Behold Barnetreffen i Lillehammer Kommune

Fantastiske Barnetreffen er og har vært et nyttig sted for mange! Barn som voksne!

Et lavterskeltilbud som kan sammenliknes med åpen barnehage da kommunen ikke har dette tilbudet i noen barnehager.

http://www.lillehammer.kommune.no/barnetreffen.303796.no.html

Besøkstallet bikker stadigvekk 30 per dag, det er et tydelig behov for et slikt tilbud.
Noen er der for å "øve" litt til barnehagestart rundt ett års alder, mens andre bruker det som et alternativ etter å ha valgt å vente litt med barnehage. 
Uansett en flott arena for sosialisering av barna (og foreldrene), mange flerspråklige er faste brukere og mangfoldet er jevnt over stort! 
Lillehammer Kommunes småbarn og småbarnsforeldre taper et fantastisk tilbud om Barnetreffen ikke får fortsette 
https://www.facebook.com/pages/Barnetreffen/407024722728372?fref=ts

Treffstedet har vært et prøveprosjekt gjennom helsestasjonen i kommunen og prosjektmidlene er nå tomme.

Det økonomiske spørsmålet er videresendt Helsedirektoratet.