Si JA til #styrkjordvernet

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Dette diskusjonstemaet har blitt automatisk laget fra Si JA til #styrkjordvernet-oppropet.


Gjest

#76

2013-11-29 21:04

Vern om matjorda!!!
Trønder

#77 Jordvern

2013-11-29 21:30

På hvilken måte skal en forfekte Jordvern slik at folk flest forstår at dette er en sak som slettes ikke bare gjelder bønder. Det er essensielt for å få en gå debatt og at saken kommer ordentlig på dagsorden. Hverken jordvernere, bondelag, Senterpartiet eller andre er dyktig nok på det området. 90% tror at jordvern er en bondesak. Det kan forandres. KOM MED FORSLAG ! FÅ I GANG DEBATTEN SLIK AT DEN VIRKELIG BERØRER FOLK FLEKST !

Gjest

#78

2013-11-29 21:52

Til 48 .Du meinte vel Trine og Erna!

Gjest

#79

2013-11-29 23:07

IKEA har allerede 2 butikker i Oslo-området. Matproduksjon er viktig. Vi trenger ikke enda flere kjøpesentre i Norge!

Gjest

#80

2013-11-29 23:47

Vi trenger all dyrka mark vi har i dette landet

Gjest

#81

2013-11-30 00:39

Ja til matvaresikkerhet, ja til styrking av jordvernet!

Gjest

#82

2013-11-30 10:57

Matjord er en av våre viktigste ressurser som sikrer livsmuligheter i vårt land som i alle andre. I Norge har vi bare 1% av arealet som kan brukes til matkorn som er ett av de viktigste produktene. Mye av dette ligger rundt store byer. Matjorden må vernes av mange grunner. Hus og veier kan legges på fjell og grus. Mat kan bare dyrkes på matjord. Mat må vi ha. Altså må matjord, som er en mangel i verden sammen med bl.a. vann. Matjord er en evig verdi som ikke kan prises høyt nok.
Fri oss fra politikere som bare vet prisen på alt, men ikke kjenner verdien av noe.
Marit og Olaf Bakke, Arendal.

Gjest

#83 Re: #20 fra Olaf Bakke

2013-11-30 11:10

#20: -

Helt enig - men husk at den regjeringen Solberg er slett ikke verdikonservativ, den er klart liberalistisk og Tatcher-preget. Den gjør som ventet og fryktet var.

Ved å si lite om hva de ville gjøre og lokke med at alt som var rimelig bra sikkert kunne bli enda bedre, fikk de tilslutning.

Svakheten i vårt demokrati er at vi bare kan bestemme hva vi ikke vil ha (i dette tilfelle den rødgrønne regjeringen), ikke hva vi vil ha.

Se til Sveits, der folket kan bestemme direkte når de virkelig vil. Da får særinteresser og maktmennesker langt mindre spillerom.

I Sveits kan folket selv ta initiativ i forhold til regjering (eller kommunestyre i lokale saker) eller myndighetene spør folket (såkalt referendum) hva de vil. Og det avgjør saken! I nasjonale spørsmål stemmer regelmessig 70-75% av velgerne.

Dette ville virkelig styrke vårt demokatri (som er folkestyre, ikke elitestyre eller særinteressers og radikale mindretalls "diktatur"). Noe å tenke på i 2014, 200 år etter at Grunnloven ble skrevet.


Gjest

#84

2013-11-30 16:24

En VELDIG viktig sak!

Gjest

#85

2013-11-30 17:34

Eg er så inderleg einig i at matjorda må vernast. Ikkje ein kvadratmeter til andre føremål.
Tom La

#86 Re:

2013-11-30 18:53

#19: -

I regjeringsplattformen har Høyre og Frp følgende formulering:Regjeringen vil «ta vare på god matjord, men balansere jordvernet mot storsamfunnets behov». Når fikk storsamfunnet ikke behov for mat?

Noen mer ansvarsløs minister enn Listhaug har landet ikke hatt før.


Gjest

#87 Re: Jordvern

2013-11-30 18:56

Tom La

#88

2013-11-30 18:58

Veldig enig med deg. Kåre Willoch sa en gang at alle som trenger mat bør være spesielt interessert i jordvern.

Gjest

#89

2013-11-30 22:00

Kjøpesentrene og industrien kan bryte egen mark til sin virksomhet.

Vulkaner ulmer mange steder i verden nå. Ved utbrudd legges askeskyene seg over landene.
Vi kan ikke satse på andre lands kornproduksjon.
Det tar mange år å skape god matjord. Bevar den jorden som er opparbeidet.

Gjest

#90

2013-11-30 22:59

Det lille dyrkbare jordsmonnet vi har igjen i dette landet må bevares. Vi får ikke mer fra naturens side. Fjell og stein har vi derimot nok av.

Gjest

#91

2013-12-01 01:41

List dere ikke fram, men stå på!!!

Gjest

#92

2013-12-01 09:50

Matjorda, den viktigste ressursen vi har!

Gjest

#93

2013-12-01 12:20

Godt initiativ! Jordvern er ekstremt nødvendig nå,
og enda mere i framtida. Hilsen Bjørn Engen.
Gjest

#94

2013-12-01 12:51

Verdien av matjorda ble synliggjort under krigen, da nær sagt alle grøntarealer i Oslo ble benyttet til dyrking av poteter og grønnsaker.

Gjest

#95

2013-12-01 15:07

Nok er nok..!! Slutt med denne galskapen..!! Det er lov å bruke hodet fordi om man har ministertittel å skryte av..!! Skamme seg..!!

Gjest

#96

2013-12-01 21:20

Et eksempel på galskapen er IKEA i Vestby

Gjest

#97

2013-12-02 10:18

Sett opp plakat på jordet: TIL SALGS, her kan du bygge hva du vil!

Gjest

#98

2013-12-02 14:42

Jeg er for styrking av jordvernet så lenge det også innbefatter at denne jorda dyrkes økologisk, i balanse med økosystemet, og ikke ødelegges/forgiftes med giftige sprøytemidler og kunstige vekstmidler som skader grunnvann, mat, dyr, insekter, helse. Jord som brukes slik har det best uten dyrking.

Gjest

#99

2013-12-02 15:17

folk må bli sulten for å forstå betydningen av matjorda

Gjest

#100

2013-12-02 17:13

Nedbygging av matjord er forkastelig, men i Norge synonymt med nedbygging av den beste produksjonsjorda i de beste klimasonene for aktuelle planter.
Uforstand, spesielt fra den politiske ledelse, må aldri bli akseptert, men derimot aktivt imøtegått.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook