LAR protestaksjon

LAR-Protestaksjon fra brukerne og andre som ønsker å støtte oss

 

Jeg har nå fått nok av stigmatiseringen, sjikaneringen, mangel på respekt som LAR-bruker, total mangel på brukermedvirkning, en for stor og alvorlig innskrenking av frihetsgraden vår og en ellers stor grad av feilbehandling og misbruk av regelverk/retningslinje. 

Dette vil jeg nå gjøre noe med, jeg har skrevet et brev/klage til helseministeren. Klagen kommer til å inneholde forskjellige områder av behandling, mangel på brukermedvirkning, for få dårlige medikament og den kommer primært til å være rettet mot den manglende fungeringen i LAR i hele landet og de ekstreme regionale forskjellene.

I denne forbindelsen trenger jeg all deres hjelp, jeg trenger hjelp med underskriftene deres og jeg vil gjerne ha så mange dokumenterbare eksempler på feilbehandling som mulig. Alle innspill er av stor interesse, det vil ikke være mulig å ta med alt dere ønsker men innspillene deres vil hjelpe meg å danne et bilde av hva som opptar pasientene. Derfor ønsker jeg at så mange som mulig av dere sender meg en melding på facebook eller mail og forteller meg det akkurat du har på hjertet, det kan være meget viktig.

 

Ta kontakt via Facebook dersom du har noen innspill eller om du har eksempler du mener kan brukes

Desto flere vi er som skriver under på dette dess mer slagkraftige blir vi, du trenger ikke være LAR-pasient for å gi din støtte!

 

Her kan dere lese et oppdaterte utkast av klagen/brevet, det var umulig å få det større dessverre, men dersom du bruker zoom-funksjonen i nettleseren din får du det enkelt opp til vanlig lesestørrelse. Jeg kan også sende det til deg om du ønsker det.

NB! Dette er ikke den ferdige versjonen, jeg vil jobbe med klagen i noen uker for maksimal forbedring/perfeksjonering.

Klagen blir sendt når det stopper opp å komme underskrifter.

Takk til alle som signerer, tusen takk!!