Ikke ta fra oss muligheten til å bli drømmelæreren!

Som lærerstudenter ved Høgskolen i Telemark(HiT), ser vi med svært kritiske og bekymrede øyne på Kommunesektorens organisasjon(KS) sitt forslag til ny arbeidstidsavtale. Avtalen som innebærer at lærere skal være på jobb fra 08.00-15.30 og ikke jobbe noe utover dette vil først og fremst gå utover elevene. Dette er ikke noe vi støtter da vi har sett hvor viktig det er med underveisvurderinger, planlegging fra dag til dag og ikke minst viktigheten av å kunne justere underveis i hverdagen da det ofte skjer situasjoner man ikke har forutsett. All jobben lærere i dag gjør underveis kan ikke legges til ukene elevene ikke er på skolen, da denne jobben er direkte knyttet opp mot elevene i det daglige. Mye læring vil forsvinne og det er elevene som blir den tapende parten her.

 

Med dagens ordning har lærerne 43,5 timers arbeidsuker. De timene som overgår en normal arbeidsuke på 37,5 timer blir tatt ut i en tvungen avspasering når elevene ikke er tilstede på skolen. Vi mener det beste med ordningen vi har i dag er at lærerne kan ha fokus på elevene sine, man har mulighet til å justere opplæringen i forhold til hvordan elevene ligger an. Alle elever har krav på tilpasset opplæring, og dette er noe som krever at en lærer til enhver tid observerer elevene sine og justerer etter elevenes behov. Dette fører til økt læringsutbytte for den enkelte. For at dette skal kunne gjennomføres jobber lærere noen timer på kvelden og i helgene, men så lenge dette er en ordning som fungerer og kommer elevene til gode er det det som betyr noe. Skal økonomi styre om barna skal få en god skolehverdag eller ikke ? Som fremtidige lærere støtter vi lærernes kamp i saken og håper at avtalen ikke er tilstede i skolen når vi skal ut i jobb. Det er allerede dårlig rekruttering til læreryrket, og dette vil ikke endre seg hvis læreryrket blir en jobb hvor man alltid føler at man ikke får gjort det som trengs og at man kommer til kort. Det er en grunn til at vi har valgt denne retningen og det er elevene, ikke ta fra oss muligheten til å bli ”drømmelæreren” !!

Dette er vår måte å vise at vi som fremtidige lærere bryr oss !!!!!!

Utarbeidet av: Studentrådsstyreleder for lærerstudentene ved HiT avd. Porsgrunn og Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets lokallag i Porsgrunn.


Mariann Fritzon og Therese Nymo    Kontakt personen bak underskriftskampanjen