Si JA til #styrkjordvernet


Gjest

/ #9

2013-11-27 13:38

Å bygge ned større sammenhengende prima matjord er meget kortsiktig og uheldig disponering av landets næringsressurser for matproduksjonBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook