Nei til oppdrettsanlegg utanfor Myrekaia-Alvestadbukta-Brattvåg

Sunnmøre_Torsk.JPG
Sunnmøre Torsk AS søkjer om løyve til å etablere eit oppdrettsanlegg til torsk utanfor Myrekaia-Alvestadbukta-Brattvåg i Ålesund kommune.
 
Anlegget er planlagt plassert slik at det kjem i direkte konflikt med gyteplassar. Området er mykje brukt til kommersielt fiske i tillegg til hobbyfiske. Pga straumningar i fjorden vil det også kunne påvirke fiske i andre delar av Harøyfjorden.
 
Søkjar skriv i klartekst at etableringar av oppdrettslokalitetar i sjø har konsekvensar i form av utslepp. Då er det spesielt nemnt organisk materiale, næringssaltar og kjemikaliar. Dette vil øydeleggje for viktige gyteplassar for lysing (kølkjeft), lyr samt kysttorsk som er raudelista i kategorien sterkt trua (EN).
 
Strandsona vil også bli sterkt påverka av eit slikt anlegg. Det er midt i vårt rekreasjonsområde for bading og hyggje langs strandlinja.
 
STØTT SAKA VED Å SIGNERE DETTE OPPROPET!
 
***************
NB!
Vi oppfordrer også at du sender inn dine eigne merknadar til høyringa. Denne ligg ute på Ålesund kommune sine sider:
 
HØYRINGSFRIST ER 28. OKTOBER 2021!
 

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Marit Sandbukt Grytten fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...