Stopp nedbygging av matjord - nå!

Skriv under oppropet: Stopp nedbygging av matjorda - nå! 

Norge har lite matjord og den beste jorda ligger der folk bor og er truet av nedbygging. Bare 4 av 10 måltider du spiser er produsert i Norge.

Ikea-saken på Vestby, 1000 dekar til boligbygging i Trondheim og Sørbyjordene i Sandefjord er kjente eksempler hvor lokalpolitikerne har vedtatt at matjord kan bygges ned.

Samtidig er det summen av alle små vedtatte nedbygginger som gjør at det i Norge er bygd ned 3 ganger Vestfolds matjordareal siden 2.verdenskrig!

Dette kan ikke fortsette. En stadig økende befolkning trenger mer mat og klimaendringene vil true matforsyningen. Det finnes ingen angreknapp for nedbygd matjord.

Stortinget har en ny nasjonal jordvernstrategi til behandling. Torsdag 19. november avgir næringskomiteen sin innstilling. De må få vite at svært mange krever:
Stopp nedbygging av matjorda - nå!

Signer dette oppropet


ELLER

Din e-postadresse vil ikke bli publisert på vår side. Uansett, så vil forfatteren av underskriftskampanjen se all informasjon du oppgir i dette skjemaet.

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.
Facebook