Stopp nedbygging av matjord - nå!

Skriv under oppropet: Stopp nedbygging av matjorda - nå! 

Norge har lite matjord og den beste jorda ligger der folk bor og er truet av nedbygging. Bare 4 av 10 måltider du spiser er produsert i Norge.

Ikea-saken på Vestby, 1000 dekar til boligbygging i Trondheim og Sørbyjordene i Sandefjord er kjente eksempler hvor lokalpolitikerne har vedtatt at matjord kan bygges ned.

Samtidig er det summen av alle små vedtatte nedbygginger som gjør at det i Norge er bygd ned 3 ganger Vestfolds matjordareal siden 2.verdenskrig!

Dette kan ikke fortsette. En stadig økende befolkning trenger mer mat og klimaendringene vil true matforsyningen. Det finnes ingen angreknapp for nedbygd matjord.

Stortinget har en ny nasjonal jordvernstrategi til behandling. Torsdag 19. november avgir næringskomiteen sin innstilling. De må få vite at svært mange krever:
Stopp nedbygging av matjorda - nå!

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Jordvern Vestfold kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook