Si JA til #styrkjordvernet

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Dette diskusjonstemaet har blitt automatisk laget fra Si JA til #styrkjordvernet-oppropet.


Gjest

#126

2014-12-08 08:10

Styrk jordvernet og slett eksportsubsidier, også i EU!

Gjest

#127

2015-06-04 13:47

Vi må ta vare på den verdifulle matjorda

Gjest

#128

2015-10-24 09:16

Dyrkbar jord er den viktigste ressursen vi har. Den må værnes om særlig med tanke på våre barns, og jordas fremtid

Gjest

#129

2015-11-11 20:03

Eg e veldig opptatt å ta vare på matjorda å ha mest mulig ressurser innen våres landegrense

Gjest

#130

2015-11-11 20:14

Matjorda ikkje kan forsvare seg sjølv! Støtt oppropet! 


Gjest

#131

2015-11-11 20:26

Jeg signerte fordi vi ikke har mer jord å gi bort, ikke til IKEA, eller andre

Gjest

#132

2015-11-11 21:48

I dagens Norge vil vi trenge den matjorda vi har.... Det grunnet mer og mer press på dyrkbar jord grunnet veier og utbygging... Norges dyrkbare areal er bare ca. 3% av det totale landareal.
Det sier seg selv at vi har intet og miste.... Vi har en plikt til å ha en betydelig selvforsørgingsgrad for nå og for fremtiden.

Gjest

#133

2015-11-11 23:00

Vi har ikkje råd til å byggja ned matjorda vår som forfedrane våre stod med hakke og spade og dyrka opp det er kulltur,vi har nok areal i norge som ein kan bruke til byggeland som ikkje eggna til jordbruk,men ein treng og beitland.

Gjest

#134

2015-11-12 11:08

Fordi det er viktig og beolde matjorda til matproduksjon

Gjest

#135

2015-11-12 11:39

Ønsker et større fokus på rein mat .. Vi står øverfor store utfordringa med dagens matmangel ..

Gjest

#136

2015-11-12 15:00

Fordi der er viktig å ta vare på matjord. Det er en begrenset ressurs som må forvaltes på beste mulige måte.

Gjest

#137

2015-11-12 21:42

Vi har nok skog og fjell, hvorfor skal vi da bygge på matjord!

Denne meldingen er fjernet av forfatteren (Show details)

2015-11-13 11:33Gjest

#139

2015-11-13 15:26

Trenger den dyrkajorda som er igjen. Er selv heltidsbonde.

Gjest

#140

2015-11-14 23:50

Uten dyrket jord får vi ikke mat. Vi kan ikke belage oss på bare på import.

Gjest

#141

2015-11-18 11:57

Fordi dette er en viktig sak som vår generasjon må ta stilling til i dag, for å sikre våre barn og kommende generasjoner!!Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook