751Rud/Sandvika: Få tilbake de 3 holdeplassene!

Ruter la ned tre populære holdeplasser fra 16.august på lokal ruten 751 Rud. Argumentet er at det er for å spare tid. Vi er uenig i at dette er den beste løsningen både for brukerne, men også i forhold til å spare tid. Den aktuelle bussrutene inneholder 4 andre stoppesteder som også betjenes hyppig av andre bussruter (151, 753, 122) Å fjerne tre av disse stoppestedene (sykehusveien, vallerveien og evje) vil være mye mer tidsbesparende og vil ikke skape så mye bry for brukerne.

Nedleggelsen av stoppeplassene dønski servicesenter, dr. Bartsvei og Helgerud kirke har skapt betydelig besvær og misnøye hos aktive brukere langs ruten for denne lokalbussen. Følgende kommer en beskrivelse av hovedutfordringer:

* Det er mange yrkesaktive, elever og studenter som bruker disse holdeplassene flittig og som er svært misfornøyd med lengre vei til bussen om morgenen i en travel hverdag. Dette inkluderer elever helt ned i barneskole alder.

* Det er flere med funksjonshemninger i variabel grad som sliter med ekstra gåvei, som ikke har rett til å ferdes med servicebussen. Det er også brudd på prinsippet om universell utforming og å sikre tilgang til bussen for personer med motoriske utfordringer. Dette er også en stor ulempe for eldre som er dårlige til beins.

* Nedleggelse av disse stoppene innebærer også at nattbussen ikke vil stoppe på disse plassene. Dette er en utfordring da det føles usikkert å vandre alene gjennom mørke gater, tenker spesielt på strekningen fra sykehusveien til Helgerud terrasse. Dette omfatter også ungdommer som må gå hjem alene.

* Et av stoppene ligger foran dønski bo og behandling, dette stoppet brukes av ektefeller til beboere, ansatte, slektninger og venner av beboere. Flere av disse personene er dårlige til beins. 

* Det måkes og strøs svært dårlig om vinteren, så for personer som er dårlig til beins og folk i tidsklemma om morgenen vil dette bli et mye større problem om vinteren. 

* Mange som ikke har bil, handler i Sandvika og tar posene med på bussen. Lengre vei å gå fra bussen er da en utfordring med tunge handleposer. 

 

Saken har vært omtalt i budstikka se:

http://www.budstikka.no/nyheter/kollektivtrafikk/ruter/stenger-holdeplass-oppror-mot-ruter/s/5-55-128271 

http://www.budstikka.no/donski/nyheter/gjettum/mister-busstilbud-flere-hundre-protesterer/s/5-55-144874#/responses/16655380 

 

Hoved argumentet her er at de som er dårlige til beins kan ta service linjen. Alle har ikke rett til dette tilbudet, selvom det er en belastning og de er dårlige til beins.

Det største problemet med denne løsningen er at ifølge ruters hjemmeside og kontakt pr tlf for å få informasjon om dette tilbudet er...denne buss går kun 2 ruter daglig mellom 10:33 og 13:42. Og ingen tilbud på kveld/helger eller på bevegelige helligdager.

Skriv under på dette oppropet og krev et buss tilbud som fungerer best for alle sine brukere og som  i tillegg ivaretar sårbare brukere som er dårlige til beins.

 

 https://www.facebook.com/groups/457111054471156/?ref=ts&fref=ts

 

Pr idag 11 oktober har det skjedd enormt mange forandringer. Hold dere oppdatert via Facebook gruppen. Der har ny info og bilder blitt lagt ut.

 

Vi er nødt til å få 500 stemmer for at de skal se på saken! Vi har samlet stemmer her inne og gått dør til dør. Men mangler d siste! Selv om det PR idag ser ut som saken er tapt. Skal saken høres. Og Kreve at Ruter svarer gir et bedre og ærlig svar. I Mail fra Ruter viser de til en telling som viser at de 3 holdeplassene er minst passasjere PR dag. Vi snakker om at 2 Boretslag og et stort sykehjem ligger tilknyttet disse holdeplassene. Og vi som kjenner vår 12 minutters rute vet at dette ikke er fakta! De har nå begynt å grave vekk bussholdeplassene. Utenfor Dønski sykehjem er den jevnet med jorden på en side og buss skur fjernet på andre siden. De har nå startet med å ta vekk en side i Dr barths vei. Hvor skal da de som må ta servicelinjen nå gå på og av bussene? Eller skal de kjøre innom alle 3 parkeringsplassene? Eller midt i veibanen og utgjøre en risiko for seg selv og andre? utfordringene for alle er allerede merkbare for alle. Hverdagene preges av dårliger tid og bruke mer tid i hverdagene på å komme seg til og fra. Og mye mer. 

 

Gi en stemme ! Sammen er vi sterkere!