Høyspent og svømmehall i Nordre bydel

Ønsker du en raskest mulig løsning?

Skriv under her hvis du ønsker at høyspenten fjernes fra bolig/skoleområde og ut til E6 innen 2017, samtidig som svømmehallen på Nøkkeland realiseres! (Til info ble svømmehall vedtatt ifm bygging av Nøkkeland og midler er øremerket. Ferdigstillelse av svømmehall skjer først etter at høyspenten er fjernet).

Kommunen har to alternativer å forholde seg til. Alt 1; høyspenten legges i luftlinje fra Kambo trafo og ut til E6, går deretter i luftlinje langs E6 sørover mot Mosseporten (79 mill kr). Alt 2; høyspenten legges i bakken fra Kambo trafo og ut til E6, går deretter i luftlinje langs E6 både nordover mot grensa til Akershus og sørover mot Mosseporten (112,5 mill. kr).

Kommunen har fått ok fra grunneier i å gjennomføre alt. 2. Dvs at høyspent blir omlagt innen utgangen av 2017, og svømmehall blir realisert.

Kommunen har ikke fått ok fra grunneier i alt 1. Dvs at kommunen må ekspropriere, som betyr å fjerne et stykke privat eiendom mot grunneiers samtykke. Dvs langvarige forhandlinger, advokatbistand, tid og penger. Resultatet blir at omlegging av høyspent blir utsatt på ubestemt tid da ingen vet hvor lang tid en ekspropriasjon vil ta. 

Hvor mye vil det koste for kommunen å kjempe for alt 1? Hvor lang tid er befolkningen i Nordre bydel villig til å vente på at alt 1 skal gjennomføres? Og, mens vi venter på alt 1 blir beboere og elever utsatt for magnetverdier som overstiger de anbefalte grenseverdier (jf. rapporten til Nøkkeland skole av 3. oktober 2013 fra Miljørettet helsevern i Mossedistriktet).

Alt. 2 er uten tvil den beste løsningen!