Nei til nedleggelse av ungdomstrinnet på Dyrløkkeåsen skole

En av Norges beste ungdomsskoler vurderes nedlagt.

3. mai vil flertallet i hovedutvalget for oppvekst og kultur i Frogn gå inn for nedleggelse av ungdomstrinnet på Dyrløkkeåsen skole. Dette vil gå ut over alle nåværende og fremtidige ungdomsskoleelever i Frognskolen.

Konsekvensene vil være:

Mindre valgfrihet, lite mulighet for å bytte skole. Elever som av ulike årsaker har behov for skolebytte, må velge den private ungdomsskolen i Frogn eller reise ut av kommunen. Vi frykter at mindre valgmulighet vil gå ut over sårbare ungdommer som ikke har mulighet til å velge privatskole eller å reise ut av kommunen.

Det blir enda trangere på Seiersten. Realiteten blir overfylte klasserom, store klasser,  dårligere tilgang på spesialrom og store uoversiktlige miljøer. 

Lærerstaben ved ungdomstrinnet flyttes til Seiersten/andre skoler. Faglærere som benyttes både på ungdomstrinnet og mellomtrinnet flyttes. Overgangen mellom barneskole og ungdomsskole kan bli vanskeligere for mange elever.

Vi frykter at elevene våre får et betydelig svekket skoletilbud.  

Støtt oppropet vårt og signer her.

 

dyrløkkeåse_småfoto.jpg


FAU Dyrløkkeåsen skole    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg FAU Dyrløkkeåsen skole fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...