Opprop/underskriftskampanje mot tvungen hytterenovasjon i Rauma kommune.

                        Opprop mot tvungen hytterenovasjon i Rauma.  

Bakgrunnen for dette oppropet/underskriftskampanjen er et stort engasjement mot tvungen hytterenovasjon i Rauma. Det har vært flere debattinnlegg og en økende frustrasjon over at RIR har fått innføre tvungen hytterenovasjon i Rauma, som en avgift de fleste ikke trenger. Avgiften er blitt oppfattet som urettferdig og mer som en skatt som skal være med å redusere driftskostnadene til RIR. RIR har gitt uttrykk for at tjenesten er etter selvkostprinsippet, men det faller på sin egen urimelighet når det for svært mange, ikke er et behov til stede. Forskriftene til RIR og pålagte kvartalsavgifter for hytterenovasjon, medfører altså at hytteeiere blir ei melkeku for å drifte RIR. Det burde være enkelt for RIR og omformulere teksten i hytterenovasjons ordningen fra og være tvungen, til å bli frivillig. Da vil det også harmonere mer med eksempelvis det Vestnes har fått til i sine lokale forskrifter. Man kan håpe og tro at våre folkevalgte er bevisst sin rolle som lokalpolitikere og at de i denne saken, setter folk og fornuft i høysetet og krever frivillig hytterenovasjon av RIR.  Alternativt kan være og si opp samarbeidet med RIR og søke tilknytning til et annet renovasjonsselskap. Jeg oppfordrer alle eiere av hytter og fritidseiendommer i Rauma og alle innbyggere med folkeregistrert adresse i Rauma over 18 år, å signere dette oppropet. Det medfører ingen forpliktelser med signeringen, utover å vise at folkeviljen er sterk og at kommunen skal vektlegge innbyggernes mulighet til innflytelse når saken kommer opp på nytt. Viser ellers til tidligere debattinnlegg om tvungen hytterenovasjon i Rauma. Oppropet vil stå til den 20.02.21. Det vil da bli overlevert til ordfører i Rauma kommune. Støtt dette oppropet og du er med på å gi din stemme for å styrke lokaldemokratiet.