Bevar Solvang Skole

Solvang skole er en god skole. Den har et godt læringsmiljø og høy trivsel. Den oppleves som trygg av barn og foreldre. Trygghet på skolen er en viktig forutsetning for læring.

Solvang skole er en viktig arena i nærmiljøet. Her møtes voksne og barn gjennom arrangementer i regi av skolen, men også utenom skoletid er skoleområdet mye brukt. Skolen har derfor en viktig rolle i å skape et godt og trygt oppvekstmiljø for barn og unge på Solvang og Smeby.

Solvang skole er i god stand. Alle skolebygg må man forvente å vedlikeholde jevnlig.

Solvang skole representerer tradisjoner og kontinuitet på Solvang/Smeby.

Solvang skole er foreslått nedlagt i to alternativer når ny skolestruktur i Hamar kommune nå utredes.

Vi mener det finnes gode argumenter for at det vil være feil å legge ned skolen vår. Skriv under her dersom du er enig i dette. 


Arbeidsgruppe for bevaring av Solvang skole V. Øyvind Christiansen    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Arbeidsgruppe for bevaring av Solvang skole V. Øyvind Christiansen fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...