Vi krever trykte oppgavehefter og tekstvedlegg til alle på skriftlig eksamen

Statistikk
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...