Videregående Steinerskole til Hurum!

Kjære elever, foresatte og støttespillere! 
Det arbeides målrettet og godt for å etablere en ny videregående steinerpedagogisk internatskole på Hurum fra høsten. Vi ønsker å bygge sten på sten, slik at det vi er med å skape, er en bærekraftig grønn virksomhet som mange vil ha glede av i årene som kommer. Vi vil snart lanserer innsamlings-dugnad, og håper så mange som mulig vil like, dele og donere! I mellomtiden trenger vi å holde initiativet varmt og framme i bevisstheten, vi trenger å stå samlet i arbeidet om å bygge ny skole. Et ledd i den prosessen er å tydeliggjøre hvilket engasjement og behov som lever der ute. Det er er viktig at vi kommer i gang med skoledrift fra høsten, slik at alle elever som trenger det, har et skoletilbud som passer for dem. For å få dette til kreves det at Udir og fylket er villig til å overføre godkjenninger fra tidligere RVGS, eventuelt at de er villig til å gi en hurtig behandling av søknaden om nevnte godkjenninger.

Hjelp oss å vise at det er behov for VÅR skole, at vi er MANGE og at vi står SAMMEN!


Initiativgruppen for VG Steinerskole på Hurum    Kontakt personen bak underskriftskampanjen