NEI TIL NEDLEGGELSE AV SAKSHEIM SKOLE!

Saksheim skole er foreslått lagt ned med virkning fra 1. august 2016. Nå må vi mobilisere alle krefter og gjøre alt vi kan for å bevare den flotte skolen vår. Signer oppropet og støtt oss i kampen for ei levende grend i Saksumdal!

Saksheim skole er en god skole der barna får trygge rammer for læring. På Saksheim skole er det et unikt samhold der barna lærer i aldersblanda grupper. Det er et dyktig personale og et svært godt samarbeid med foreldre. Skolen bygger identitet og er selve hjertet i nærmiljøet i Saksumdal.

Saksumdal er ei velfungerende og aktiv grend som støtter opp under skolen og barnehagen vår. Alle grunnskolebarn har rett til å gå på skole i nærmiljøet sitt (Opplæringslova) og for oss er det i Saksumdal.

Det er trist at våre barn og et helt lokalsamfunn skal ofres i en økonomisk kabal på veien mot sentralisering og effektivisering. Lillehammer kommune er mer enn bare bykjerna med gågata – Lillehammer kommune trenger også levende bygder! Vi sier nei til at Saksheim skole i Saksumdal skal legges ned – vi sier ja til et levende bygdesamfunn i Saksumdal og til en fortsatt drift av nærmiljøskolen vår!

Vi trenger all støtte vi kan få – sammen er vi sterke!

FAU Saksheim skole