Bevar Florø-skjærgården: Stopp naturødeleggelsene i Kinn kommune!

368453626_122115504986004061_4417262051485740919_n1.jpg

Naturen i Norge bygges ned bit for bit. Dette er dessverre også en urovekkende utvikling i Florø som nå planlegger å sprenge vekk flere øyer. Florø Bulystforeining mobiliserer for å verne om den verdifulle naturen som vi fortsatt har igjen i skjærgården vår før det er for sent. Vi krever at Kinn kommune stanser de planlagte naturinngrepene i arealplanen og jobber for å bevare det som gjør Florø til en unik kystby. 

Bakgrunn

Vi har alle rett til å si vårt om hvilken type by vi ønsker å leve i, og hva vi ønsker å etterlate til de som kommer etter oss. Vil vi bo i en kystperle der det er naturen som rammer inn industrien, eller midt i et gigantisk industriområde med havturbiner som ruver i kapp med Brandsøyåsen? 

I den nåværende arealplanen til Kinn kommune legger de opp til det sistnevnte med omfattende inngrep i naturen rundt Florø. Ifølge planen vil de sprenge og planere øyene Rota, Grønenga, Litle Terøy og Store Terøy i nord/nordøst og Måseholmen i vest. Dette innebærer en dobling av det sentrumsnære industriarealet tilsvarende arealet til Storevatnet x 10. I tillegg vil det Londonbaserte selskapet Ancala Partners båndlegge fjordsystemet i nord med produksjon og lagring av 300m høye havturbiner. 

Disse planene vil for alltid endre fjordlandskapet slik vi kjenner det, men det er fremdeles mulig å stoppe dette om vi er mange nok som engasjerer oss! 

Signer og del denne videre for å bevare Florø sin vakre skjærgård!

Vi har i Florø vært vitne til nok massiv nedbygging av natur de siste tiårene, og vi har nå nådd vår tålegrense for hvor mye natur vi kan ofre. Vi ønsker ikke en reprise av vindkraftanlegget på Guleslettene der politikerne snudde i etterpåklokskap når skaden allerede var skjedd.

Vi ber politikerne våre og Kinn kommune om: 

  • Å unngå ødeleggelse av over 1300 mål urørt natur ved å bevare Rota, Grønenga, Litle Terøy, Store Terøy og Måseholmen, både for oss som bor her nå og for fremtidige generasjoner. 
  • Å avvise Ancala Partners sitt forslag om å plassere havvindturbiner i fjordområdene nord for Florø og Brandsøy. Her må kommunen kartlegge og beskytte lokale økosystemer og naturgoder for alle.
  • Å forkaste planene for containerhavn på Måseholmen og Håskjera. Vi har allerede en god nok havn i Botnastranda som ikke vil koste mange hundre millioner, og umistelige naturverdier som vi aldri får tilbake. 
  • Trekke tilbake forslaget om å omregulere Litle Terøy fra et landsbruks- og naturvernområde til næringsareal. 
  • Ta vekk forslaget om vegtrasé over Grønenga og Terøyene da forslaget har betydelig negativ samfunnsnytte og mangler nødvendig behovsanalyse.
  • Å redusere fremtidige naturinngrep og effektivisere bruken av eksisterende næringsareal ved å utarbeide klare regler, retningslinjer og styringsverktøy. Slik sikrer man effektiv utnyttelse av næringsareal og unngår tap av urørt natur på bekostning av dårlig arealplanlegging.  
  • Å gjennomføre en revidering av arealplanen som inkluderer uavhengige konsekvensanalyser. Kommunens arealplan skal være i tråd med den norske innføringen av Montrealavtalen og kommunens egen samfunnsplan, samt kravene som foreligger her.  
  • Å lytte til lokalsamfunnet sine ønsker og ta en ny høringsrunde. 

Signer oppropet og be Kinn Kommune om å utvikle nye planer for bærekraftig næringsutvikling i Florø som respekterer vår umistelige kystnatur!

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Florø bulystforeining fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...