Nei til valgsvik i Rauma kommune

 Dato: 01.10.15

 

Til Politikerne i Rauma kommune.


Kommunevalget i Rauma 2015 tok en uventet vending dagen etter valget og utfallet viser til et svik ovenfor velgerne i Rauma.


Det sendes nå inn en felles klage på valgresultatet til Rauma kommune. Velgerne som signerer føler seg svekket og ført bak lyset. Ikke minst at valget viser til mer som et spill mellom politikerne enn oss velgerne i Rauma. Det er et hån mot oss velgere.


Rauma kommune har noen gode kjerneverdier:


SAMARBEIDSVILLIG- EKTE OG RAUS.


Vi stiller spørsmål ved kjerneverdiene, for hvor er samarbeidet mellom politikerne og oss velgere i Rauma? Hvor er samarbeidet mellom politikerne?


Det vi ser nå er at det ikke vil ha noen betydning hvilket parti vi stemmer på eller hvilken ordførerkandidat vi stemmer fram. Vi føler det at folkeavstemmningen ikke har noen verdi i år.


Ja høyre fikk 30,1 % (+12,3) av stemmene, men AP,SV og SP fikk totalt 51,2 % av stemmene og dermed gav dem valget av ordførerkandidaten. Helt til plutselig Marit Nauste bestemmer seg for og skifte side, og overgir mandatet til Høyre.


Vi som skriver under dette oppropet føler seg svekket pga valgresultatet. Men de som stemte arbeiderpartiet er nok de som føler seg mest ført bak lyset. Der igjen kommer politikerne i arbeiderpartiet, Senterpartiet og sosialistisk venstreparti og de som stemte på dem. Så alt i alt er det mange som blir berørt av hva en politiker gjorde, de ene valget som en politiker gjorde.


Marit Nauste har visst siden møtet i mai 2015 hvilket parti de ville samarbeide med i valget og videre etter valget. Så hvorfor endre politisk synspunkt nå når valgresultatet ble seier til senterpartiet og til Magnhild Vik. Hvor er ærligheten hennes forhold til sine kollegaer, de andre partiene og til oss som bor i Rauma, når hun velger og trekke seg dagen etter valgresultatet? Vi mener at vi ikke kan ha uærlige politikere i kommunestyret. Vi vil ha en politiker som velgerne og ikke minst partiet kan ha tillit til og som kan føre en god dialog med oss i Rauma og andre politikere.


Er Marit Nauste en person som har fulgt kjerneverdiene til Rauma kommune. Har hun vært samarbeidsvillig, ekte og raus?


I mai når Ap var i tvil ved lojalitet til Marit Nauste måtte hun skriftlig avklare om hun aksepterte det samarbeidspartiet Arbeiderpartiet kom til og velge. Hun skrev da selv: "Jeg skal støtte opp om det forhandlingsutvalget kommer frem til", refererer til artikler i media.


Har hun konflikt med noen i partiet sitt, så må hun vurdere sin plass og sin stilling i partiet før valget starter. Det skal ikke gå utover oss som velgere i Rauma kommune, eller de andre i partiene. Det er og føre et alvorlig uærlig spill.


Slik det er nå har Marit Nauste svekket rykte og minsket tilliten til hennes posisjon i Arbeiderpartiet i Rauma og fratatt seieren til Senterpartiet.


Er dette i orden for høyre og de andre partiene? Overgangen førte til at Høyre vant ordførerkandidaten, men er det riktig og godkjenner de måten dette er blitt gjort på?


Hvorfor blir ikke vi hørt? Har ikke vi stemmerett av en grunn? Nå er det andre gangen Lars Olav Hustad sitt parti (Høyre) "vinner" valget, uten å blitt stemt frem av folket i Rauma. I år var det kun 60 % av de som bor i rauma som stemte. Hva blir det om 4 år? Det vil så klart bli enda mindre. Våre stemmer har ingenting og si på utfallet av valget.


Vi undertegnede føler seg oversett og ikke hørt av politikerne.


Skal vi som bor i Rauma kommune få tillit til dere i kommunestyret igjen, MÅ dere gjøre noe med årets valg. Vi vil ikke sitte på sidelinjen og bli lurt på denne måten. Vi vil ha et ærlig, rettferdig og EKTE valg. Nå er det opp til dere i kommunestyret og til dere politikkere og gå inn i dere selv og tenke:


Er det dette vi vil at velgerne (undertegnede) våre skal tenke og tro?


Er det sånn vi vil ha det i kommunen vår?


Folk skal ikke si at de er flau over og bo i Rauma.


Håper at vi nå blir tatt på alvor!