STYRK GAUSDAL VIDEREGÅENDE Pierre de Coubertin

Under Innlandet fylkesting den 27. oktober ble det vedtatt en ny tilbudsstruktur som blant annet innebærer at Gausdal videregående skole mister 2 av sine 4 studietilbud. Vg1 Medier og kommunikasjon og Vg1 Informasjonsteknologi med studiekompetanse. Dette mener vi blir helt feil!

Vi er elever ved Gausdal videregående skole og synes at skolen har et svært trygt og godt skolemiljø. Skolen vår er liten, men det er grunnen til at vi valgte å gå her. Det gode miljøet og de små klassene gjør at relasjonen mellom elev og lærer blir helt unik. Dette mener vi er egenskaper som må tas vare på.

At halvparten av Gausdal videregående skoles studietilbud fjernes, gjør oss bekymret for skolens framtid. En skole som betyr mye for veldig mange.

Så hvorfor har ikke elevenes stemme blitt hørt i denne saken?

Støtt vår underskriftskampanje, så elevenes stemme blir hørt!


Jenny Fonstad og Eline Mestvedthagen Dalane    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Jenny Fonstad og Eline Mestvedthagen Dalane fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...