Si JA til #styrkjordvernet

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Vi sier fortsatt JA til #styrkjordvernet!

2015-11-13 10:39:27

Oppropet "Si JA til #styrkjordvernet" støtter oppropet "Stopp nedbygging av matjorda - nå"

I november 2015 sier vi dette;

"Styrk jordvernet i Norge!"

Bakgrunn: Næringskomitéen skal avgi sin innstilling om ny nasjonal jordvernstrategi torsdag 19.november. 

De regionale jordvernforeningene i Vestfold, Oslo og Akershus, Buskerud, Telemark og Rogaland har tatt initiativ til oppropet Stopp nedbygging av matjorda- nå!

Naturviterne som tok initiativet til «Ja til #styrkjordvernet i Norge» støtter dette oppropet!

- Vi er fortsatt bekymret for konsekvensene nedbygging av verdifull matjord har for bærekraftig matproduksjon i Norge. sier Vebjørn Knarrum, forbundsleder i Naturviterne. 

Saken om #styrkjordvernet er fortsatt den samme – og vi vil levere disse signeringene sammen med "Stopp nedbygging av matjorda – nå»

Vi oppfordrer også alle til å også støtte oppropet Stopp nedbygging av matjorda- nå!

 

I november 2013 sa vi dette;

"Styrk jordvernet i Norge!"

Landbruks- og matministeren vil gi grønt lys for nedbygging av verdifull matjord her i landet. Vi er sterkt bekymret for konsekvensene dette har for bærekraftig matproduksjon i Norge.

Støtt derfor vårt opprop og si ja til #styrkjordvernet i Norge!I vårt innspill til regjeringen Solberg la vi nettopp vekt på at prinsippet om bærekraft måtte bli førende.

Vårt krav er at kompetanse om bærekraft må ligge til grunn for alle beslutninger. Det er vanskelig å se at disse rådene blir fulgt når den nye landbruksministeren ønsker å omgjøre tidligere vedtak om vern av matjord. I en verden hvor befolkningen vokser hurtig, må også vi i Norge produsere en større andel av vår egen mat. Et sterkt jordvern må derfor opprettholdes! 

Bakgrunnen for oppropet er at landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har trukket tilbake departementets innsigelser om omdisponering av 1000 dekar dyrket mark i Trondheim, og at hun også vil la Ikea få bygge varehus på Delijordet i Vestby.


Naturviterne

Vi sier fortsatt JA til #styrkjordvernet!

2015-11-11 17:34:52

Oppropet "Si JA til #styrkjordvernet" støtter oppropet "Stopp nedbygging av matjorda - nå"

I november 2015 sier vi dette;

"Styrk jordvernet i Norge!"

Bakgrunn: Næringskomitéen skal avgi sin innstilling om ny nasjonal jordvernstrategi torsdag 19.november. 

De regionale jordvernforeningene i Vestfold, Oslo og Akershus, Buskerud, Telemark og Rogaland har tatt initiativ til oppropet Stopp nedbygging av matjorda- nå!

Naturviterne som tok initiativet til «Ja til #styrkjordvernet i Norge» støtter dette oppropet!

- Vi er fortsatt bekymret for konsekvensene nedbygging av verdifull matjord har for bærekraftig matproduksjon i Norge. sier Vebjørn Knarrum, forbundsleder i Naturviterne. 

Saken om #styrkjordvernet er fortsatt den samme – og vi vil levere disse signeringene sammen med "Stopp nedbygging av matjorda – nå»

Vi oppfordrer også alle til å også støtte oppropet Stopp nedbygging av matjorda- nå!

 

I november 2013 sa vi dette;

"Styrk jordvernet i Norge!"

Landbruks- og matministeren vil gi grønt lys for nedbygging av verdifull matjord her i landet. Vi er sterkt bekymret for konsekvensene dette har for bærekraftig matproduksjon i Norge.

Støtt derfor vårt opprop og si ja til #styrkjordvernet i Norge!I vårt innspill til regjeringen Solberg la vi nettopp vekt på at prinsippet om bærekraft måtte bli førende.

Vårt krav er at kompetanse om bærekraft må ligge til grunn for alle beslutninger. Det er vanskelig å se at disse rådene blir fulgt når den nye landbruksministeren ønsker å omgjøre tidligere vedtak om vern av matjord. I en verden hvor befolkningen vokser hurtig, må også vi i Norge produsere en større andel av vår egen mat. Et sterkt jordvern må derfor opprettholdes! 

Bakgrunnen for oppropet er at landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har trukket tilbake departementets innsigelser om omdisponering av 1000 dekar dyrket mark i Trondheim, og at hun også vil la Ikea få bygge varehus på Delijordet i Vestby.


Naturviterne v / Torbjørn Hundere

Vi sier fortsatt JA til #styrkjordvernet

2015-11-11 16:28:09

oppropet "Si JA til #styrkjordvernet" støtter oppropet "Stopp nedbygging av matjorda - nå"

 

I november 2015 sier vi dette;

"Styrk jordvernet i Norge!"

Bakgrunn: Næringskomitéen skal avgi sin innstilling om ny nasjonal jordvernstrategi torsdag 19.november. 

De regionale jordvernforeningene i Vestfold, Oslo og Akershus, Buskerud, Telemark og Rogaland har tatt initiativ til oppropet Stopp nedbygging av matjorda- nå!

Naturviterne som tok initiativet til «Ja til #styrkjordvernet i Norge» støtter dette oppropet!

- Vi er fortsatt bekymret for konsekvensene nedbygging av verdifull matjord har for bærekraftig matproduksjon i Norge. sier Vebjørn Knarrum, forbundsleder i Naturviterne. 

Saken om #styrkjordvernet er fortsatt den samme – og vi vil levere disse signeringene sammen med "Stopp nedbygging av matjorda – nå»

Vi oppfordrer også alle til å også støtte oppropet Stopp nedbygging av matjorda- nå!

 

I november 2013 sa vi dette;

"Styrk jordvernet i Norge!"

Landbruks- og matministeren vil gi grønt lys for nedbygging av verdifull matjord her i landet. Vi er sterkt bekymret for konsekvensene dette har for bærekraftig matproduksjon i Norge.

Støtt derfor vårt opprop og si ja til #styrkjordvernet i Norge!I vårt innspill til regjeringen Solberg la vi nettopp vekt på at prinsippet om bærekraft måtte bli førende.

Vårt krav er at kompetanse om bærekraft må ligge til grunn for alle beslutninger. Det er vanskelig å se at disse rådene blir fulgt når den nye landbruksministeren ønsker å omgjøre tidligere vedtak om vern av matjord. I en verden hvor befolkningen vokser hurtig, må også vi i Norge produsere en større andel av vår egen mat. Et sterkt jordvern må derfor opprettholdes! 

Bakgrunnen for oppropet er at landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har trukket tilbake departementets innsigelser om omdisponering av 1000 dekar dyrket mark i Trondheim, og at hun også vil la Ikea få bygge varehus på Delijordet i Vestby.


Naturviterne v / Torbjørn Hundere

Oppropet #styrkjordvernet ble overrakt landbruks- og matminister Sylvi Listhaug i dag!

2013-12-11 20:54:56

Tusen takk for at du deltok!

Les mer om overrekkelsen her

Regjeringen mottok jordvernopprop fra Naturviterne

Naturviterne


Naturviterne

Takk for din støtte til #styrkjordvernet

2013-12-02 09:51:34

Takk for din støtte til #styrkjordvernet

Oppropet nærmer seg 6500 underskrifter. Vi håper å passere 10000 i løpet av uken. Deretter vil oppropet bli overrakt til regjeringen ved Sylvi Listhaug.

Etter flere forespørsler er det nå laget en Facebook-side med samme navn. Den er for de som ønsker å diskutere og dele informasjon om jordvern.

https://www.facebook.com/styrkjordvernet

mvh

Torbjørn Hundere

Kommunikasjonssjef i Naturviterne.

Din e-post adresse vil aldri vises offentlig eller gis ut til tredjeparter.

 


NaturviterneDel denne underskriftskampanjen

Hjelp dette oppropet å innhente flere signaturer.

Hvordan markedsføre et opprop?

  • Del oppropet på Facebook-veggen din og i grupper som har med emnet i oppropet ditt å gjøre.
  • Kontakt vennene dine
    1. Skriv en melding der du forteller om hvorfor du har signert dette oppropet. Det er mer sannsynlig at folk signerer hvis de forstår hvor viktig temaet er.
    2. Kopier og lim inn nettadressen til oppropet i meldingen din.
    3. Send beskjeden ved hjelp av e-post, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram og LinkedIn.