Si JA til #styrkjordvernet

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Dette diskusjonstemaet har blitt automatisk laget fra Si JA til #styrkjordvernet-oppropet.


Gjest

#51

2013-11-28 20:37

Vi behöver mer, inte mindre jordbruksmark, och fler, inte färre bönder. Gäller hela Norden!

Gjest

#52

2013-11-28 20:52

Nødvendig og godt tiltak!
Skuffet

#53 Tragisk.

2013-11-28 20:53

Det er synd at vi har en regjering som ikke evner å tenke i realverdier. En svensk butikk ønsker å bygge et utsalgssted på det areal som vi produserer vår mat, og regjeringen vår sier ja. Jeg tror at det kan komme en tid hvor begge angrer på denne avgjørelsen.

Gjest

#54

2013-11-28 21:26

Signert!!
Morgonfugl

#55 Jordvern og bybane

2013-11-28 21:46

I Bergen må BIR grava opp og skrota fjernvarmerøyr for feirfoldige millionar fordi Bybanen skal gå der røyra ligg. I utgangspunktet skulle Bybanen gå på andre sida av Flyplassvegen, men der er det LNF-område og det kan ikkje rørast. Dette LNF-området er utmark og ikkje i bruk, vil nok heller aldri bli brukt til matproduksjon. Men i Os derimot, der kan god matjord brukast til å byggja hus på og til anna næring enn jordbruk. For ikkje å snakka om Trondheim, som legg 1000 daa god kornåker ut til utbygging. Forstå det dei som kan.

Gjest

#56

2013-11-28 22:22

Jordvern er et samfunnsansvar !

Gjest

#57

2013-11-28 22:34

Jordvern er enkelt. La oss bygge på områder som ikke er dyrkbare. Fjellgrunn har stort sett alle byer og bygder i Norge nok av. Dette arealet egner seg langt bedre til bolig på alle måter. Stabilt og trygt. Vi kan ikke forvalte en slik viktig ressurs for fremtidige generasjoner med å ansvarsløst bygge den ned.

Gjest

#58

2013-11-28 23:19

Deter litt synd at alle oppropene får samme bilde på facebook

Gjest

#59

2013-11-29 00:01

Signert..

Gjest

#60

2013-11-29 05:37

Det er mi tru at den dagen folk får valet mellom mat og ikea så kjem dei fleste til å velja maten.

Gjest

#61

2013-11-29 07:55

Den beste julegaven til det norske folk, er en ny landbruksminister

Gjest

#62

2013-11-29 08:53

Viktig for alle..

Gjest

#63

2013-11-29 09:54

Vi mennesker kan bygge i høyden, men pr. idag er jorda på jorda og mat trenger vi alltid. Prevensjon er for mennesker ikke for matjorda.

Gjest

#64

2013-11-29 10:12

Det bekymrer meg at saken ikke har fått større mediedekning nasjonalt.
Gunnar Vatnar

#65

2013-11-29 10:54

Et styrket jordvernet er viktig for matproduksjonen. Men det er også et viktig verktøy for å skape en bærekraftig utvikling. Et styrket jordvern vil føre til en tettere utbygging av eksisterende byer. Dette gir grunnlag for større bruk av kollektiv transport, og øker andelen gående og syklende. Fortetting reduserer energiforbruket og tidsforbruket knyttet til transport.

Ikke bygg eneboligfelt i skogen, hvis du elsker natur."If you love nature, stay out of it" Edward Glaeser. Fortetting i 2014 bør skje vertikalt. Flere mennesker i byene, fører til færre biler på veiene. Vertikale bygg sparer matjord så vel som parker og skog.

Gjest

#66

2013-11-29 12:36

Boliger og ikke minst industri og næringsinteresser må vike for behovet for mat! De som ikke fatter dette fortjener ingen plass på denne planeten!

Gjest

#67

2013-11-29 12:49

Dette er er en viktig sak som mangler et tydelig standpunkt (burde bli lovfestet).
I Norge har vi enorme arealer som kan bygges ned uten at matjord skal gå tapt.
At det produseres for lite mat er ikke noe nytt, og at vi skal bli fler er heller ikke noe nytt.
Unødig eksport og import av matvarer har ingen spesiellt god innvirkning på miljøet heller.
I Norge tåler vi å ta den ekstra utgiften det KAN være å bygge på andre steder enn matjord.
Å bruke matjord til å putte ting som bygninger og veier oppå er alltid kortsiktig, og ofte unødvendig.

Gjest

#68

2013-11-29 13:29

FLOTT TILTAK!!

Gjest

#69

2013-11-29 14:04

Utrolig hvor kort hukommelse vi har.

Gjest

#70

2013-11-29 14:26


Vern om norsk landbruk - bygg ikke hus på god matjord.

Gjest

#71 Umoden statsråd

2013-11-29 17:03

Hun som har fått vervet som landbruksminister virker umoden.

Gjest

#72

2013-11-29 17:56
La matjorda være i fred!

Gjest

#73

2013-11-29 18:18

MEGET betimelig med ett slikt opprop ! -- Etter at Listhaug har åpnet for ytterligere å frarøve våre etterkommere deres daglige brød !!!!!

Gjest

#74

2013-11-29 20:09

Nedbygging av matjorda er grov uaktsomhet overfor våre etterkommere.

Gjest

#75

2013-11-29 21:02

Heilt rektigt,reklamen øydelegger for seriøsiteten.Dette er det 90% av den Norske befolkingen har ropt om i åresvis,billig mat,lett tilgjengeleghet,meir folk,meir vegar(kvar er underskrifts listene mot vegane?og for sjøtransport?)raskare framkommeleghet,kom dykk ut i butikkane og handle meir,og så kast meir,ikkje reperer, finn opp meir stoffer som sig ut i naturen,(for dressen din må ikkje bli våt)meir vekst, meir teknologi osv.Så nå får ein hauste det som er sått.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook