Mest populære underskriftskampanjer i 2021 - Norway

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Innspill i endring av hundeloven.

Underskriftene her vil bli brukt opp mot høringsforslaget til departementet. Det vi ønsker med vårt innspill er å sikre hundene en rettferdig prosess, slik blir det ikke om departementets forslag går igjennom. Her kommer et sammendrag, dere kan lese det komplette høringsinnspillet under sammendraget.   Sammendrag: Vi støtter høringsinnspillet fra Hund helt på Grensen AS (datert 13.09.21) i forbindelse med forslag til ny hundelov. På denne bakgrunn ønsker de undertegnede følgende: Vi ønsker følge

Laget: 2021-09-14 Statistikk

Vi vil beholde Gro i kantina!

Fylkestinget har vedtatt at kantinene i fylket skal drives i fylkeskommunal regi. Dette vil si at vi ikke kommer til å ha Gro sin kantine fra høsten 2022. Da blir det en folkehelsefremmende kantine som vil si dyrere og grønnere kantine, med mindre utvalg. Hvis du forsatt vil ha Gro i kantina, en kantinedame som tilpasser seg, og er en hyggelig og miljøskapende dame, så skriv under her!

Laget: 2021-10-28 Statistikk

STYRK GAUSDAL VIDEREGÅENDE Pierre de Coubertin

Under Innlandet fylkesting den 27. oktober ble det vedtatt en ny tilbudsstruktur som blant annet innebærer at Gausdal videregående skole mister 2 av sine 4 studietilbud. Vg1 Medier og kommunikasjon og Vg1 Informasjonsteknologi med studiekompetanse. Dette mener vi blir helt feil! Vi er elever ved Gausdal videregående skole og synes at skolen har et svært trygt og godt skolemiljø. Skolen vår er liten, men det er grunnen til at vi valgte å gå her. Det gode miljøet og de små klassene gjør at relasjo

Laget: 2021-11-11 Statistikk

Nei til nedleggelse av ungdomstrinnet på Dyrløkkeåsen skole

En av Norges beste ungdomsskoler vurderes nedlagt. 3. mai vil flertallet i hovedutvalget for oppvekst og kultur i Frogn gå inn for nedleggelse av ungdomstrinnet på Dyrløkkeåsen skole. Dette vil gå ut over alle nåværende og fremtidige ungdomsskoleelever i Frognskolen. Konsekvensene vil være: Mindre valgfrihet, lite mulighet for å bytte skole. Elever som av ulike årsaker har behov for skolebytte, må velge den private ungdomsskolen i Frogn eller reise ut av kommunen. Vi frykter at mindre valgmuligh

Laget: 2021-05-31 Statistikk

Opprop/underskriftskampanje mot tvungen hytterenovasjon i Rauma kommune.

                        Opprop mot tvungen hytterenovasjon i Rauma.   Bakgrunnen for dette oppropet/underskriftskampanjen er et stort engasjement mot tvungen hytterenovasjon i Rauma. Det har vært flere debattinnlegg og en økende frustrasjon over at RIR har fått innføre tvungen hytterenovasjon i Rauma, som en avgift de fleste ikke trenger. Avgiften er blitt oppfattet som urettferdig og mer som en skatt som skal være med å redusere driftskostnadene til RIR. RIR har gitt uttrykk for at tjenesten er

Laget: 2021-01-30 Statistikk

Vi støttar kravet om folkerøysting om Sogn og Fjordane si framtid

Vi støttar kravet om folkerøysting om Sogn og Fjordane si framtid

Laget: 2021-08-18 Statistikk

Utbedring og fast dekke på Flendalsvegen fv 2172

Store behov for utbedringer og fast dekke på Flendalsvegen fv 2172 Flendalsvegen er i elendig stand hver vår, sommer og høst. Store steiner og hull, løse veiskuldre og til og med røtter kommer opp i veibanen.  Resultatet er ødelagte biler, punkteringer, redusert næringsvirksomhet og redusert trafikksikkerhet. Til tider er veiskulder så løs at busser, melkebil og store biler ikke tør å legge seg ut når de møter bil, dette fører til risiko i møtesituasjon. I tillegg er det noen steder så dårlig ve

Laget: 2021-05-06 Statistikk

Ja til løypenett,friområder og ferdsel i Valdres-kommunane for snøscooter

God morgen alle snøscooter-interesserte. Det har komme mange innlegg i både aviser og FB iløpet av den siste tida,ikkje bare her i Valdres men også rundt omkring i det langstrakte landet vårt Men det skjer ingenting hvis mø ikkje tek tak sjøl og kjempa for vår rett te kunne utøve den form for ferdsel som mø lika så godt i dessa kommunane som befinner seg i Valdres. Eg pratar ikkje bærre for uss som held te i Øystre Slidre, men også for dei andre kommunane også. Tenk om mø kunne greid å samle all

Laget: 2021-02-03 Statistikk

Ja til fortsatt barne og ungdomskole i Sannidal !

Vi støtter fortsatt barne og undomskole i Sannidal og mener at nedleggelse er uklokt og lite fremtidsrettet. Vi trenger disse lokalskolene og oppfordrer alle politikere til å støtte dette. 

Laget: 2021-03-26 Statistikk

Forbud mot fyrverkeri i privat regi

Ved hvert årsskifte opplever vi lovløse tilstander ved oppskyting av fyrverkeri. Oppskyting begrenses ikke til tillatte tidsrom mellom 1800 og 0200, men pågår over flere dager. Husdyr så vel som ville dyr lever flere dager i redsel, og folk med erfaring fra krigssoner risikerer retraumatisering. Vi krever forbud mot all oppskyting av fyrverkeri i privat regi og ber om at hver kommune utarbeider en plan for felles markering av årsskiftet i minuttene rundt midnatt 31. desember.

Laget: 2016-12-31 Statistikk

Utviklingshemmedes menneskerettigheter - gi oss st.meld. nå!

Gi oss Stortingsmeldingen om utviklingshemmedes menneskerettigheter nå!   I juni 2018 vedtok Stortinget at regjeringen skulle legge frem en stortingsmelding med forslag til tiltak som skal bidra til å sikre oppfyllelse av utviklingshemmedes menneskerettigheter. I august 2019 inviterte derfor Kulturdepartementet til innspillsseminar der 15 personer med utviklingshemming fikk mulighet til å fortelle hvordan det er å leve med utviklingshemming i Norge i dag. Stortingsmeldingen har enda ikke kommet,

Laget: 2021-09-20 Statistikk

La utekontakten i Målselv bestå!

Utekontakten i Målselv har hatt en viktig rolle blant ungdom i Målselv høsten 2020.  Men nå er det på uforståelig vis besluttet at stillingen reduseres kraftig. Bli med å si fra at dette finner vi oss ikke i ved å signere dette oppropet som kan leveres til Målselv kommune. Målselv trenger utekontakten! Ungdommene våre fortjener å ha et slikt tilbud! Utekontakten selv beskriver det slik: "Høstens arbeid med Utekontakten har virkelig vært innholdsrikt og svært positivt, men nå er situasjonen som f

Laget: 2021-01-12 Statistikk

Bevar Solvang Skole

Solvang skole er en god skole. Den har et godt læringsmiljø og høy trivsel. Den oppleves som trygg av barn og foreldre. Trygghet på skolen er en viktig forutsetning for læring. Solvang skole er en viktig arena i nærmiljøet. Her møtes voksne og barn gjennom arrangementer i regi av skolen, men også utenom skoletid er skoleområdet mye brukt. Skolen har derfor en viktig rolle i å skape et godt og trygt oppvekstmiljø for barn og unge på Solvang og Smeby. Solvang skole er i god stand. Alle skolebygg m

Laget: 2021-06-17 Statistikk

Ikkje legg ned Uggdal Skule i Tysnes kommune

NEI TIL 1-10 SKULE PÅ TYSNES!  Foto: Bladet Tysnes Høgre og Senterpartiet i Tysnes kommune vil leggja ned Uggdal skule og flytta over 100 små 1-4 klassingar til ein storskule i Våge. Der vil dei samla elevane frå 1 til 10 klasse på eit lite område som skal husa over 300 elevar. Dei minste vil vera berre 5 1/2 år og skal gå saman med 15-åringar på same skule. Høgre og Senterpartiet har ikkje ville høyra på den faglege rapporten frå Norconsult, rådmannen si innstilling eller innspela frå Ungdomsr

Laget: 2021-12-03 Statistikk

STOPP KONTANTER PÅ BUSSEN

Vi er en masse bussjåfører som må håndtere kontanter til enhver tid. Dette vil vi gjerne ha en slutt på, med tanke på, at nå har vi klart oss uten denne håndteringen siden Mars 2020. Dette vil også forhindre ran, som skjer fra tid til annen. Busskort, bankkort, sms-billett og app har fungert i denne perioden. Hvis vi blir mange nok, så kommer vi sikkert få gjennomslag for våre krav. Så del denne gruppen til andre kollegaer i vårt langstrakte land. Hvis det blir tilstrekkelig med signaturer

Laget: 2021-09-26 Statistikk

Ja til flere enn 50 personer på Kontraskjæret!  

Ja til flere enn 50 personer på Kontraskjæret!   Fotballfesten på Kontraskjæret er sommerens høydepunkt for mange! Under fotball-VM i 2019 hadde vi langt over 10 000 besøkende hver eneste dag. Slik blir det selvfølgelig ikke i år. Det forstår alle. Føringene vi har fått fra byrådet i Oslo er 50 personer. Femti personer, på hele Kontraskjæret! De nasjonale reglene sier at arrangementer som oss kan ha 600 deltakere. Vi ber ikke om mer enn det, og minner om at vi har 12 000 kvadratmeter å fordele

Laget: 2021-06-09 Statistikk

La familiene få tilbake bestemmelsesretten til foreldrepermisjonsfordeling.

Viktig, 16.02.2019: Jeg har blitt kontaktet av flere som ikke får signert via Facebook, eller som er usikre på om deres signatur ble registrert. Har dere problemer med Facebook-signering, anbefaler jeg at dere bruker den alternative signeringen. Det er viktig å få med alle, spesielt nå som mye taler for at vi faktisk blir hørt! #permisjonsopprøret2019 https://m.facebook.com/groups/2105830609674655?ref=bookmarks Oppdatering 10.02.2019: Jeg har mottatt flere henvendelser vedrørende om dette opprop

Laget: 2018-02-19 Statistikk

Nei til oppdrettsanlegg utanfor Myrekaia-Alvestadbukta-Brattvåg

Sunnmøre Torsk AS søkjer om løyve til å etablere eit oppdrettsanlegg til torsk utanfor Myrekaia-Alvestadbukta-Brattvåg i Ålesund kommune.   Anlegget er planlagt plassert slik at det kjem i direkte konflikt med gyteplassar. Området er mykje brukt til kommersielt fiske i tillegg til hobbyfiske. Pga straumningar i fjorden vil det også kunne påvirke fiske i andre delar av Harøyfjorden.   Søkjar skriv i klartekst at etableringar av oppdrettslokalitetar i sjø har konsekvensar i form av utslepp. Då er

Laget: 2021-10-06 Statistikk

La Regnbuen barnehage leve!

Kjære innbyggere i Lørenskog kommune Bli med oss og kjemp så ikke tilbudet til barna må legges ned. Barna våre trives her - kommunen må la tilbudet få leve.  https://www.rb.no/politikerne-vil-ikke-forlenge-dispensasjonen-vi-er-veldig-bekymret-for-skolens-framtid/s/5-43-1509295 Signer opprop! Del gjerne!

Laget: 2021-01-27 Statistikk

Nasjonalpark til havs i Karlsøy og Tromsø underskriftskampanje

Nasjonalpark til havs i Karlsøy og Tromsø underskriftskampanje HistorikkFor 30 år siden startet prosessene med vern av kyst og hav utenfor Karlsøy og Tromsø. Mange var fremsynt og så for seg en sammenhengende nasjonalpark i hele det unike øyriket ytterst i hele Karlsøy og Tromsø kommuner. Skepsis blant grunneierne som ikke så fremtidens miljøtrusler og heller var redd for hvilke begrensninger vernet kunne sette for egen utfoldelse og drift. Derfor blev verneplanene kraftig redusert. Etterhvert b

Laget: 2021-02-06 Statistikk