Mest populære underskriftskampanjer i 2015 - Norway

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Bevar Kjeller flyplass

Vi ønsker å bevare Kjeller flyplass som en levende, kulturhistorisk flyplass.*Norges første flyplass. *En av verdens eldste, operative flyplasser. *Flyplassen har i dag et unikt småfly- og veteranflymiljø. *Kjeller er også et utdanningssenter for småfly- og trafikkflypiloter.Bli med og bevar Kjeller flyplass for framtiden! Enkelte politikere i Lillestrøm kommune (tidligere Skedsmo kommune) har i årevis omtalt området som indrefilet for utbygging. Nå ser innbyggere i Lillestrøm at de har mulighet

Laget: 2014-02-18 Statistikk

751Rud/Sandvika: Få tilbake de 3 holdeplassene!

Ruter la ned tre populære holdeplasser fra 16.august på lokal ruten 751 Rud. Argumentet er at det er for å spare tid. Vi er uenig i at dette er den beste løsningen både for brukerne, men også i forhold til å spare tid. Den aktuelle bussrutene inneholder 4 andre stoppesteder som også betjenes hyppig av andre bussruter (151, 753, 122) Å fjerne tre av disse stoppestedene (sykehusveien, vallerveien og evje) vil være mye mer tidsbesparende og vil ikke skape så mye bry for brukerne. Nedleggelsen av st

Laget: 2015-08-25 Statistikk

NEI TIL NEDLEGGELSE AV SAKSHEIM SKOLE!

Saksheim skole er foreslått lagt ned med virkning fra 1. august 2016. Nå må vi mobilisere alle krefter og gjøre alt vi kan for å bevare den flotte skolen vår. Signer oppropet og støtt oss i kampen for ei levende grend i Saksumdal! Saksheim skole er en god skole der barna får trygge rammer for læring. På Saksheim skole er det et unikt samhold der barna lærer i aldersblanda grupper. Det er et dyktig personale og et svært godt samarbeid med foreldre. Skolen bygger identitet og er selve hjertet i n

Laget: 2015-11-09 Statistikk

Vi vil beholde Bjørsetsaga som friområde

Bjørsetsaga ligger om lag 1,5 km vest for Molde sentrum, i bydelen Bjørset. I kommunedelplan for Molde By 2000-2010, ble tomta Bjørsetsaga enstemmig avsatt som friområde. Den ble likevel kjøpt av Planor i den hensikt å få omregulert tomta til bolig- og forretningsområde. Siden har den ligget som lagerplass for bygningsmaterialer og utstyr. Bjørset Vel har over lengre tid jobbet for å sikre Bjørsetsaga som friområde. Velforeningen har i nært samarbeid med kommunen jobbet med en detaljplan for Bjø

Laget: 2015-08-27 Statistikk

Videregående Steinerskole til Hurum!

Kjære elever, foresatte og støttespillere! Det arbeides målrettet og godt for å etablere en ny videregående steinerpedagogisk internatskole på Hurum fra høsten. Vi ønsker å bygge sten på sten, slik at det vi er med å skape, er en bærekraftig grønn virksomhet som mange vil ha glede av i årene som kommer. Vi vil snart lanserer innsamlings-dugnad, og håper så mange som mulig vil like, dele og donere! I mellomtiden trenger vi å holde initiativet varmt og framme i bevisstheten, vi trenger å stå samle

Laget: 2015-12-07 Statistikk

LAR protestaksjon

LAR-Protestaksjon fra brukerne og andre som ønsker å støtte oss   Jeg har nå fått nok av stigmatiseringen, sjikaneringen, mangel på respekt som LAR-bruker, total mangel på brukermedvirkning, en for stor og alvorlig innskrenking av frihetsgraden vår og en ellers stor grad av feilbehandling og misbruk av regelverk/retningslinje.  Dette vil jeg nå gjøre noe med, jeg har skrevet et brev/klage til helseministeren. Klagen kommer til å inneholde forskjellige områder av behandling, mangel på brukermedvi

Laget: 2014-12-13 Statistikk

Nei til bompenger rundt Tresfjorden.

Tresfjord Bygdalag mener det er feil å belaste lokaltrafikken rundt Tresfjorden med bomavgift. 

Laget: 2015-09-25 Statistikk

Nei til foreslåtte endringer i barnehageloven!

     Kunnskapsdepartementet har foreslått endringer i barnehageloven. Hvordan ser det i praksis ut for barn, foreldre og barnehageansatte hvis endringene blir vedtatt?   1. Det åpnes opp for massekartlegging og omfattende innhenting og lagring av persondata om enkeltbarn, både skriftlig og digitalt.   2. Det kreves ikke lenger samtykke fra foreldre for å ta i bruk systemer, verktøy og metoder som vil samle inn og lagre data om barnet ved f.eks kartlegging av barnets språk og utvikling.  "Et kr

Laget: 2014-11-29 Statistikk

Nei til valgsvik i Rauma kommune

 Dato: 01.10.15   Til Politikerne i Rauma kommune. Kommunevalget i Rauma 2015 tok en uventet vending dagen etter valget og utfallet viser til et svik ovenfor velgerne i Rauma. Det sendes nå inn en felles klage på valgresultatet til Rauma kommune. Velgerne som signerer føler seg svekket og ført bak lyset. Ikke minst at valget viser til mer som et spill mellom politikerne enn oss velgerne i Rauma. Det er et hån mot oss velgere. Rauma kommune har noen gode kjerneverdier: SAMARBEIDSVILLIG- EKTE OG R

Laget: 2015-10-01 Statistikk

Nei til flyplass på Fremo

Trondheim flyklubb og Fremo Næringspark jobber iherdig for å få til flyplass på Fremoplatået. Dette vil utgjøre en stor risiko for grunnvannskilden, som leverer førsteklasses drikkevann til Flå og Klæbu, legge beslag på verdifullt landbruksareal og store grusressurser, og vil forringe bomiljøet på platået og i bygda betraktelig. Signer oppropet Nei til flyplass på Fremo i dag!

Laget: 2015-01-14 Statistikk

Redd Spesialsykehuset for Epilepsi fra nedleggelse

Laget: 2014-09-28 Statistikk

Vi ønsker folkeavstemning i Hof om sammenslåing med Holmestrand

Vi er inne i en prosess der vårt lokalsamfunn og lokaldemokrati er i ferd med å bli endret for alltid, og det er kun noen få som er med på å ta den beslutningen.  Hvordan skal Hof kommune og våre nære tjenester organiseres og finansieres i framtida? Hvem skal bestemme over våre barnehager, skole og eldreomsorg? En eventuell sammenslåing vil komme til å berøre oss alle.  Partiene i Hof gikk til valg på en flersenterkommune med Re, Sande, Hof og Holmestrand og ikke kun en sammenslåing med Holmestr

Laget: 2015-11-12 Statistikk

Si JA til #styrkjordvernet

Oppropet "Si JA til #styrkjordvernet" støtter oppropet "Stopp nedbygging av matjorda - nå" I november 2015 sier vi dette; "Styrk jordvernet i Norge!" Bakgrunn: Næringskomitéen skal avgi sin innstilling om ny nasjonal jordvernstrategi torsdag 19.november.  De regionale jordvernforeningene i Vestfold, Oslo og Akershus, Buskerud, Telemark og Rogaland har tatt initiativ til oppropet Stopp nedbygging av matjorda- nå! Naturviterne som tok initiativet til «Ja til #styrkjordvernet i Norge» støtter dett

Laget: 2013-11-27 Statistikk

Bevar Berg museum

Bevar Berg - Kragerø museum!  Museet trues med nedlegging fordi penger og folk konsentreres rundt Telemark museum i Skien. Politikerne må slå ring om museet, og sikre at det får en sentral plass i Kragerøs 350 års jubileum i 2016. Mister vi museet, mister vi Kragerøs kollektive hukommelse! 

Laget: 2015-02-16 Statistikk

Behold bassenget i Ålvik!

Underskriftskampanje mot nedleggelse av bassenget i Ålvik. Vil bli brukt som virkemiddel på møtet i kommunen den 24. August. Del gjerne med alle du kjenner. M.V.H. Stine Mari Hansen Maren Vaka Bassengansvarlig i Ålvik

Laget: 2015-07-30 Statistikk

Et trygt liv for familien Abbasi

  Den sittende regjeringa fører en returpraksis der vi ser en sterk oppsving i utsending av barnefamilier som søker asyl i Norge[1].   Mange av disse sendes nå til Afghanistan, et land der 36% av den allerede økende befolkninga befinner seg under fattigdomsgrensa. UDI understreker i sin prasksisforeleggelse til regjeringa at uten et nettverk som er i stand og villig til å hjelpe dem som sendes til internflukt i Afghanistan, er det ikke forsvarlig å sende barnefamilier til landet. De utdyper: «d

Laget: 2014-12-18 Statistikk

VI KREVER GJENNOMGANG AV EFSAs RETNINGSLINJER FOR GMO-SIKKERHET

VI KREVER GJENNOMGANG AV EFSAs RETNINGSLINJER FOR GMO-SIKKERHET   Vitenskapskomiteen for mattrygghet har igjen gjort en helse-og miljørisikovurdering av en GMO-mais og har ikke identifisert helseskadelige eller endrede ernæringsmessige egenskaper ved genmodifsert mais sammenlignet med konvensjonell mais. Den genmodifiserte maisen NK603 x MON810 er godkjent til import, videreforedling og til bruk som mat og fôr i EU (Kommisjonsbeslutning 2007/701/EC). De innsatte genene i mais NK603 x MON810 gjø

Laget: 2014-10-17 Statistikk

Ja, til at Audiografer defineres som høreapparatformidler!

I forbindelse med at Arbeids- og sosialdepartementet har sendt ut en høring vedrørende endring av rundskriv § 10-7 Bokstav b – Høreapparat og tinnitusmasker vil vi få uttrykke vår bekymring for utviklingen av dagens hørselsomsorg, og hvilke negative konsekvenser foreslåtte endringer kan medføre for hørselsomsorgen i Norge.   Fremtidens hørselsomsorg trenger:  Frittstående audiografer må defineres som høreapparatformidler i rundskrivet på lik linje med avtalespesialister og offentlig hø

Laget: 2015-03-12 Statistikk

Ja til høne

Pensjonerte verpehøner destrueres og flere forbrukere savner høner i butikkene. Her bør noe gjøres for å unngå at smakfull og sunn mat bare blir dumpet, det går i  mot sunn fornuft tradisjoner vi har her i Norge med å bruke hele dyret i matproduksjon. Har vi Nordmenn virkelig blitt så rike at vi bare kan kaste fullt brukbar mat? Eller er det tidsklemma som stopper oss fra å sette mat på langtidskoking? Eller har vi rett og slett blitt for bortskjemte med fileter og nygrillet kylling? Signer her

Laget: 2014-01-25 Statistikk

Samvær? Ikke for enhver pris

Vi ser altfor mange eksempler på at våre barns rettigheter blir satt tilside til fordel for de voksnes krav om samvær. Idag er rettspraksis at foreldre, så og si uavhengig av hva slags valg de tar i forhold til utøvelse av sin foreldrerolle, kan påberope seg samvær med barnet. Daglig møtes vi av saker som spenner fra mangel på oppfølging i form av ordnede samværsavtaler og økonomisk støtte til barnets daglige behov, til omsorgssvikt og overgrep mot barn. Etter lovverket er formuleringen at barn

Laget: 2015-01-29 Statistikk