Mest populære underskriftskampanjer de siste 30 dagene

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Badender på europris på begby

Vi som vil ha badeender på begby sin europris❤️

Laget: 2022-10-17 Statistikk

Torg, uteservering og sykkelsti i Fredensborgveien (FBV)

Til beboere i Fredensborgveien og i Hammersborg området, St. Hanshaugen bydel, nabobydeler og øvrige Oslo Signeres av beboere i Hammersborg-området i bydelen St. Hanshaugen & Osloborgere som benytter seg av sykkelvei og bryr seg om nærmiljøet Område: Oslo SIGNER OM DU ØNSKER AT FREDENSBORGVEIEN SKAL BLI ET SAMLINGSPUNKT PÅ VEIEN MELLOM SENTRUM, TULLINLØKKA, ST. HANSHAUGEN OG GRÜNERLØKKA ISTEDENFOR EI GJENNOMFARTSÅRE FOR BILTRAFIKK Svingen på Fredensborgveien (FBV), hvor den møter Thor Ols

Laget: 2022-09-07 Statistikk

TA VARE PÅ DAMA DI!

Dama di er redd. Et stort eiendomsfirma vil bygge ut leiligheter som bryter intimsonene på alle måter. Dama di frykter for sin egen eksistens. Ta vare på Dama di, og skriv under her mot Corponors planer, som vil ødelegge muligheten til å inivitere deg inn i bakgården vår. Hjelp oss å legge press mot Bodø Kommune, som muligens har glemt at vi er Kulturhovedstad i Europa i 2024?  Les mere på Bodø Nu:  https://bodonu.no/utestedet-faar-mange-titalls-soveromsvinduer-som-nabo-det-er-allerede-en-stor-k

Laget: 2022-08-23 Statistikk

JA til Harestad skolekrets

Vi i foreldregruppen  "Ja til Harestad skolekrets" har som hovedmål å ivareta Harestad skolekrets, og ønsker å lage et nytt opprop, for å høre hvor mange på Randaberg som ønsker dette.   Om Randaberg kommune vedtar modell 4, 5 eller 6, risikerer vi å miste Harestad skolekrets på ubestemt tid.  Hvis Harestad skolekrets blir ivaretatt, vil også Grødem og Goa skole fortsette å være 1-10 trinn i noen år til. Målet for en del er nok også ønske om felles ungdomsskole.  Dersom du er enig i at vi ønsker

Laget: 2022-10-25 Statistikk

Underskriftskampanje mot planforslaget ‘‘LILLEAKERBYEN’’

Naboer på Lilleaker mener reguleringsforslaget til Mustad Eiendom åpner for alt for høye bygg mot Lilleakerveien og at forslaget må nedjusteres i dette området uten at det økes andre steder.    Se argumentasjon under kunngjøringer og støtt dette med å gi din underskrift. 

Laget: 2022-09-05 Statistikk

Vern våre barn mot kjønnsforvirrende undervisning

Foreldreopprop til rektorer, barnehagestyrere og politikere: Vern våre barn og barnebarn mot kjønnsforvirrende undervisning i barnehager og skoler Som foreldre ønsker vi at alle barn skal vokse opp som trygge og lykkelige mennesker, utrustet til å takle utfordringene og mulighetene de vil møte i livet. Det er positivt at både gutter og jenter har frihet til å uttrykke seg på utradisjonelle måter. Men vi reagerer sterkt på at våre barn nå blir undervist i en ideologisk forståelse av kjønn som bry

Laget: 2022-01-08 Statistikk

Bevar Rotvoll Kunstnerkollektiv!  

Rotvoll Kunstnerkollektiv er svært bekymret for vår framtid etter forrige ukes publisering av kommunebudsjett og handlings-/økonomiplan 2023-26 for Trondheim Kommune. Vi etterspør en videre oppfølging når vi til nyttår avslutter et meget vellykket utviklingsprosjekt 2020-22 som var støttet av Trondheim Kommunes Kulturfond og Kulturrådet.I en tid med stor mangel på arbeidslokaler for kunstnere i Trondheim, har 68 av byens høyt profilerte profesjonelle kunstnere og musikere selv startet, utviklet

Laget: 2022-10-10 Statistikk

Vi behøver NAV ombud i alle fylker

Vi behøver fylkeskommunale NAV ombud.  NAV er viktig for mennesker i ulike situasjoner. Vi har eldreombud, mobbeombud, likestillings og diskrimineringsombud, personvernombud o.l., men mangler NAV ombud. Hvorfor behøver vi NAV ombud, og hva skal ombudet gjøre? NAV ombudet skal bidra til å minske avmaktsfølelse og redusere konflikter, som ofte er resurskrevende for NAV/Stadsforvalteren og ødeleggende for mennesker. NAV ombudet skal veilede privatpersoner i forhold til regelverk og påse at relevan

Laget: 2022-08-30 Statistikk

STØTTE TIL GRUPPEN "TANNBEHANDLING/ØKONOMI"

Facebook gruppen "Tannhelse/Økonomi" vil bruke dette oppropet som en stemme. JA til egenandelsordning hos tannlegen. Vi vil ha tannhelse likestilt med andre helsetjenester! Vi setter stor pris på din signatur, som forhåpentligvis vil være med på å endre lovverket. Du kan lese mer om oss og veien her: https://www.facebook.com/groups/728297547903172  

Laget: 2020-09-02 Statistikk

Bevar Samfunnshuset i Namsos

Kommunedirektøren og Kommunestyret i Namsos har stemt for å sanere Samfunnshuset i Namsos til fordel for et nytt administrasjonsbygg for kommunens ansatte. Namsos by er av Riksantikvaren betegnet som en såkalt GJENREISINGS BY som representeres av en spesiell og særegen etterkrigsarkitektur, hva gjelder byggestil og arealbruk. Samfunnshuset som ble reist i 1961 er et unikt arkitektonisk prakteksemplar fra gjenreisningens og den modernistiske arkitekturens tidsepoke. Bygget var et samarbeidsprosje

Laget: 2021-03-30 Statistikk