Bevar brua/ kulverten over Leirelva for gående!

Kommentarer

#1

Fordi jeg ønsker er gangbar by

maiken berg (Kroppan, 2023-10-09)

#2

Det er bindeleddet i elvepromenaden👍

Iara Berg (Tiller, 2023-10-09)

#3

Trodde vi skulle slutte å ofre turområder til fordel for biler.

Emile Schjeldsøe Berg (Tiller, 2023-10-09)

#4

Jeg elsker snarveien!
Miljøpakken må inkludere trygg kryssing av Leirelva for gående.

Kari Schjeldsøe (Kroppan, 2023-10-09)

#6

Min flotte tursti.

Inger Kathrine Dyrendahl (Kroppanvegen , 2023-10-09)

#13

Bevar en trygg passering av Leirelva for gående!

Mari Berg (Oslo, 2023-10-09)

#14

Vi bruker denne veien ofte og er en viktig del av nærområdet. Tilgjengelighet til sørsida av Nidelva.

Viktor Myrvagnes (Tiller, 2023-10-09)

#16

Dette er en viktig del av en turløype i nærområdet. Dersom den blir revet vil en bli tvunget til å gå opp i rundkjøringen for å kunne gå turrunden.

André Wiig (Kroppanmarka, 2023-10-09)

#25

Veldig viktig for folkene som bor i området å bevare denne snarveien.

Randi Lyby (Fernanda Nissensv 14, 2023-10-09)

#26

Jeg signerer fordi denne stien gjør det lettere for folk å velge beina eller sykkelen istedenfor bilen.

Sofia Diesen (Trondheim, 2023-10-10)

#30

Dette er en fantastisk gåtur.

Anders Sangesland (Trondheim , 2023-10-10)

#34

Vi som bor her trenger og har og har hatt stor glede av brua i mange år til friluft og treningsbruk. Vi tror ikke det
blir noe problem med vilt -dyr. La brua stå, så får vi erfaring med det!

Elisabeth Sangesland (Okstadbrinken 10, 2023-10-10)

#37

Snarveier er viktig !

Kaia Berg (Oslo, 2023-10-10)

#40

Turstiene rundt Kroppanbrua må bevares, slik at det er mulig å komme seg rundt til Osloveien og nordsiden av elva som før.

Børre Lien (Tiller, 2023-10-10)

#43

Brua må selvfølgelig bevares for turgåere!

Thor Helge Bjørge (Tiller, 2023-10-11)

#45

Det er viktig å ha god fremkommelighet også for gående og syklister.

Bjørn Pedersen (Trondheim, 2023-10-11)

#47

Jeg støtter denne saken!

Espen Olsen (Trondheim, 2023-10-11)

#49

Uten brua må jeg krysse trafikkert vei på min rundtur Kroppan/Sluppen/Nedre Leirfoss. I tillegg økt fare for påkjørsel av vilt.

Kjell Berg (Kroppan, 2023-10-11)

#51

Jeg har gått runden der i mange år og vil fortsette med det

Bodil Nyeng (Tiller, 2023-10-11)

#52

Det er helt tullete å fjerne denne snarveien.

Knut Strengen (Trondheim , 2023-10-11)

#54

Jeg signerer for å bevare Kroppanrunden. P

Knut Helge Iversen (Sjetnemarka, 2023-10-11)

#58

Det er viktig å bevare våre vandringsveier

Anne-margrethe Rosmæl (Tiller , 2023-10-11)

#59

Ønsker å beholde snarveien vår.

Anne Romundstad (Tiller, 2023-10-11)

#64

Jeg er enig i at denne passasjen for gående må opprettholdes.

Bente K. Sanderød (Tiller, 2023-10-11)

#67

Jeg vil at denne bru-passasjen skal opprettholdes for mennesker og dyr.

Karl Sanderød (Tillwe, 2023-10-11)

#68

Jeg signerer fordi dette er en runde jeg går 1-2 ganger pr uke

Gry Mette Thorstensen (Okstad, 2023-10-11)

#69

Jeg har ventet i en par år på åpningen, kjedelig å gå tur retur, fullfør turstien !

Johannes Vaag (Tiller, 2023-10-11)

#71

Jeg ønsker å gå tur over brua når jeg går kroppanrunden😀

Siv Ingebrigtsvoll (Sjetnmarka, 2023-10-11)

#77

Stedet og brua har betydd mye for meg fra barndommen av.

Inger Pettersen (Buvika, 2023-10-11)

#81

Denne brua var en del av en fin tursti som har betydd mye for meg.

Evy Nordvik Hansen (Tiller , 2023-10-11)

#84

Viktig tiltak for folkehelsen å beholde denne turløypen i vårt nærområde.

Frøydis Eriksen (Tiller, 2023-10-11)

#85

Jeg går tur her hver dag, og har vært tålmodig hele byggeperioden og gledet meg til vi kunne gå "runden" igjen. Skammelig om brua rives!

Bente Myhren (Kroppanmarka , 2023-10-11)

#87

Det er svært viktig for meg at turmulighetene langs denne siden av Nidelva blir opprettholdt!

Johanna Sexe (Trondheim , 2023-10-11)

#88

Jeg signerer fordi denne brua/kulverten er til fordel både for gående og for traffikksikkerheten.

Ulrike Griep (TRONDHEIM, 2023-10-11)

#94

Turglad

Brit Fossum (Tiller, 2023-10-12)

#95

Jeg signerer fordi jeg bor i nærområdet (Kroppanmarka), og har brukt turstien hyppig i tiden før Leirbrua ble stengt grunnet arbeid i tilknyting til nytt veisystem. Veldig mange av beboerne i Sjetnemarka, Okstad, Kroppanmarka, Fossegrenda og andre nærliggende områder har brukt denne broen. Nettopp fordi den gir mulighet til å «gå rundt» elven, og dermed oppleve gleden av å gå i et grønt terreng. Jeg har med bakgrunn i dette sett frem til at Leirbrua skulle gjenåpnes. Det er helt uforståelig at den muligens ikke skal det.

Renate Skaugset (Trondheim, 2023-10-12)

#96

Bruker den, vil ikke miste den

unni riise olsen (Trondheim, 2023-10-12)

#98

Å fjerne brua ødelegger en fin tur sti

Mats mikhel Moen (Trondheim, 2023-10-12)

#99

Jeg tror turveg langs vestsiden av Nidelva må være et tema som ikke ble fanget opp da den store reguleringsplanen for Rv706 Nydalsbrua med tilknytninger ble utarbeidet. Den gamle riksvegbrua kan fint gjøres om til turvegbru ved blant annet å bytte ut kjørebrurekkverket med en eller annen form for gangbrurekkverk.

Arve Remmen (Tiller , 2023-10-12)

#102

Jeg signerer fordi jeg har benyttet snarveien tidligere og ønsker å ha den muligheten i framtiden også.

Ivar Østtun (Trondheim, 2023-10-12)

#103

Jeg har gledet meg siden stien vår ble stengt -til den dagen vi igjen kunne ta runden rundt via Nedre Leirfoss og Sluppenbrua. Velbrukt og myk sti i frodig olderskog. Med fuglesang, elvebrus og ingen trafikkstøy!

Gerd Skjemstad (Kroppanvegen 42, 2023-10-12)

#104

Turveier, snarveier og trygghet for alle som går tur må bevares, ikke fjernes.

Bernt Skjemstad (Trondheim, 2023-10-12)

#111

Jeg bor der

Hanne Krogh Hassel (Sjetnemarka, 2023-10-13)

#116

Jeg ønsker å beholde kulverten over Leirelva. Da kan vi gå runden rundt Nidelva.

Toril Persen (Kroppanmarka 102, 2023-10-13)

#117

Denne brua muliggjør en veldig fin rundtur langs fine Nidelva. Har gått mange fine turer her med familien tidligere år. Veldig trist hvis denne muligheten forsvinner.

Frode Falkfjell (Trondheim, 2023-10-13)

#119

Den gir tilgang til en fantastisk rundtur langs Nidelva

Kristian Henriksen (Tiller, 2023-10-13)

#121

Jeg bor i området og ønsker å bevare de fine turmulighetene vi har her. Dette er viktig for folkehelsen!

Torunn Vingsand (Tiller, 2023-10-13)

#133

Viktig å bevare turområder

Rune Bergvin (Trondheim, 2023-10-14)

#134

Snarveien over elva må for all del ikke rives. Det er folkehelse i at folk går runden sin.

Tone Hannisdal (Sjetnemarka , 2023-10-14)

#139

Liker å gå der

Line Norum (Buvika , 2023-10-14)

#140

Nelly Krangnes

Nelly Krangnes (Trondheim, 2023-10-14)

#141

Dette er turveien for oss som bor ved Nidelven.

Jørgen Larsen (Kroppanvegen 25 7075 Tiller, 2023-10-14)

#146

Jeg spilte inn til prosjektet at det måtte reetableres ei bru over leirelva, jeg har i en årrekke hatt en løpeløype jeg kaller Nidelva halvmaraton, som bruker dagens bru over Leirelva. Mange kan ga glede av stien på vestsida av Nidelva fra Sluppen bru til Nedre Leirfoss. Håper riktig mange skriver under!

Richard Liodden Sanders (Trondheim , 2023-10-14)

#147

Gode snarveier bidrar til en tryggere og mer smidig hverdag for de myke trafikantene.

Heidi Hesselberg Rendal (Trondheim, 2023-10-14)

#151

Jeg signerer fordi jeg mener vi bør bevare turområder.

Tore Øverleir (Trondheim , 2023-10-14)

#154

Det er viktig å bevare turløyper

Andreas Eriksen (Trondheim, 2023-10-15)

#157

Dette er en veldig viktig del av tur- og rekreasjonsrunden rundt og langs Nidelva.
Dette er også det eneste og et veldig viktig krsysningspunkt over Leirelva, som igjen sørger for å holde myke trafikanter borte fra bilveisystemet.

Vegard Thorvaldsen (Sjetnemarka, 2023-10-15)

#159

Jeg har syklet denne trivelige runden tidligere og har gledet meg til å kunne fortsette med det når Nydalsbruprosjektet blir ferdig. Alternativet blir å sykle gjennom rundkjøringen, selv om det er ulovlig.

Svein Erling Lode (Tiller, 2023-10-15)

#163

Om denne brua blir revet kommer vi alle beboere i området til å benytte rundkjøringen for å komme oss videre på turstien vi har benyttet i alle år (har sedvanerett på)

Unni Kåsbøll (Kroppanvegen 25. 7075 Tiller, 2023-10-15)

#164

Brua er et flott knutepunkt for turstien som går gjennom nedre leirfoss. Den blir aktivt brukt av oss som setter stor pris på at det finnes alternativ til turmuligheter i nærområdet.

Gøran Persen (Trondheim, 2023-10-15)

#166

Det er viktig å tilrettelegge for nærturer i naturen for både barn og voksne.

Morten Nederhoel Ugedal (Trondheim , 2023-10-15)

#167

Jeg signerer fordi jeg mener dette er totalt bortkastede penger og det beviser bare hvor lite arbeid de kommunale ansatte som har bestemt dette bryr seg/har satt seg inn i det. Det er masse dyreliv her, og vi ser til stadighet rådyr, elg, rev og bever blant annet. Til og med i hagen vår. Broen brukes som en snarvei, som tillater at man kan gå en runde rundt Nidelva. Dette er ingen trafikkert vei, og vil heller aldri bli det. Det er en sti for gående. Og nå som den nye veien går over er det enda tryggere for oss gående. Hvor var kommunen når vi måtte gå på siden av veien hvor bilene kom kjørende av fra E6?

De som har bestemt dette er høy på makt, for det er ingen annen begrunnelse som kan forklare denne beslutningen.

Espen Persen (Trondheim, 2023-10-15)

#171

Jeg signerer, fordi det er viktig å bevare gode turstier, bruer, snarveier og natur. Man trenger ikke rive ned alt for å bygge veier hele *pip* tiden. La noe få stå i fred da.

Lilian Phan (Trondheim, 2023-10-15)

#175

Denne brua gir oss en kjempefin rundløype på sti langs begge sider av Nidelva (Kroppanmarka, Nedre leirfoss, over gamle Sluppen bru, over Leirelva, under ny vei og oppover langs nidelva på traktorvei opp til Kroppanmarka). Meningsløst å rive brua og ødelegge en så fin turvei/joggeløype.

Eli Marita Pettersen (Trondheim, 2023-10-15)

#176

Jeg ønsker å bevare snarveien over Leirelva!

Silje Helen Larsen (Trondheim, 2023-10-15)

#181

Vi må ta vare på muligheter for å ferdes til fots!

Kodenavn Jo Kjærem (Lillehammer, 2023-10-15)

#187

Jeg signerer fordi dette er ei bru jeg gjerne vil fortsette å bruker, både til turgåing og når jeg går fra byen for å besøke barnebarn i Kroppanvegen.

Mari-Ann Igland (Trondheim, 2023-10-16)

#188

Ønsker å bevare snarveien over leirelva

Mosa Alhussiny (Kroppanmarka, 2023-10-16)

#196

Det er viktig å bevare broen

Erlend Granbo (Trondheim, 2023-10-16)

#198

Bruker veien

Nyeng Wenche (Trondheim , 2023-10-16)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...