Si JA til #styrkjordvernet

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Dette diskusjonstemaet har blitt automatisk laget fra Si JA til #styrkjordvernet-oppropet.


Gjest

#1

2013-11-27 12:20

Det viktigste av alle velferdordninger er mattrygghet!

Gjest

#2

2013-11-27 13:13

Liker ikke den reklamedelen som blander seg inn her. Gjør det hele useriøst!!!!

Gjest

#3 Re:

2013-11-27 13:18

#2: -

Hei

Det er prisen vi må betale for å bruke opprop.net sin tjeneste på dette

Håper målet helliger middelet :)


Gjest

#4

2013-11-27 13:49

Jordvern bør være en selvfølgelighet

Gjest

#5

2013-11-27 13:52

Styrk jordvernet

Gjest

#6

2013-11-27 14:05

Heller mat enn et nytt ikea! Og tap av matjorda går langt fortere enn produksjon av ny matjord, man trenger vel ikke akkurat jobbe for å fjerne enda mer matjord i en verden hvor sult allerede er et faktum...

Gjest

#7

2013-11-27 14:17

Tenk nå litt på at våre etterkommere også trenger mat!

Gjest

#8

2013-11-27 14:27

Vi forlanger at regjeringen har en nasjoanl jordvernpolitikk. Den har den ikke nå, hvilket er tragisk, rett og slett.

Gjest

#9

2013-11-27 14:38

Å bygge ned større sammenhengende prima matjord er meget kortsiktig og uheldig disponering av landets næringsressurser for matproduksjon

Gjest

#10

2013-11-27 14:44

Mat trenger nødvendigvis ikke kjøpes for penger når det røyner på!

Gjest

#11

2013-11-27 15:30

Bra intitiativ! Stao pao!

Denne meldingen er fjernet av forfatteren (Show details)

2013-11-27 16:36Gjest

#13

2013-11-27 17:18

Når våre etterkommere opplever knapphet på mat vil de oppfatte de som bygger ned matjorda i dag som uansvarlige, korttenkte og egoistiske.

Gjest

#14

2013-11-27 17:45

Stå på. Fortsetter denne ministergalskapen er verdi av matjord = mat = matprodusenter = 0. I tilfelle er en slik politikk fullstendig på kollisjonskurs med flertallet i den norske politiske virkelighet.

Gjest

#15

2013-11-27 17:50

Følg linken: http://vimeo.com/53618201, eller søk opp : "Lets talk about soil"og send den sammen med oppropet til alle du kjenner.

Vi trenger et Storting nå som samles om å få på plass et lovbestemt jordvern som er absolutt, og som bare kan avvikes med vedtak på høyeste forvaltningsnivå. Mange kommuner, enkeltpersoner og politikere hevder dette vil lamme Norge, men det er i realiteten det motsatte som vil skje. For det første vil det stort sett bare bli offentlige prosjekter som f. eks. vei og jernbane som vil vil få adgang til å bygge på dyrket mark, og grunneiere og utbyggere vil slutte å by fram jorda til andre formål, og det tvinger dem til å bygge på resten av de 97% som er igjen. Dette gir kortere saksbehandlingstid fordi alle innsigelsene bortfaller, forutsigbare rammer for utbyggere og mer edruelige priser på jordbrukseiendommer, som derved ikke lenger vil bli spekulasjonsobjekter. Og, ikke minst; vi gir våre etterkommere en mer fair sjanse til å skaffe seg den maten de trenger...


Gjest

#16

2013-11-27 17:58

Jeg syntes det er kort tenkt av labdbruksministeren i Norge å gi grønt lys til slikt!! Jeg har aldri vært fornøyd med valget som ble gjort i år og dette gjør det bare enda værre! Hun burde høre på hva befolkningen mener før hun hører på dem som er i et mindretall av oss! Jeg er under 18 og får da ikke sagt så mye i denne saken, men når jeg da kan stemme neste valg vet jeg allerede hvem jeg ikke skal stemme på! Lykketil.

Gjest

#17

2013-11-27 18:11

Slapp holdning fra ministeren, kunne forstått det om det var en "kjøpesenterminister" som hadde uttalt seg

Gjest

#18

2013-11-27 19:16

Typisk og tragisk. Politikere tjener kun bedrifter, ikke folket.

Gjest

#19

2013-11-27 19:28

Landbruksministeren jobber tydelig vis mot landbruk. Kjempebra initiativ til denne underskriftskampanjen!

Gjest

#20

2013-11-27 19:55

Kunnskap om langsiktig og økologisk riktig forvaltning av matjorda savnes i en verdikonservativ regjering. Forventning om at en ellers dyktig Erna setter foten i bakken.

Gjest

#21

2013-11-27 21:08

Jeg har signert, dette er viktig, vi trenger den gode matjorda som vi har.
Skuffet

#22

2013-11-27 21:30

Takk til deg som tok initiativ til dette oppropet! Vi er mange som synes Listhaugs kunnskap om de grunnleggende forutsetningene for landbruk og matsikkerhet er skremmende og trist.....

Gjest

#23

2013-11-27 22:13

Norge trenger all den matjirden som er igjen. Det egenproduseres for lit som det er. Vi ønske mer øko mat i alle variasjoner!

Gjest

#24

2013-11-27 22:41

Dyrkningsjorden er vårt arvesølv, og er en verdi vi har arvet fra jordbrukere i Norge gjennom 4000 års jordbruksdrift! Ikke bygg ned matjorda som har tatt så lang tid å bygge opp!

Gjest

#25

2013-11-27 23:49

Ikea og boliger på matjord. -Minner om voksne som ikke tørr å ta voksne avgjørelser. ... Trist!