Et trygt liv for familien Abbasi

 

Den sittende regjeringa fører en returpraksis der vi ser en sterk oppsving i utsending av barnefamilier som søker asyl i Norge[1].

 

Mange av disse sendes nå til Afghanistan, et land der 36% av den allerede økende befolkninga befinner seg under fattigdomsgrensa. UDI understreker i sin prasksisforeleggelse til regjeringa at uten et nettverk som er i stand og villig til å hjelpe dem som sendes til internflukt i Afghanistan, er det ikke forsvarlig å sende barnefamilier til landet. De utdyper:
«
det er urimelig å henvise barn til internflukt i Afghanistan dersom familien ikke har nettverk i det aktuelle området og heller ikke har særskilte ressurser til å klare seg. […] I tillegg til mangel på mat, forsvarlige boforhold, rent vann, sanitærforhold osv, kan barn være tvunget til å arbeide for å livnære familien, og jentebarn kan bli giftet bort for å skaffe inntekt. Dette er forhold som når opp til terskelen for «sterke menneskelige hensyn»[2]

 

Familien Abbasi har ikke nettverk. Siden de må tvangsreturneres, har de heller ikke mye engangsstøtte å ta med seg når de settes av på Kabul internasjonale lufthavn. Derfra må de klare seg selv.

 

Ved å skrive under på denne kampanjen, viser du at du støtter familien Abbasi, i et justissystem som undergraver anbefalinger fra egne rekker (UDI), og fører en inhuman asylpolitikk. En underskrift er enda en stemme som ønsker at familien Abbasi skal få bli i Norge!

 

- Maja Hansen

Lektor ved Thora Storm VGS

Trondheim, 18.12.2014[1] 18.12.2014

[2] (punkt 8) 15.12.2014