Bevar Tustna Bilverksted

Om vi ikke aksjonerer vil Tustna miste enda en næringsvirksomhet og flere arbeidsplasser. Denne gangen er det Tustna Bilverksted som står i fare for å gå inn i den nedslående statistikken over bedrifter som har måttet stenge dørene på Tustna.

Formannskapet har diskutert Lutz Bachs søknad om leie av verkstedlokalet på Leira. Søknaden fikk ikke flertall i formannsskapet. De stemte for at verkstedets nåværende sanitærrom skal benyttes av brannstasjonen og uten toalett, garderobe og dusj er det ikke mulig for Lutz å få godkjent lokalet som bilverksted og få arbeidstillatelse.

Dette er ikke en diskusjon om vi skal ha brannvesen eller ikke. Brannsjefen har selvfølgelig rett. Vi må sikre gode og fremtidsrettede lokaler for brannvesnet på Tustna.

Dette er en appell til kommunepolitikerne om å se alternative løsninger for å sikre at de få arbeidsplassene som finnes på Tustna består. Dette er en appell til kommunepolitikerne om å være i stand til å se konstruktive og alternative løsninger heller enn å tvinge frem nedleggelse av enda et servicetilbud på Tustna. Lovpålagte tjenester kan sikres uten at virksomheter må legges ned om man er villige til å se på løsninger som gagner alle involverte parter.

Dette er en appell til Tustnas befolkning om å reise seg og si ifra at Tustna også er en del av Aure kommune. Vi krever at kommunens folkevalgte representanter hever blikket ut over Aure sentrum og tar inn over seg at tustningen også har en stemme. 

Støtt Tustna Bilverksted som er en av de få virksomhetene vi har. Støtt Lutz som er villig til å satse på Tustna og som kan inspirere andre til å gjøre det samme. Støtt Tustna som et levende sted å bo. 

Det kan ikke være slik at vi på Tustna må "kjenne en politiker" for ¨å bli sett og hørt? På sørligere breddegrader kalles dette korrupsjon. Norge er et demokrati og demkoratiet er en styreform der folket har en vesentlig innflytelse på hva slags beslutninger som fattes. Demokrati er retten til å være uenig med flertallet uten å bli kalt sutrete. Demokrati er vår forsikring om at individets rettigheter ivaretas.  Politikerne er valgt inn for å ta beslutninger på folkets vegne. Og med folkets tillit sørge for for at Aure kommune er et godt sted å bo for alle innbyggerne i kommunen, enten de bor nord eller sør for Imarsundbrua. 

Endelig avgjørelse i saken skjer i kommunestyret 23. september. La oss vise politikerne at vi ikke aksepterer at de med et pennestrøk kan fjerne næringsvirksomhet og arbeidsplasser fra Tustna. 

Bidra med din underskrift og gi formannsskap og kommunepolitikere en tydelig beskjed: Ja til Tustna Bilverksted!

 Neste år er det kommunevalg. Og vi ønsker konstruktive og løsningsorienterte politikere til å tale vår sak.