Si JA til #styrkjordvernet

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Dette diskusjonstemaet har blitt automatisk laget fra Si JA til #styrkjordvernet-oppropet.


Gjest

#26

2013-11-28 00:26

IKEA har råd til å bygge på fjell.... Kommende generasjoner kan ikke leve på Ivar-hyller!
I.B.

#27

2013-11-28 00:39

Regjeringens nedbyggingspolitikk er et hån mot dagens unge og mot kommende generasjoner.

Gjest

#28

2013-11-28 08:29

Naturvernforbundet i Vestby har sammen med Landbrukslaget i Vestby frontet denne kampen siden 2011. At dette nå har blitt en nasjonal framtidsdiskusjon er helt enestående - og vi står på videre i denne alvorlige kampen.
Hilsen Kristian V. Østbye, leder Naturvernforbundet i Vestby

Gjest

#29

2013-11-28 10:14

Matjorda er kanskje den største ressurs vi har i Norge, og takket være våre årstider er maten vi dyrker på den jorda relativt lite sprøytet og tullet med på andre måter. De områder som blir bygget ned er kanskje noe av den beste matjorda i Norge, krever mindre innsats for å dyrke og gir større avlinger enn mange andre steder i Norge.

Gjest

#30

2013-11-28 11:28

Værn om matjorda!

Gjest

#31

2013-11-28 11:55

viktig

Gjest

#32

2013-11-28 12:32

Heilt rett å reagere kraftig på dette. Vi har eit stort land med uendeleg byggegrunn utanfor matjorda. Dei 3% må me ta vare på. Bygg på dei resterande 97%.

Gjest

#33

2013-11-28 12:42

noen få kan utgjøre noe stort!

Gjest

#34

2013-11-28 14:56

vi trenger all den matjord vi har til egenproduksjon av mat. Vi kan ikke belage oss på andre land, de trenger maten sin selv.

Gjest

#35

2013-11-28 15:02

Har vi fornuft og vet at vi alle har et medansvar for fremtiden, for naturens rikdom, for menneskenes levevilkår fremover , er det LIVSVIKTIG å sørge for nok dyrkbare jordområder. Like viktig er det at jorden er " sunn og frisk" ! Viktigere enn mange tror , er det med et biodynamisk og/ eller økologisk jordbruk, skog og havbruk -

Gjest

#36

2013-11-28 15:19

Ille å høre en begrunnelse som"Storsamfunnets behov". Matproduksjonen skal liksom bare være noe vi holder oss med for å holde et antall bønder i live. Direkte uintelligent.

Gjest

#37

2013-11-28 15:31

Styrk jord vernet!!

Gjest

#38

2013-11-28 16:03

Ta en tur opp i fly og du vil se at Norge består av utmark med noen få flekker matjord. Det burde være en selvfølge at vi bruker den til å produsere mat på.
De første til å forstå dette burde være byfolka som er avhengige av å kjøpe all maten.
Mvh
Bjarne Lome

Gjest

#39 kommende generasjoner kan spise og gnage på en Billy bokhylle.Det er et nasjonalt ansvar.

2013-11-28 16:10


Gjest

#40

2013-11-28 16:20

Signere grunnet utdannelsa og at æ sjøl har tænkt å tatt over einj go del matjord som e planen å drifte i mange år framover!!

Gjest

#41

2013-11-28 16:35

Med tanke på våre born og borneborn!

Gjest

#42

2013-11-28 16:54

Jeg tror neppe Sylvi Listhaug lar seg appellere til - hennes maktarroganse er uovertruffen og hun anser sin bakgrunn fra gård, der hun har sett foran og bak på noen kyr, som helt tilstrekkelig til å kjenne, og forstå det beste for, norsk landbruk. Men man jo si fra så høyt som man kan.

Gjest

#43

2013-11-28 17:05

Spar matjorda, bebygg steinskjærene.

Gjest

#44

2013-11-28 17:08

Det er matjorda som gir oss maten. Vi lever i sus og dus og tenker ikke over at befolkningsveksten øker raskere enn veksten i matproduksjonen. Befolkningsveksten følger dessuten en eksponetsiell kurve (ikke rettlinjet). Dessuten ser det ut som avlingsøkning i blant annet korn flater ut. Planteartene synes å ha brukt opp sitt potensiale for å øke avkastning gjennom kryssing, forskning og eliteavl. Klima synes å bli varmere, ville og våtere for hvert år som går. Dette betyr større utfordringer for å berge avlingene. Jordvernet bør lovfestes så snart som mulig.

Gjest

#45

2013-11-28 18:29

Hvor lenge må vi sloss for dette? Burde det jordvern være en selvfølge?

Gjest

#46

2013-11-28 19:08

Tragisk når matjord bygges ned. Ikke bærekraftig.

Gjest

#47

2013-11-28 19:20

Viktig å ta vare på all matjord. Den skal vere med å brødfø komande generasjonar!

Gjest

#48

2013-11-28 19:46

En eller annen dag må vel Siv og Erna og ha mat.....

Gjest

#49 jordvern

2013-11-28 19:47

Vi må verne om den dyrkbare jorden, dette er den viktikste resursen vi har. Norge har ikke mer en ca.0,5 dekar kornjord pr. normand. Dette er skandaløst lavt, og i forhold til andre land. Landbruksministeren, og politikken til "blå blå" er en skandale. Det er for det meste steinmark rett ved siden av utbygningsarealene, så det er plass til begge deler.

Gjest

#50

2013-11-28 20:02

Vern om matjordaBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook