Bevar brua/ kulverten over Leirelva for gående!

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Innbyggerforslaget Bevar brua/ kulverten over Leirelva for gående

2024-02-13 12:22:57

hei alle sammen

Formannskapet vedtok å bevare brua/ kulverten over Leirelva for gående!

AP, H, KRF, FRP, SP, V, og Pensjonistpartiet stemte for bevaring av brua. Rødt, MDG og SV stemte mot.

takk til alle som bidro til at vi får en trygg og trafikksikker kryssing av Leirelva for gående.

 

med vennlig hilsen Kari Schjeldsøe


Kari Schjeldsøe

Innbyggerforslaget Bevar brua/ kulverten over Leirelva for gående

2024-02-12 10:32:48

Hei alle sammen 

Innbyggerforslaget blir behandlet i morgen 13/02/2024 av Formannskapet i Trondheim Kommune. saksnr. PS 0047/24 - Innbyggerforlag- bevar brua/ kulverten over Leirelva for gående- vedlegg(5)+(1)

følg med saken ved å gå inn på:

Trondheim Kommune.no - Politikk og Planer- Møteoversikt og saksdokumenter - 13.februar 2024 - 09:00 - Formannskapet- Saker til behandling- saksnr. PS 0047/24. vedlegg (5) protokol (1)

Trondheim.kommunetv.no -Direktesending fra Formannskapsmøte 13.02.2024, 09:00- 15:00.

Vår sak var opp i behandling i Bystyretmøte  01/02/2024 (saknr. PS 20/2024), Bystyret vedtok å sende saken til videre behandling i Formannskapet. Begrunnelsen var at det var kommet ny informasjon i saken. Vi får håpe at den nye informasjonen bidrar til at gående får en trygg og trafikksikker kryssing av Leirelva.

SVV og nærmiljøet er bekymret for at gående vil bruke Leirosbru sør for å krysse Leirelva (rød strek). SVV og nærmiljøet ønsker å gi gående en trygg og trafikksikker kryssing av Leirelva (blå strek)

Bilde hentet fra SVVs informasjonsplakat ( jeg hag tegnet strekene for å illustrere konsekvensen)b2024_kopi_med_strek.jpg

med vennlig hilsen

Kari Schjelsøe

 

 


Kari Schjeldsøe

Bystyremøte 01.02.2024

2024-01-26 09:06:05

Hei alle sammen, 

Innbyggerforslaget  Bevar brua/ kulverten over Leirelva for gående er på sakslisten til bystyremøtet 21 februar 2024. Dere kan gå inn på nettsidene til Trondheim kommune for å følge saken, se epost fra bystyresekretariatet. 

Håper politikerne lytter til innbyggerne og Statens Vegvesen i denne saken. Det vi ønsker er å bevare en trygg og trafikksikker kryssing av Leirelva for gående.

mvh. Kari Schjeldsøe

Kopi av eposten fra bystyresekretariatet v/ Iselin Mari Eriksen. 

bystyremøte_01.02_.23_.jpg

 


Kari Schjeldsøe

Innbyggerforslaget Bevar brua/ kulverten over Leirelva for gående

2024-01-12 10:52:00

Hei alle sammen,

Jeg sendte en epost den 04/01/2024 til Bysekretariatet angående innbyggerforslaget om å bevare brua/ kulverten over Leirelva for gående vi leverte den 12/12/2023.

Epost fra Bysekretariatet 08/01/2024:

" På bakgrunn av at neste Bystyremøte er 01/02/2024 og første mulige behandling av innbyggerforslaget kah først skje da, så har kommunedirektøren tatt tak i saken og kommer med en orientering om innbyggerforslaget i formannskapet i morgen (tirsdag 9 jan.). Man forsøker å få utsatt rivefristen inntil innbyggerforslaget er behandlet i Bystyret."

Under Formannskapsmøtet den 09/01/2024 ble saken vår tatt opp under Eventuelt: FO 3/24- Orientering om innbyggerforslag om bevaring av kulvert over Leirelva ved kommunedirektøren. Orienteringen som ble gjennomført av byutviklingsdirektør Bente Næverdal var som følger:

"Bare et opplysende notat fra kommunedirektøren i det fall man ønsker å gå videre med det innbyggerforslaget da det er hastverk knyttet til dette og tillatelser og søknader som det må taes hensyn til. Det her er egentlig bare et opplysende notat til dokker politikere med noen viktige datoer for hvordan dere skal behandle saken videre."   ( Fra formannskapets møte 09/01/2024 direktesendingen  trondheim kommuneTV)

Innbyggerforslaget vil bli behandlet under neste Bystyremøte den 01/02/2024. Statens Vegvesen har søkt Statsforvalteren om å utsette frist for rivning av brua/ kulverten til midten av mars. 

Jeg anbefaler at dere som ønsker å bevare brua/ kulverten over Leirelva for gående å tå kontakt med politikerne i Bystyret. Det er politikerne som avgjør om vi får bevare brua/ kulverten over Leirelva.

mvh Kari Schjeldsøe

 


Kari Schjeldsøe

Bevar brua/ kulverten over Leirbrua for gående

2023-12-13 17:12:52

Hei alle sammen, 

Vi greide å få 322 signaturer til oppropet på nett og 75 signaturer på papir, totalt 397. Innbyggerforslaget om å bevare brua/ kulverten over Leirelva ble levert til Bystyret den 12.12.2023. 
IMG_8903.jpegIMG_8904.jpeg


Kari SchjeldsøeDel denne underskriftskampanjen

Hjelp dette oppropet å innhente flere signaturer.

Hvordan markedsføre et opprop?

  • Del oppropet på Facebook-veggen din og i grupper som har med emnet i oppropet ditt å gjøre.
  • Kontakt vennene dine
    1. Skriv en melding der du forteller om hvorfor du har signert dette oppropet. Det er mer sannsynlig at folk signerer hvis de forstår hvor viktig temaet er.
    2. Kopier og lim inn nettadressen til oppropet i meldingen din.
    3. Send beskjeden ved hjelp av e-post, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram og LinkedIn.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...