene bare ikke strakk til! :( sjeldent fikk dem full oppmerksomhet en og en!

Gjest

#13

2015-08-03 14:18

Helt enig i innholdet

Gjest

#14

2015-08-03 14:23

Venter tvillinger!!

Gjest

#15

2015-08-03 15:04

Fikk selv tvillinger for snart 20 år siden. Ikke bra da heller - og er egentlig forundret over at det ikke er blitt så veldig mye bedre siden. ..

Gjest

#16

2015-08-03 15:59

Viktig med like rettigheter til alle

Gjest

#17

2015-08-03 16:52

Dette burde da vært en selvfølge, men fordi det ikke dreier om flertallet av foreldre blir det ikke nok oppmerksomhet rundt dette! Her MÅ vi få til en endring !

Gjest

#18

2015-08-03 17:22

Jeg kjenner flere med tvillinger og trillinger.

Gjest

#19

2015-08-03 17:53

Alle barn fortjener ett sett armer, også tvillinger! Gi flerlinger rett til lik omsorg som enlinger! Det er ikke barnas feil at de ble tvillinger eller trillinger, jeg ønsker å få slutt på diskrimineringen av disse barna!

Gjest

#20

2015-08-03 18:49

Har selv tvillinger, de er nå 7 år. Jeg vet hvor viktig det er med flere omsorgspersoner hjemme den første tiden!

Gjest

#21

2015-08-03 19:31

Fordi vi har vært gjennom tøffe perioder med fortidligfødte tvillinger, kolikk og flere turer inn og ut av sykehuset det første året. Det ville vært så utrolig mye enklere hvis mor ikke stod alene i hverdagen med alle utfordringene.

Gjest

#22

2015-08-03 20:07

Søster har tvillinger, og har sett med egne øyne hvor nødvendig det er med to foreldre tilstede for å kunne gi barna full oppmerksomhet til alle tider.

Gjest

#23

2015-08-03 20:08

Har selv tvillinger og vet hvor krevende det er å gi nok oppmerksomhet, ro og tilstedeværelse til to barn på en gang. Er også psykolog og vet mye om viktighet av god omsorg i spedbarnsalder og trygg tilknytning mellom barn og omsorgsgivere.

Gjest

#24

2015-08-03 20:37

Har tvillinger selv og ser så absolutt at dette er helt nødvendig å få frem i lyset. Man er konstant i mangel på et sett hender/armer/fang og slites i stykker av dårlig samvittighet når man er alene med to.

Gjest

#25

2015-08-03 21:05

Jeg har selv tvillinger og vi hadde absolutt trengt et sett til med hender mye lenger enn de 8 ukene man har krav på i dag..