Nei til flyplass på Fremo

Trondheim flyklubb og Fremo Næringspark jobber iherdig for å få til flyplass på Fremoplatået. Dette vil utgjøre en stor risiko for grunnvannskilden, som leverer førsteklasses drikkevann til Flå og Klæbu, legge beslag på verdifullt landbruksareal og store grusressurser, og vil forringe bomiljøet på platået og i bygda betraktelig. Signer oppropet Nei til flyplass på Fremo i dag!

Maria Langland Nyutstumo    Kontakt personen bak underskriftskampanjen