Utbedring og fast dekke på Flendalsvegen fv 2172

Store behov for utbedringer og fast dekke på Flendalsvegen fv 2172

Flendalsvegen er i elendig stand hver vår, sommer og høst. Store steiner og hull, løse veiskuldre og til og med røtter kommer opp i veibanen.  Resultatet er ødelagte biler, punkteringer, redusert næringsvirksomhet og redusert trafikksikkerhet. Til tider er veiskulder så løs at busser, melkebil og store biler ikke tør å legge seg ut når de møter bil, dette fører til risiko i møtesituasjon. I tillegg er det noen steder så dårlig vei at det ikke er mulig å møtes 2 biler, som også fører til stor risiko for møteulykker. 

I Flendalen er det 60 fastboende og over 700 hytter som blir brukt året rundt. I tillegg blir veien brukt av dagsturister som bruker område Flendalen og Bittermarka til jakt/tur og rekreasjon. 

Vi krever nå at veistandarden utbedres, og fremkommelighet og trafikksikkerhet blir prioritert på fv 2172. 

Gi din underskrift hvis du er enig.