Vi krever forsvarlig helsehjelp til barn og unge som rammes av spiseforstyrrelser nå!

Behandlingen som i dag tilbys barn og unge med spiseforstyrrelser i Norge, er langt på vei en skandale. Mens politikere og helsevesen ser på, går verdifulle ungdomsår og liv tapt. Som pårørende til disse barna, krever vi endring nå!

Vi har i mange år gitt beskjed hver for oss om hvordan tilstanden er, men nå ønsker vi å samle oss og brøle i kor: barn og unge i Norge som lider av spiseforstyrrelser må få den nødvendige helsehjelpen de etter norsk lov har krav på.  

Situasjonen i dag er at pårørende må sloss mot helsevesen, lovverk, manglende kunnskap og sviktende behandling – i tillegg til at vi kjemper for å holde barna våre i live. De behandlende enhetene peker på hverandre, og ingen tar et helhetlig ansvar. I kampen mot en dødelig sykdom, opplever vi som pårørende å stå helt alene.

Norge kan bedre enn dette!

For noen dager siden ble rapporten om tvillingene Mina og Mille lagt frem. En sjokkerende rapport for Norge som nasjon, men dessverre gjenkjennbart for mange av oss. Som pårørende til barn og unge med spiseforstyrrelser har mange klaget på behandlingen som er gitt, og enda flere foreldre har ikke overskudd til å klage. Samtidig som de nødvendige endringene uteblir.

Signer oppropet og vis politikere og helsevesen at hit, men ikke lenger.

Vi krever at barns lovfestede rett til nødvendig helsehjelp blir respektert også overfor de som rammes av spiseforstyrrelser. Vi krever endring nå – før enda flere liv går tapt.

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Tonje Bjerve Sund fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...