Mest populære underskriftskampanjer i 2014 - Norway

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Marriage should be about love, not money. unreasonable income law

Ekteskapet skal være om kjærlighet, ikke penger. Opprop mot urimelige inntekt lover. (Enlish below) Bli kvitt det inntektekts kravet! Beskytt familiene. La ektepar og barn bo sammen uten penge-krav. I dag må en Norsk statsborger ha Nok 246,136,- i inntekt for minst de siste tre årene for å ha kontakt med sine kjære. En del av den nye regjeringen ønsker å heve dette til Nok 426,000,- Denne loven brukes til å kontrollere innvandring, ikke for å beskytte menneskelige verdiene som familie og kjærlig

Laget: 2013-10-24 Statistikk

Hundepark i Gjøvik!

Har lenge lurt på hvorfor Gjøvik ikke har egen hundepark, så mange firbente venner som bor her! Starter derfor denne underskriftskampanjen for å se hvor mange som støtter forslaget om egen hundepark i Gjøvik! Har prøvd å kontakte kommunen tidligere uten at det har ført til noe. Håper det kan hjelpe på om vi har mange underskrifter å vise til! Del med alle du kjenner! :)

Laget: 2014-02-23 Statistikk

Vi vil ha skatehall i Ålesund!

I Ålesund har det lenge vært et voksende skatemiljø, men på grunn av mye regn synes vi i Ålesund Rød Ungdom at byen vår burde hatt en skatehall som skaterne kunne benyttet seg av i regnværet.Det var flott at vi for noen år siden fikk skateparken på Moa, men i en by som Ålesund er det ikke godt nok å kunne skate ute da deler av et skateboard kan bli ødelagt av regn.Så vi vil be Ålesund kommune om å ta ansvar for at de som liker å skate skal ha en plass å skate selv om det regner!

Laget: 2014-05-10 Statistikk

Motmele til Bodø kommunes strenge båndtvangregler

Dette er et opprop for å få endret Bodø kommunes forslag til strenge båndtvangforskrifter . Frist for innlevering av kommentarer er 30.april 2014. Vi ber om at alle som er enige i denne motmelen signerer under digitalt, evt så kan oppropet skrives ut og sendes på sirkulering, da er undeskrift og telefonnummer nødvendig. Slike lister bes levert til Birgitte Svendsen tlf. 971 81191 innen 27. april. Man kan kun signere en gang. Kommunens høring finner du her : http://bodo.kommune.no/kunngjoeringer/

Laget: 2014-04-13 Statistikk

Si JA til #styrkjordvernet

Oppropet "Si JA til #styrkjordvernet" støtter oppropet "Stopp nedbygging av matjorda - nå" I november 2015 sier vi dette; "Styrk jordvernet i Norge!" Bakgrunn: Næringskomitéen skal avgi sin innstilling om ny nasjonal jordvernstrategi torsdag 19.november.  De regionale jordvernforeningene i Vestfold, Oslo og Akershus, Buskerud, Telemark og Rogaland har tatt initiativ til oppropet Stopp nedbygging av matjorda- nå! Naturviterne som tok initiativet til «Ja til #styrkjordvernet i Norge» støtter dett

Laget: 2013-11-27 Statistikk

Bevar Tustna Bilverksted

Om vi ikke aksjonerer vil Tustna miste enda en næringsvirksomhet og flere arbeidsplasser. Denne gangen er det Tustna Bilverksted som står i fare for å gå inn i den nedslående statistikken over bedrifter som har måttet stenge dørene på Tustna. Formannskapet har diskutert Lutz Bachs søknad om leie av verkstedlokalet på Leira. Søknaden fikk ikke flertall i formannsskapet. De stemte for at verkstedets nåværende sanitærrom skal benyttes av brannstasjonen og uten toalett, garderobe og dusj er det ikke

Laget: 2014-09-11 Statistikk

Nei til nedleggelse av Sykepleie På Hjul !

Byrådet i Oslo har foreslått å kutte støtten til Sykepleie På Hjul, drevet av Fransiskuhjelpen fra neste år. Dette vil sannsynligvis medføre at Sykepleie På Hjul må legge ned driften, og med det vil et utrolig viktig helsetilbud bli borte fra gata. Link til SPH ligger her : https://www.facebook.com/sykepleiepahjul for mer informasjon om hva de gjør. Signer denne underskriftskampanjen og vis at det er mange som mener det er fullstendig galt å legge ned dette tilbudet.

Laget: 2013-11-17 Statistikk

Saltfrie veier i Meløy

Dette er en underskriftskamanje for å fjerne salting av veiene i Meløy. Det sprøytes saltlake på våre veier i kommunen. Dette gjøres under alle værforhold.  Saltlaken ødelegger bilene som ruster, bremser forringes, frontruteog lykter blir dekket med salt. Er du enig i og ønsker å fjerne salting av våre veier, er det viktig at du signerer denne protesten som vi ønsker å fremme politisk i Meløy og mot Nordland fylkeskommune. Hilsen Meløy FrP

Laget: 2014-11-24 Statistikk

Bevar strandsonen i Hurum!

Bevar strandsonen i Hurum! I forslaget til ny kommeuneplan for Hurum foreslår formannskapet å endre definisjonen av hva som skal gjelde for strandsone i Hurum fra et belte på 100m til et belte på 50m langs kysten. I de generelle bestemmelsene foreslår de også å snevre inn strandsonen ytterligere, ved å tillate bygging inntil 30m fra stranda i områder som fra før er regulert til bolig- eller fritidsbebybyggelse. Dette er greit nok i tettbygde strøk, men er også ment å gjelde utenfor tettstedene.

Laget: 2014-08-17 Statistikk

Behold Barnetreffen i Lillehammer Kommune

Fantastiske Barnetreffen er og har vært et nyttig sted for mange! Barn som voksne! Et lavterskeltilbud som kan sammenliknes med åpen barnehage da kommunen ikke har dette tilbudet i noen barnehager. http://www.lillehammer.kommune.no/barnetreffen.303796.no.html Besøkstallet bikker stadigvekk 30 per dag, det er et tydelig behov for et slikt tilbud.Noen er der for å "øve" litt til barnehagestart rundt ett års alder, mens andre bruker det som et alternativ etter å ha valgt å vente litt med barnehage.

Laget: 2014-05-08 Statistikk

Vollsletta sykehjem i Bodø må bevares!

Vollsletta sykehjem er et sykehjem for demente med utfordrende atferd.Spesialisthelsetjenesten bygges ned, og Bodø trenger de sykehjemmene de har, for å ta i mot eldrebølgen som kommer.Hvis noen er i tvil, det vil også bli behov for skjermede enheter for demente framover. Det fortelles at Vollsletta sykehjem er et av de dyreste sykehjemmene. Kvalitet koster.Tilstrekkelig personale, tilstedeværelse, sikkerhet er viktig for denne pasientgruppen. Hvis noen tror at man kan gjøre en lukket avdeling f

Laget: 2014-04-27 Statistikk

Gjenopprett Møteplassen for innvandrerorganiasjonene

Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo opprettet i 2008 en møteplass på Grønland, driftet av rådets egne midler. Offisielt er rådets møteplass nedlagt fordi kommunen ikke har avsatt midler til drift. Hvert år blir lokalene brukt rundt 500 ganger, hvilket viser et klart behov for et samlingssted. En felles møteplass bidrar til økte aktiviteter og trening i demokratiseringsprosesser som er viktige for det norske samfunnet, som ønsker aktive borgere. Det er en selvmotsigelse å oppfordre til orga

Laget: 2014-03-04 Statistikk

Høyspent og svømmehall i Nordre bydel

Ønsker du en raskest mulig løsning? Skriv under her hvis du ønsker at høyspenten fjernes fra bolig/skoleområde og ut til E6 innen 2017, samtidig som svømmehallen på Nøkkeland realiseres! (Til info ble svømmehall vedtatt ifm bygging av Nøkkeland og midler er øremerket. Ferdigstillelse av svømmehall skjer først etter at høyspenten er fjernet). Kommunen har to alternativer å forholde seg til. Alt 1; høyspenten legges i luftlinje fra Kambo trafo og ut til E6, går deretter i luftlinje langs E6 sørove

Laget: 2013-10-21 Statistikk

Ikke ta fra oss muligheten til å bli drømmelæreren!

Som lærerstudenter ved Høgskolen i Telemark(HiT), ser vi med svært kritiske og bekymrede øyne på Kommunesektorens organisasjon(KS) sitt forslag til ny arbeidstidsavtale. Avtalen som innebærer at lærere skal være på jobb fra 08.00-15.30 og ikke jobbe noe utover dette vil først og fremst gå utover elevene. Dette er ikke noe vi støtter da vi har sett hvor viktig det er med underveisvurderinger, planlegging fra dag til dag og ikke minst viktigheten av å kunne justere underveis i hverdagen da det oft

Laget: 2014-01-28 Statistikk

LAR protestaksjon

LAR-Protestaksjon fra brukerne og andre som ønsker å støtte oss   Jeg har nå fått nok av stigmatiseringen, sjikaneringen, mangel på respekt som LAR-bruker, total mangel på brukermedvirkning, en for stor og alvorlig innskrenking av frihetsgraden vår og en ellers stor grad av feilbehandling og misbruk av regelverk/retningslinje.  Dette vil jeg nå gjøre noe med, jeg har skrevet et brev/klage til helseministeren. Klagen kommer til å inneholde forskjellige områder av behandling, mangel på brukermedvi

Laget: 2014-12-13 Statistikk

Nei til salting av Fv17

Underskriftskampanje mot salting av vår fine serverdighet Fv17 - og unngå skitne veier, omgivelser og biler; bevare naturen langs veien, spare asfalt og spyleveske, slippe holke og sørpe på sideveier osv osv.

Laget: 2014-11-18 Statistikk

DE TI BUD- Flere enn ti foreldre?

 Kjære Rektor ved Øyslebø oppvekstsenter. Vi er en gjeng med foreldre som er mer enn observant på at vi bor i «bibelbeltet» som det ofte kalles i denne landsdelen. Det har liksom noe med kulturen å gjøre, kanskje blitt en del av oss. Så enhver tilknytning på hva som har vært i tiden og om å leve i nuet, og å bære barna våre inn i fremtiden, så kan det ofte være fint å kunne ha motiver og bilder på skolen som barna våre går på, som minner dem om dette. Selv om, vi i dag som moderne familier er be

Laget: 2014-08-20 Statistikk

Nei, til nedleggelse av Internasjonale studier ved HiL

På mandag 20 oktober fikk vi som studenter ved internasjonale studier med historie ved høgskolen i Lillehammer vite at videreføring av studiet vårt skal tas opp i høgskolestyret førstkommende tirsdag.  Vi som studenter har ikke fått muligheten til å komme med våre meninger og dette er noe vi vil gjøre noe med i løpet av uken. Vi har startet en underskriftskampanje på skolen der vi får flest mulig studenter til å skrive under. Det er en del av de tidligere studentene ved HiL som ikke er på skolen

Laget: 2014-10-22 Statistikk

Høringsuttalelse Kåja kraftverk , Gudbrandsdalslågen ved Vinstra

Frist 15.03.2014 Gudbrandsdalslågen med sine sidevassdrag er under stort press fra en rekke nye  vannkraftutbygginger og andre inngrep. Ikke alle fiskere og friluftinteresserte er samlet i noen forening/organisasjon og det er slik att ett slik inngrep også berører tilreisende turister,og de er ofte ikke representert i viktige høringsuttalelser.Vi har nok vannkraftverk i Gudbrandsdalslågen m/sideelver,flere er godkjent og snart klare for bygging. Det hører med til saken att vi har mange gamle kra

Laget: 2014-03-08 Statistikk

Ja til en gang-og sykkelvei fra Trones

Trones er en idyllisk perle i Verdal. Mange bruker området, vi har golfbane og flere prosjekter er på gang. Vi har en farlig veistrekning fra Trones. Vi ønsker at barn, unge og andre skal få ferdes trygt langs veien. Flere kan da sykle tryggere til skolen. En dag skjer det en ulykke her. Vi mener det er på høy tid med en gang-og sykkelvei. Alle barna i Verdal har krav på en trygg vei-også barna på Trones! Bli med å signer- sånn at vi felles kan løfte saken.

Laget: 2014-07-08 Statistikk