Mest populære underskriftskampanjer i 2015 - Norway

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

UNDERSKRIFTSKAMPANJE FOR NOTODDEN JERNBANESTASJON.

Hei alle sammen, dette er en underskriftskampanje for å opprettholde Notodden Jernbanestasjon. Ønsker å sette lys på at vi trenger bare en jernbanestasjon og det på stasjonsområde. Denne stasjonen har vært i drift i 80 år og nå som vi er blitt plukket ut til å være en del av verdensarven så er det på denne stasjonen toget burde gå ifra. Kansje vi kan klare å få politikerene til å skifte mening, hvis vi blir mange nok som står samlet for at denne stasjonen skal få et nytt liv. Vær med å skriv und

Laget: 2015-08-13 Statistikk

Opprop mot vitaminforbud

Den 1. oktober 2015 innførte legemiddelverket i praksis forbud mot all privat import av kosttilskudd. Under de nye reglene må man ha legeresept, samt at kosttilskuddet må markedsføres i Norge dersom man vil importere det fra utlandet. Vi anser det som skandaløst at helsemyndighetene ønsker å frata nordmenn retten til selv å bestemme over sin egen helse. Retten til selv å følge ledende forskning innen helse fremfor å bli tvunget til å følge statlige helseråd med tvilsomt faglig grunnlag. Vi kreve

Laget: 2015-10-14 Statistikk

Nei til bom på eksisterende vei på Jevnaker ( Kun for innbyggere)

Dette er en underskriftskampanje for og av innbyggere i Jevnaker kommune. Ved å legge inn etterspurt personlig informasjon samtykker man i at de som er folkevalgte eller har påvirkningskraft i denne saken. Jobber for at det ikke bygges ny vei mellom Olum - Eggemoen hvis dette innebærer bom på eksisterende veier for å komme ut eller inn i Jevnaker kommune.

Laget: 2015-12-15 Statistikk

Faglig opprop om EØS: For faste ansettelser og rettigheter

Norge har i tjue år vært underlagt EUs indre marked med EUs fire markedsfriheter via EØS-avtalen. EU direktiver blir innført med lite debatt i folkevalgte organer. EU-domstolen griper inn i avtaler mellom partene i norsk arbeidsliv. Slik innsnevres demokratiet. Dette skjer til tross for at Norge i 1992 forutsatte at EØS-avtalen ikke skulle kunne påvirke arbeidslivets regler. I 2013 vedtok LO-kongressen enstemmig at ILO-bestemmelser, norske arbeidslivslover og tariffavtaler skal være overordnet

Laget: 2015-05-27 Statistikk

Bevar Lyngør for etterslekten - si nei til "hytteby" i Lyngør!

Vi vil at utbyggingen av hus og hytter som Najaden Holding as planlegger i vernesonen i Lyngør, ikke skal finne sted! Tvedestrand kommune har lagt ut arealer for bygging av hus i Lyngør i sin eksisterende kommuneplan datert mai 2012. Vi forventer at Tvedestrand kommune er seg sitt ansvar bevisst idet Lyngør er underlagt et spesielt vern, og lar Lyngør utvikle seg i pakt med sitt særpreg og karakter som gammel, tradisjonsrik uthavn.   Aksjonsgruppen «Bevar Lyngør», http://www.bevarlyngor.no, som

Laget: 2015-06-20 Statistikk

Vern Tanumplatået

Opprop   18.2.2015 TANUMPLATÅET – BÆRUMS HISTORISKE ARV OG STOLTHET og et av de 15 mest verneverdige kulturlandskapene i Norge    Vi som skriver under dette oppropet vil at det fortsatt skal dyrkes mat her, beite dyr, være bønder her som driver et aktivt jordbruk. Vi vil at framtidige generasjoner også skal kunne oppleve alle de felles verdiene generasjonene siden bronsealderen har vært med på å skape i dette rike jordbruksområdet. Derfor må vi stoppe det utbyggingspresset som det legges opp t

Laget: 2015-02-17 Statistikk

LA MUSIKALLINJEN VED HOLE KULTURSKOLE BESTÅ SLIK DEN ER I DAG!

foto: Ringerikes Blad Hei på dere alle! (Scroll nedover for å komme til signeringen) Om ikke politikere i Hole kommune snur i sitt vedtak om å kutte store beløp i støtten til kulturen i Hole, så har vi de siste dagene med den fantastiske oppsettingen av Annie, sett den niende og aller siste forestillingen på Byscenen i Hønefoss, hvor de fantastiske talentene fra Musikallinjen skinner som store stjerner fra scenen. Dette kan ikke du og jeg la skje! Alle signeringer på dette oppropet vil bli skrev

Laget: 2015-03-24 Statistikk

Bevar lokalmiljøet på Karlsrud

En utenbys utbygger ønsker å bygge ut eiendommene Raschs vei 38 – 40 og Radarveien 4 til et åtteetasjers nærings- og boligkompleks midt blant småhusbebyggelsen. Bygget som ønskes satt opp, skisseres som et bygg på over 30 meter, og vil utgjøre flere tusen kvadratmeter. Dette vil gjøre bygget høyere enn noen andre bygg mellom Karlsrud og Lambertseter i dag, høyere enn både Lambertseter senter og det planlagte OBOS-prosjektet øst for senteret. En slik utbygging vil rasere nærområdet vårt og føre t

Laget: 2015-12-04 Statistikk

Vern Kristiansand og Songdalens grønne lunger fra motorveibygging

Vern Kristiansand og Songdalens grønne lunger fra motorveibygging! Vegvesenet anbefaler i sin konsekvensutredning (mai 2015) en kombinasjon (K3) av flere utredede veikorridorer for Ytre ringvei. K3 innebærer bro over Postveien (Gamle Mandalsvei) like ved Kjerrane og Gråmannen, og lang dagsone fra Breimyr over Øygardsvannene inn i Vågsbygdmarka, samt bro over Rossevannsbekken. Vi mener at ved en evt. bygging av en ytre ringveg må natur- og friluftsområdene på vestkanten av Kristiansand og i Songd

Laget: 2015-05-22 Statistikk

rovdyr

Til stortingsrepresentant Stortinget Oslo                                                                                                  Bergen/Oslo 09.11.2015   OPPROP OM ROVDYRSITUASJONEN Undertegnede norske fagbiologer vil gjerne gi uttrykk for sterk bekymring når det gjelder fremtiden for de store norske rovdyrene. En målsetting for norsk naturvernpolitikk bør være å sikre arealer med intakte økosystemer, med minst mulig menneskelig påvirkning. Slike det nå er, finnes ingen områder hvor ro

Laget: 2015-11-06 Statistikk