Stopp nedbygging av matjord - nå!

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Dette diskusjonstemaet har blitt automatisk laget fra Stopp nedbygging av matjord - nå!-oppropet.


Gjest

#1

2015-10-22 23:44

Enkelt og greit fordi dette er viktig for oss og for kommende generasjoner!!

Gjest

#2

2015-10-23 00:15

Jordvern er viktig

Gjest

#3

2015-10-23 08:04

Matjorda vår er en meget begrenset og Ikke - fornybar ressurs. Og mat er det viktigste vi produserer. Vi har kun 3% dyrka og dyrkbar mark I Norge. TA VARE PÅ MATJORDA VÅR!

Gjest

#4

2015-10-23 11:05

Det er vårt etiske ansvar å sikra folket mat!

Gjest

#5

2015-10-24 11:15

Dette er en utrolig viktig sak.

Gjest

#6

2015-10-26 16:52


Matjord må vi ha, forr å få mat hver dag.

Gjest

#7

2015-10-27 13:00

Fordi jeg er opptatt av at de folkevalgte fra kommunestyret til Stortinget skal ha et bevisst forhold til jordvernet.

Gjest

#8

2015-10-27 22:48

Vi trenger mat for å overleve.
I fremtiden blir vi flere og flere munner som må mettes.

Gjest

#9

2015-10-28 09:02

Matjord er som den gren vi sitter på
Å kutte den av er vanvitt.

Gjest

#10

2015-10-28 20:44

Fordi jeg mener jordvern er veldig viktig for framtidig matproduksjon til framtidige generasjoner.

Gjest

#11

2015-10-30 15:32

Vi blir stadig flere i verden, og matproduksjonen generelt trues av variajsoner i klima. Vi behøver derfor å bli så selvforsynte med mat som mulig, og da kan vi IKKE bygge ned matjord!

Gjest

#12

2015-10-30 17:16

Vi trenger det lille vi har av matjord til matproduksjon!

Gjest

#13

2015-10-30 17:22

Fordi jeg syns bøndene gjør en utrolig viktig jobb.

Gjest

#14

2015-10-30 18:17

Det er viktig å ta vare på matjorda vår. Det er grunnlaget for maten vår. Et land som Norge må kunne fø sin egen befolkning.

Gjest

#15

2015-10-30 18:35

Vi har ikke råd til å miste mer matjord i Norge. I Norge er det kun 3% matjord - det bør vi ha vett til å ta vare på.

Gjest

#16

2015-10-30 19:53

Fordi viktigheten av verning av matjord har gått opp for meg. Kanskje det bør formidles mer fakta omkring at ca 97% av arealet i Norge er udyrkbart. Det gir folk flest et annet perspektiv.

Gjest

#17

2015-10-30 20:20

Skrev under. Men bildet var litt uheldig. Høyhus reduserer nedbygging av matjord. Det er lavhus som er problemet.

se "høyere grønnere Oslo" på Facebook 


Gjest

#18

2015-10-30 22:08

Dette er noe av det viktigste vi kan kjempe for. Uten mat, ingen framtid.

Gjest

#19

2015-10-30 22:28

Dette er uhyre viktig for kommende generasjoner .

Gjest

#20

2015-10-31 00:05

Sandefjord kommune planlegger å bygge 47 boliger på dyrkbart jordområde. Det er jeg sterkt imot.

Gjest

#21

2015-10-31 01:27

Signerte fordi dette handler om Norges fremtid...
Verden kan fort forandre seg til noe annet enn i dag...
Det er viktig at vi kan være maks selvforsynt med mat...

Gjest

#22

2015-10-31 02:32

Fordi mat is kind of important.

Gjest

#23

2015-10-31 05:36

I have a home and grandchildren, a son and three younger brothers in Norway. I have degree in agriculture from the University of British Colombia Canada. All over the world good farm land is being lost to housing, roads, industrial parks and giant shopping centres. Especially in Norway all housing, industrial areas and cities must be built on and in the steep, rocky hill sides. It is good quality farm land that will save Norway, in and after the next world war. History tells us the there will be war after war after war in the continuing future. Humans will not change unless our genes change. They call that eugenics which is to dangerous for us to do on our selves. So long as Norway can preserve all the good farm land in a clean sustainable way, Norway has a chance to survive.
PM

#24

2015-10-31 05:38

I have a home and grandchildren, a son and three younger brothers in Norway. I have degree in agriculture from the University of British Colombia Canada. All over the world good farm land is being lost to housing, roads, industrial parks and giant shopping centres. Especially in Norway all housing, industrial areas and cities must be built on and in the steep, rocky hill sides. It is good quality farm land that will save Norway, in and after the next world war. History tells us the there will be war after war after war in the continuing future. Humans will not change unless our genes change. They call that eugenics which is to dangerous for us to do on our selves. So long as Norway can preserve all the good farm land in a clean sustainable way, Norway has a chance to survive.


Gjest

#25

2015-10-31 09:52

Vi trenger mat lokalt også, kan ikke belage oss på å måtte importere alt.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook