Si JA til #styrkjordvernet


Gjest

/ #15

2013-11-27 16:50

Følg linken: http://vimeo.com/53618201, eller søk opp : "Lets talk about soil"og send den sammen med oppropet til alle du kjenner.

Vi trenger et Storting nå som samles om å få på plass et lovbestemt jordvern som er absolutt, og som bare kan avvikes med vedtak på høyeste forvaltningsnivå. Mange kommuner, enkeltpersoner og politikere hevder dette vil lamme Norge, men det er i realiteten det motsatte som vil skje. For det første vil det stort sett bare bli offentlige prosjekter som f. eks. vei og jernbane som vil vil få adgang til å bygge på dyrket mark, og grunneiere og utbyggere vil slutte å by fram jorda til andre formål, og det tvinger dem til å bygge på resten av de 97% som er igjen. Dette gir kortere saksbehandlingstid fordi alle innsigelsene bortfaller, forutsigbare rammer for utbyggere og mer edruelige priser på jordbrukseiendommer, som derved ikke lenger vil bli spekulasjonsobjekter. Og, ikke minst; vi gir våre etterkommere en mer fair sjanse til å skaffe seg den maten de trenger...
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook