Mest populære underskriftskampanjer de siste 30 dagene

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

VI VIL HA LIVENE VÅRE TILBAKE - JA TIL STAMCELLETRANSPLANTASJON I NORGE

VI VIL HA LIVENE VÅRE TILBAKE - JA TIL STAMCELLETRANSPLANTASJON I NORGE!  MS er en alvorlig nevrologisk sykdom som hemmer nervesystemet og påvirker hjernens evne til å sende og behandle beskjeder. Altså en kronisk sykdom som angriper sentralnervesystemet (hjerne og ryggmarg). I Norge har ca. 12 000 denne sykdommen, og hvert år får 400 mennesker MS i Norge. Barn kan også få det. Symptomer kan være lammelse, synstap, fatigue (tretthet), kraftløshet, nedsatt gange, depresjon, etc. Dette varierer fr

Laget: 2021-04-08

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 1601 1584
30 dager 8 8

Rens Kolbotnvannet

Rens Kolbotnvannet så vi kan bade der! Kolbotnvannet kunne vært en blå perle midt i Oppegård, men i stedet er det giftig. Sist sommer var det så ille at selv ikke hunder kunne bade der. Giftproduserende blågrønne alger blomstrer opp fordi fosfor renner ned i vannet. Mye fra kloakk og folk. Mange ting spiller inn, og for å rydde opp må flere ting gjøres samtidig. Derfor har Oppegård SV fremmet mange forslag for å rense Kolbotnvannet, men vi trenger din hjelp for å få gjennomslag. Bli med og støtt

Laget: 2018-03-14

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 107 105
30 dager 8 8

Behold helsestasjontilbudet på Laksevåg og Loddefjord

Byrådet i Bergen har bestemt at fra høsten skal helsestasjonene i bydelene samles i fire lokaler. Dette vil dessverre medføre at vi her i Laksevåg bydel ikke lenger vil ha et helhetlig helsestasjontilbudet i den bydelen vi bor i. Helsestasjonen på Laksevåg senter blir nedlagt. Det samme gjelder helsestasjonen i Loddefjord og helsestasjonen i Olsvik. Vi mister helt det tverrfaglige tilbudet på helsestasjone med psykolog, helsesykepleier, jordmor og barnelege samt tilbud for gravide og barn fra nu

Laget: 2021-06-07

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 714 713
30 dager 7 7

Endre tilbake navnet Ávže (Autsivannet sør for Alta) nå beskrevet som Trangdalsvatnet på statens kartverk.

Lokalbefolkningen sør for Alta har i lang tid kalt vannet sør for Alta for (Autsi) Ávže. Og de fleste i Alta og Kautokeino kommuner kjenner det kun som dette. Allikevel har staten gått inn og kalt dette vannet for "Trangdalsvatnet". Men "ingen" I Alta eller Kautokeino kjenner det navnet. Derfor: Lokalbefolkningen må ta tilbake det opprinnelige navnet Ávže, synliggjort også på alle kart. Og navnet Trangdalsvatnet må slettes på alle kart for all framtid. Lokalbefolkningen må få tilbake det navnet

Laget: 2021-07-06

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 6 6
30 dager 6 6

Støtt ortoptistenes kamp for medisinsk utdanning i ortoptikk

Norge mangler ortoptister. Ortoptister utreder og behandler kompliserte samsynsvansker som følge av manglende utvikling i barneårene eller nyoppstått skade i voksen alder. Norske pasienter får ikke den hjelpen de skal ha grunnet manglende ortoptikkutdanning i Norge. UiO ønsker å opprette en bachelor med påbygging til master i ortoptikk ved det medisinske fakultetet dersom finansiering kommer på plass. Det er mangelfull innsikt hos styrende myndigheter om hva ortoptister gjør.  Vi trenger hjelp f

Laget: 2021-05-22

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 298 217
30 dager 6 5

NORSK SOLIDARITET MED FOLKET I HVITERUSSLAND

Respekt for menneskeverdet og demokratiet er grunnleggende norske verdier. De pågående hendelsene i Hviterussland gjør et dypt inntrykk på oss, og vi anser det som vårt samfunnsansvar å si ifra. Hviterussiske demokratiforkjempere har protestert i mer enn et halvt år og trenger vår solidaritet. Derfor støtter vi dette oppropet. Myndighetene i Hviterussland må respektere landets grunnlov og grunnleggende menneskerettigheter. Dette gjelder spesielt retten til frie valg, forsamlingsfriheten, ytr

Laget: 2021-01-27

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 329 316
30 dager 6 6

Min kropp, min fødsel og mitt valg!

Hvordan kan vi velge når det ikke finnes valgmuligheter?  Norske retningslinger for svangerskaps- og fødselsomsorgen slår fast at Norge skal ha en differensiert fødselsomsorg og kvinner skal kunne velge hvor de ønsker å føde sitt barn, innenfor gitte seleksjonskriterier. Men er hjemmefødsel et reelt valg for norske kvinner? En gravid kvinne kan altså velge å føde hjemme med hjelp fra en autorisert jordmor. I dag er dette valget i praksis utenfor rekkevidde for de aller fleste. Om du vil føde hje

Laget: 2020-12-15

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 1083 1072
30 dager 6 6

JA til tokjønnsmodellen - NEI til radikal kjønnsideologi

JA til tokjønnsmodellen NEI til radikal kjønnsideologi  - Et opprop til politikerne på Stortinget og til den norske befolkning om å stadfeste at det kun eksisterer to kjønn, mann og kvinne. Dette oppropet sier JA til to-kjønnsmodellen og NEI til at radikal kjønnsideologi skal implementeres i barnehager, skoler og i samfunnet som helhet. Våre barn og samfunnet for øvrig skal ikke måtte utsettes for den radikale politiske agendaen til Foreningen FRI ved helhetlig innføring av deres opplæringsopple

Laget: 2019-11-27

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 19918 19564
30 dager 6 6

Direkte Demokrati

Direkte demokrati nå! Direkte demokrati! En samlet verden, ett folk! Respekt for alt liv! Ny måling av verdi! Kunnskap!Kjærlighet! Følge Sveits sitt strålende eksempel. Oppnå stabilitet ved rettferdig styring av alle og lik deling mellom folket. Forslag på en App eller lignende tilgjengelig for alle(!) der man hver eneste dag selv kan si sin mening og få frem forslag, om ikke på teknologisk vis, så uansett for absolutt alle og enhver. Ny verdimåling! Fra økonomi, til folkets velferd, kunnskap om

Laget: 2021-07-25

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 5 5
30 dager 5 5

BYTT VANN I SANDE SENTRUM !

BYTTE TIL BLINDEVANN I SANDE SENTRUM. Vannet i Sande sentrum er veldig dårlig, vi har fått mageproblemer Derfor har vi måttet kjøpe drikkevann i mange årn ! Sånn skal det IKKE være, vi betaler tross alt vannet til kommunen.   Del videre dersom du er enig.

Laget: 2021-07-04

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 31 31
30 dager 5 5