Si JA til #styrkjordvernet

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Dette diskusjonstemaet har blitt automatisk laget fra Si JA til #styrkjordvernet-oppropet.


Gjest

#101 Re:

2013-12-02 17:26

#2: -

ja ... no vart æ å litt stuss ...(Rægnskap midt oppi det her) ... æ vil støtte Ja til jordværn.... vart litt ferr virra ja.. vi hi bærre 3% tå heile arealet i Norge som e' dyrka !  No må vi skjerpe oss asså !!!


Gjest

#102

2013-12-02 17:45

Dagens regjering har en arrogant og uforsvarlig politikk når det gjelder jordvernet. Profitt og lettvindte løsninger går forran langsiktighet og trygghet, desverre.

Gjest

#103

2013-12-02 23:11

Vi trenger den matjorda vi har til å produsere mat på. Å legge matjord under asfalt gir ikke føde til folket. Framtidas klimaendringer bør være en tankevekker for alle og det er på verdensbasis. Det er ikke sikkert at det vil bli så lett å få importere maten. Da vi har bare 3% dyrka jord her i landet sier det seg selv at det finnes nok uproduktiv jord å bygge på, både IKEA, veier og boliger.

Gjest

#104

2013-12-03 09:33

Vi kan få bruk for denne matjorda før vi aner det.

Gjest

#105

2013-12-03 10:11

Vi trenger jord for å dyrke vår egen mat!!!

Gjest

#106

2013-12-03 12:24

Vi har ikke såå mye god matjord i Norge og vi bør heller ta vare på den, som en truet naturressurs, enn å oppfordre til å kjøpe mer gjennom neddbygging med kjøpesentre. Den jorda vi bygger ned her, vil vi annektere andre steder i verden, og det er ikke spesielt solidarisk eller miljøvennlig.

Gjest

#107

2013-12-03 12:42

Det tar lang tid og opparbeide en god åker og det er uetisk og skaffe mat fra andre land når vi kan produsere den selv!

Denne meldingen er fjernet av forfatteren (Show details)

2013-12-03 16:06


lasper

#109 Re:

2013-12-03 16:39

Den blå-brune regjeringa har ett overordna mål, og det er å få Norge klistra mest mulig fast til EU.

Et nødvendig del-mål er da å desimere landbruket spesielt og distrikts-Norge generelt.

Den taktikken brukte regjeringa og ja-sida i Sverige. Den virket, dessverre.

#1: -

 


Gjest

#110

2013-12-03 18:48

Ja til styr jordvernet!

Gjest

#111

2013-12-03 21:58

Jeg får helt vondt av hvor korttenkt man kan bli.

Gjest

#112

2013-12-04 17:58

Vi har under 3% dyrket mark i Norge. Derfor bør vi kunne klare oss med bygging på de øvrige 97%

Gjest

#113

2013-12-05 13:49

Ta matjord for å oppføre et IKEA-bygg, galskap!

Gjest

#114

2013-12-05 15:36

Det er av den største viktighet for landet vårt

Gjest

#115

2013-12-05 21:25

Det kommer snart dager da vi ikke har bruk for store varehus, men for matjorda som kan gi oss den maten vi trenger!
Line

#116 boikott IKEA

2013-12-06 21:49

Kan man få et opprop som henvender seg mer spesifikt mot IKEA. Bygging på dyrket mark slår bena under alle deres forsøk på å fremstå som miljøvennlige og med sosial profil.

Gjest

#117

2013-12-09 23:16

Oppfordrer politikerne våre til ikke å bare tenke kortsiktig profitt.. men å ta vare på den "dyre bare" matjorda vi ennå har litt av.

Gjest

#118

2013-12-10 22:40

Styrk jordvernet og norsk jordbruk...!!

Gjest

#119

2013-12-11 08:23

Det gir ikke optimisme og positive tanker om nytt styrings-sett i Norgen når det er slik de velger å gå løs på oppgaven!!

Gjest

#120

2013-12-11 10:45

no erde på tide å stoppe utbygging på dei beste matarealene vi har.

Gjest

#121

2013-12-11 10:54

Dette er svært viktig, da vi i Norge har svært låg reel sjølfirsyningsgrad, for de foret til dyra våre no nesten er halvparten IMPORTERT for!

Gjest

#122

2013-12-11 11:09

veldig viktig sak

Gjest

#123

2013-12-11 11:21

Kamp om matjorda her det alltid vært, men nå ser det ut til at viktigheten av jordværn har gått opp for folk flest. På tide!!
Med 3% totalt dyrka jord, og 1.5% egnet til kornproduksjon, gir ikke særlig lyse fremtidsutsikter for produksjon av mat til egen befolkning,om denne landbruksministeren får forsette.
Etter min mening, kvalifiserer den politikken hun fører,til riksrett. Å frata dagens og framtidas
generasjoner muligheten til å brødfø seg selv er en katastrofe!
Mvh
Oddvar Mustorp
perulv

#124 Slutt å handle hos IKEA

2014-01-14 09:57

Utrolig kortsiktig av politikere å tillate IKEA å bygge nok et unødvendig varehus på førsteklasses matjord. Håper alle som er i mot denne voldtekten av matjord ikke besøker og legger igjen noen penger hos IKEA.

Gjest

#125

2014-03-08 22:22

Har argumentert for eit styrka jordvern i mange år.Verdas folketal aukar og det er derfor ikkje sikkert at me får importere all den maten me treng i Norge i framtida. Den dyrka jorda her i landet er opparbeida med for det meste enkle reidskap og mykje slit. Lat oss ære det arbeidet som desse framsynte bøndene la ned ved å ta vare på den dyrka jorda.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook