Nei, til nedleggelse av Internasjonale studier ved HiL

På mandag 20 oktober fikk vi som studenter ved internasjonale studier med historie ved høgskolen i Lillehammer vite at videreføring av studiet vårt skal tas opp i høgskolestyret førstkommende tirsdag. 

Vi som studenter har ikke fått muligheten til å komme med våre meninger og dette er noe vi vil gjøre noe med i løpet av uken. Vi har startet en underskriftskampanje på skolen der vi får flest mulig studenter til å skrive under. Det er en del av de tidligere studentene ved HiL som ikke er på skolen og som har lyst til å underskrive mot vedtaket derfor lager vi denne underskriftskampanjen! Dette tilsier at du som utenforstående kan være med på kampen. 

Vær med å redd studiet vårt!!!