Vi krever trykte oppgavehefter og tekstvedlegg til alle på skriftlig eksamen

Kommentarer

#1001

Jeg signerer, fordi jeg er enig.

Timian Hernes Paasche-Aasen (Oslo, 2023-05-16)

#1003

det er viktig at alle elever samme muligheter

Ina Maurstad (Karasjok, 2023-05-17)

#1004

Dette er riktig og viktig

Marit Brevik (Vikeså, 2023-05-17)

#1005

Heldigital eksamen er sårbart for tekniske feil og uheldig for elevene

Gøril Hoff-Nordstrand (Lillehammer , 2023-05-17)

#1006

Fordi jeg mener at vi burde på eksamen på papir fordi det er med på å øke prestasjonen til elever under eksamen til noe som allerede er nytt og stressende

Kirvil Vanvik (Oslo, 2023-05-17)

#1007

Alle elever som ønsker det, bør få eksamensoppgavene på papir.

Jarl Teig (Tønsberg , 2023-05-17)

#1008

Jeg vil ha den i papir

Sandra Almskår (Nordfjordeid, 2023-05-17)

#1009

Eg vil ha vedlegga skrevet ut på eksamen

Kristina Berstad (Kjølsdalen , 2023-05-17)

#1010

Fordi jeg et opptatt av at elevene skal få vist sitt beste, ikke at det skal være praktisk for udir å gjennomføre.

Harald A. Njaa (Lørenskog , 2023-05-17)

#1013

Det er altfor tidkrevende å klikke fram og tilbake mellom worddokumentet og teksten i oppgaven. Elevene får ikke vist hva de kan på den avsatte tiden.

Anne Gunn Pettersen (Halden, 2023-05-17)

#1014

Fordi jeg selv skal ha eksamen og trenger oppgaven fysisk for å kunne sette meg ordentlig inn i oppgaven.

Rebekka Arneberg (Oslo, 2023-05-17)

#1015

Lesevennlighet, lettere å holde oversikt, leseflyt, markere tekst. Ha færre faner oppe, skape oversikt for elevene.

Omslandseter Gina Hagen (Langangen , 2023-05-17)

#1020

Lesing på papir er bra! Notatar på papir er bra!

Rebekka Aanesen (Stavanger, 2023-05-17)

#1025

Eg er norsklektor og har elevar som skal opp til desse eksamenane. Dei kjem til å jobbe betre med tekstvedlegga i papirformat.

Irene Brendehaug (Bergen, 2023-05-17)

#1029

Jeg er enig. Lesing på papir bør være et alternativ for alle som ønsker det.

Christina Nilsen (Sandnessjøen , 2023-05-18)

#1033

Det er umulig å drive med teksttolking og analyse uten å ha tekstene på papir. Elevene er lært opp til å lese med penn. Elevene har kun én liten skjerm. Eksamen kan ikke kreve en annen arbeidsmåte enn den de har blitt lært opp til i opplæringen. ALDRI heldigital eksamen i norsk!

Marianne Thordarson Eilertsen (KRISTIANSUND N, 2023-05-18)

#1034

Jeg vet at flere av elevene foretrekker å lese på papir framfor på skjerm. Det gjelder også elever med lesevansker, som kan bruke digital lesehjelp, som Lingdys 4 når teksten er digital. Hvis elevene får velge, vil de ha alt på papir.

Norun Hansen (Pasvik , 2023-05-18)

#1036

Jeg mener der er best for elevene å gjennomføre eksamen med tilgang på tekster på papir.

Martha Orten Westgaard (Oslo, 2023-05-18)

#1039

Elevene ikke har skjermutstyr og programvare for å markere i tekst til å kunne jobbe effektivt og hensiktsmessig. Dessuten er det urettferdig at elever får ulike rammevilkår.

Mia Karrestad (Halden, 2023-05-18)

#1042

Elevene har bare en liten skjerm å lese fra. De bør ha tekstvedlegga i papirform.

Anette Dahl (Tvedestrand, 2023-05-18)

#1044

Det er MYE bedre for elevene å kunne bla, notere, markere. Det sier seg egentlig selv - det burde ikke være et tema. Løsningen nå er at vi på vår skole stiller opp kl.07.00 og lager kopier selv. Skal det være nødvendig?

Vigdis Brovold Farrell (Trondheim, 2023-05-18)

#1057

Papir er best!

Lise Thorgersen (Moss, 2023-05-19)

#1058

Man leser best på papir

Berit Herstad (Oslo, 2023-05-19)

#1061

Nettet på skolene lagger og elevene bruker jnødvendig mye tid på navigering. Lite hensiktsmessig når papir fungerer bedre!

Hilde Vernli Hansen (Lørenskog , 2023-05-19)

#1063

Jeg signerer fordi skolen ikke bør være digital.

John Erik Lindgren (Haslum, 2023-05-19)

#1065

Det er naudsynt å halda oppgåvehefte skilt frå verktøyet datamaskinen er.

Solgunn Liestøl (Vikedal , 2023-05-19)

#1071

Forskning viser at vi får med oss innholdet og kompleksiteten i en tekst best når vi leser på papir, ikke på skjerm. Gi ungdommene våre best mulige rammer for å mestre og prestere godt på eksamen!

Lina Undrum Mariussen (Oslo, 2023-05-19)

#1072

Fordi heldigital skole ikke er godt nok

Christer Aas (Vinterbro, 2023-05-19)

#1080

Vil ha eksamenspapirene på ark også

Elsa Døvigen-Ousdal (Oslo, 2023-05-20)

#1081

Mindre skjem, bedre konsentrasjon...

Renata Emic (Drammen , 2023-05-20)

#1083

Jeg ønsker at elevene mine skal få mulighet til å bruke en papirversjon av eksamen, da dette er viktig for å gjøre det mest mulig enkelt for dem i en allerede stresset situasjon.

Beth Pedersen (Stavanger, 2023-05-21)

#1089

Man leser best på papir og det er vanskelig å holde tanker i hodet om man må veksle mellom flere Tabs. Det er en grunn til at voksne som jobber ikke sitter kun på laptop, men har en stor skjerm i tillegg (eller flere!)

Anne Gude-Dye (Oslo, 2023-05-21)

#1094

De bør få papirversjon

Kristin H. Bjertnes (Eggedal , 2023-05-22)

#1095

Jeg synes at det er nødvendig med trykte oppgavesett og tekstvedlegg til ALLE elever som skal opp til skriftlig eksame.Jeg støtter IKKE heldigitalisering!

Victoriya Mehlum (Biri, 2023-05-22)

#1096

Eg signerer dette oppropet fordi elevane fortener tryke oppgåvehefter til eksamen. Dette burde vere den offisielle tilråinga for alle skular, i staden for at elevane blir vilkårleg overlatt til administrasjon og leiing med sine eigne preferansar.

Rebecca Storevik (Bergen, 2023-05-22)

#1099

Elever må få tilgang på fysisk tekst.

ingelin Korsnes (Ålesund, 2023-05-22)

#1102

Det har vært en ukritisk digitalisering av skolen de siste årene. Det er ikke sunt for ungdommer å kun gjøre alt digitalt. Eksamen setter dagsorden for mye av opplæringen forøvrig, og mye skjermtid på skolen deretter. Jeg er heldig som kom meg gjennom skolen uten tvangsdigitalisering. Hilsen lærer (26)

Brynjar K Folkvord (Klokkarstua, 2023-05-22)

#1104

Jeg signerer fordi det er viktig å ha eksamen på ark for å forstå oppgaven riktig, streke under og kunne gjøre det så bra som mulig.

Ingeborg Meder (Oslo, 2023-05-22)

#1105

Vi må få lesestoff til eksamen på papir, det er altfor mye å måtte lese på skjerm, og de skal kunne velge selv hvis de hentet vil lese på skjerm, ikke bli påtvunget skjerm.

May Karin Pilhaug (Enebakkneset , 2023-05-22)

#1107

Jeg er selv lærer og ser hvor utrolig mye rot det har vært med Udirs heldigitale løsning så langt. Jeg har også mange elever som leser adskillig bedre på papir enn på skjerm, og som har utfordringer med å henge med når de ikke har et papir de kan notere på.

Malin Patterson (Oslo, 2023-05-22)

#1108

Jeg er mor og norsklærer, og lei av at det digitale brukes der det ødelegger for læring.

Lene Lagergren (Oslo, 2023-05-22)

#1112

Selvfølgelighet å ha trykte exemplarer også

Sverre Steig (Oslo, 2023-05-22)

#1114

Forskning viser at elever leser bedre på papir enn på skjerm. I tillegg kan elevene notere på papiroppgaven.

Hanne Eye (VESTBY, 2023-05-22)

#1117

Eksamen skal gjennomføres uten fare for teknologiske utfordringer, og elevene skal kunne forvente at oppgave og tilhørende tekster, blir delt ut på papir.

Oskar Fiske Pettersen (Vestskogen, 2023-05-22)

#1126

UDIR har vist at de ikke har kontroll på digital eksamen

Erlend Nordenborg (Kristiansand, 2023-05-23)

#1130

De som har bestemt at elevene ha heldigital eksamen har gjerne selv tre skjermer til bruk når de jobber. Elevene har kun en liten skjerm, og mange vedlegg som de må navigere mellom.

Lisbeth Haugen (Melbu, 2023-05-23)

#1132

Forskning viser at elever synes det er best å lese tekst på papir, kunne markere og skrive i margen. Det er slitsomt å veksle mellom ulike skjermbilder. I tillegg er det en forsikring om nettet er nede når eksamen starter.

Mona Sørensen (STOKMARKNES, 2023-05-23)

#1143

Jeg signerer, fordi barn konsentrerer seg bedre når de har skriftlig oppgaveformulering, her kan de bla frem og tilbake og notere der de har behov for det.

Ada Baklund Engnes (3121, 2023-05-23)

#1144

Vi burde få ha eksamensvedlegg på ark for at det skal være rettferdig blant ulike skoler.

Helene Mjelde Kopperud (Oslo, 2023-05-23)

#1147

Like vilkår for alle, trykte oppgavehefter for alle!

Liv Tøgersen (Tønsberg, 2023-05-23)

#1149

Jeg signerer fordi trykte oppgavehefter hjelper elevene med å skaffe seg oversikt og gir dem bedre forståelse. Trykte hefter er et godt og viktig hjelpemiddel.

Sara Hansson (Melbu, 2023-05-23)

#1150

Jeg signerer fordi jeg mener det er veldig viktig at vi får ha et fysisk hefte, og ikke kun digitalt.

Lotte Gaare Nøstdahl (Bjerke, 2023-05-23)

#1156

Ikkje alle greier å konsentrere seg når dei må lese på skjerm.Elevar er ulike og alle SKAL ha høve til å jobbe med elsamensoppgåvene slik som er best for dei

Sølvi Songstad Waage (Hardbakke, 2023-05-23)

#1160

Jeg signerer fordi det er viktig for elevene. Mange sliter med migrene pga PC bruk men lyd opptakk og papir utgave er veldig bra, bedre en digital.
Håndskrevet besvarelse er også bedre pga fusk!!!! Konklusjon: papir oppgave + besvarelse: ja takk :)

Monique Udnaes (Oslo, 2023-05-24)

#1161

Forskning underbygger dette, og elevene fortjener å få dette tilrettelagt.

Shqipe Idrizi (0595, 2023-05-24)

#1164

Man trenger selvsagt tekster som skal analyseres på papir for å kunne notere i dem.

Magne Gjerstad (Tønsberg, 2023-05-24)

#1166

Jeg signerer fordi jeg ikke unner noen elever å oppleve det kaoset som var på eksamen 22. mai igjen!

Heidi R. Høeg (Tønsberg, 2023-05-25)

#1170

Jeg signerer fordi elevene vil være mer tjent med å ha oppgavene og tekstene separert fra skjermen. De trenger å notere og streke under ting i tekstene. Det er god studieteknikk! Det vil bli rotete og lite oversiktlig å ha alt digitalt. Også for oss sensorer.

Camilla Hellern (Tønsberg, 2023-05-25)

#1172

Jeg forlanger trykte eksamenshefter i alle fag!

Hilde Markussen (Harstad, 2023-05-25)

#1179

Det gir best oversikt å lese eksamensoppgaver på papir.

Anne Gro Rue (Stavanger, 2023-05-26)

#1180

Ordningen er snikinnført og forteller om et byråkrati som verken lytter til leseforskere eller lærere. Medlemmene i norskoppgavenemnda har for eksempel forsøkt å hindre innføringen.

Bente Getz Sollie (Bergen, 2023-05-27)

#1185

Målet med eksamen er at elever skal få vise sin kompetanse i faget. Å nekte elever som ønsker tekster på papir å få tilgang til det er det samme som å ikke gi tekster digitalt til dem som trenger det, og gir ikke rettferdige forutsetninger for alle, noe som burde være førsteprioritet.
Det å ha en tekst på papir åpner mulighet for å benytte taktile sanser, og det at man kan markere og streke under er spesielt viktig for oppgaver hvor man skal analysere og/eller lete etter litterære virkemidler. Ja takk, begge deler!!

Hege Forfang (Lakselv, 2023-06-01)

#1186

Det er lettest og tryggest å ha oppgavene på papir. Det er uoversiktlig å bytte mellom vinduer og man leser ikke like bra. Dessuten er det er trygg backup.

Katharina Brnic (Bærum, 2023-06-01)

#1187

Alle skal ha likt utgangspunkt.

Erik Aalmo (Fjellhamar , 2023-06-01)

#1188

Elever husker bedre det de IKKE leser digitalt og jobber bedre når de har sjanse til å notere i teksten.

Ingunn E (Bergen, 2023-06-02)

#1191

Det må være frivillig å motta dokumentene digitalt. Eksamen må tilpasses behovene til alle elever, også de som vil få et bedre resultat dersom de har tilgang til trykte dokumenter. Dessuten vil mange oppleve det som tidsbesparende å ha tilgang til trykte dokumenter.

David Hunstad (Drammen, 2023-07-13)

#1192

Jeg signerer fordi jeg som lærer vet hvor viktig trykt materiell er, og jeg stiller meg derfor ett hundre prosent bak dette oppropet.

Margareth Ludvigsen (Sofiemyr, 2023-07-30)

#1193

Jeg er enig.

Lise Lie (Langesund , 2023-08-09)

#1194

Når internett ikke fungerer på en eksamen som kun lar seg løse ved hjelp av internett, er det helt unødvendig stressende for en elevgruppe som har svært lite eksamenstrening fra før, siden nesten to år av skolegangen deres var nettskole, og eksamen ble avlyst i perioden etter coronaskolen. Eksamen skal sjekke hva elever har lært, ikke hva de klarer å prestere på overtid etter en forferdelig stressende dag.

Iris Heltne (Oslo, 2023-10-10)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...