Vollsletta sykehjem i Bodø må bevares!

Vollsletta sykehjem er et sykehjem for demente med utfordrende atferd.Spesialisthelsetjenesten bygges ned, og Bodø trenger de sykehjemmene de har, for å ta i mot eldrebølgen som kommer.Hvis noen er i tvil, det vil også bli behov for skjermede enheter for demente framover. Det fortelles at Vollsletta sykehjem er et av de dyreste sykehjemmene. Kvalitet koster.Tilstrekkelig personale, tilstedeværelse, sikkerhet er viktig for denne pasientgruppen. Hvis noen tror at man kan gjøre en lukket avdeling for demente billig, eller billigere, da beror det på en misforståelse.I såfall vil det gå utover oppfølgingen og kvaliteten på behandlingen man gir disse pasientene. På Vollsletta får pasientene en god hverdag og god behandling grunnet de ansattes kompetanse og erfaringsbaserte kunnskap. La de ansatte fortsette med det. Dette handler kun om økonomi, ikke kvalitet.

Rull tilbake planene om om å utrede til bokollektiv. Bevar Vollsletta sykehjem!

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Tor Erlend Nordhuus kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook