Si JA til #styrkjordvernet

Oppropet "Si JA til #styrkjordvernet" støtter oppropet "Stopp nedbygging av matjorda - nå"

I november 2015 sier vi dette;

"Styrk jordvernet i Norge!"

Bakgrunn: Næringskomitéen skal avgi sin innstilling om ny nasjonal jordvernstrategi torsdag 19.november. 

De regionale jordvernforeningene i Vestfold, Oslo og Akershus, Buskerud, Telemark og Rogaland har tatt initiativ til oppropet Stopp nedbygging av matjorda- nå!

Naturviterne som tok initiativet til «Ja til #styrkjordvernet i Norge» støtter dette oppropet!

- Vi er fortsatt bekymret for konsekvensene nedbygging av verdifull matjord har for bærekraftig matproduksjon i Norge. sier Vebjørn Knarrum, forbundsleder i Naturviterne. 

Saken om #styrkjordvernet er fortsatt den samme – og vi vil levere disse signeringene sammen med "Stopp nedbygging av matjorda – nå» 

Vi oppfordrer også alle til å også støtte oppropet Stopp nedbygging av matjorda- nå!

 

I november 2013 sa vi dette;

"Styrk jordvernet i Norge!"

Landbruks- og matministeren vil gi grønt lys for nedbygging av verdifull matjord her i landet. Vi er sterkt bekymret for konsekvensene dette har for bærekraftig matproduksjon i Norge.

Støtt derfor vårt opprop og si ja til #styrkjordvernet i Norge!I vårt innspill til regjeringen Solberg la vi nettopp vekt på at prinsippet om bærekraft måtte bli førende. 

Vårt krav er at kompetanse om bærekraft må ligge til grunn for alle beslutninger. Det er vanskelig å se at disse rådene blir fulgt når den nye landbruksministeren ønsker å omgjøre tidligere vedtak om vern av matjord. I en verden hvor befolkningen vokser hurtig, må også vi i Norge produsere en større andel av vår egen mat. Et sterkt jordvern må derfor opprettholdes! 

Bakgrunnen for oppropet er at landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har trukket tilbake departementets innsigelser om omdisponering av 1000 dekar dyrket mark i Trondheim, og at hun også vil la Ikea få bygge varehus på Delijordet i Vestby.