Vi krever trykte oppgavehefter og tekstvedlegg til alle på skriftlig eksamen

Kommentarer

#408

Elever har krav på tilrettelegging, noen leser best på papir, da må de få det.

Vibeke Eriksen (Årnes, 2023-05-13)

#410

Elevene bør få trykte oppgavehefter på papir så det blir lettere å forstå oppgavene

Vivien Uggen Uggen (Sandvika, 2023-05-13)

#416

Det er altfor mye skjermbruk i skolen. Elever lærer best av å lese på papir.

Yvonne Hermansen (Halden, 2023-05-13)

#426

Heldigital eksamen bryter med prinsippet om tilpasset opplæring, og vil føre til en urettferdig eksamenssituasjon. Elever som foretrekker å jobbe med papirversjon av tekster får ikke muligheten til å jobbe på en måte som er optimal for dem. Dette er å sidestille med muligheten til å lytte til tekster. Ulike fag har ulike utfordringer og elever har ulike styrker og preferanser og det bør også eksamen ta høyde for.

Ingrid Fagnastøl (Hamarøy, 2023-05-13)

#432

Fordi jeg mener det bør være like forutsetninger for alle.
Det blir mer oversiktlig for mange når de slipper å hoppe så mye mellom dokumentene.

Hege Kildal (Vanvikan, 2023-05-13)

#434

Å lese på ark er best!

Fride Hoem (Haugesund, 2023-05-13)

#448

Jeg har elever med synsheming, lærevansker og små pc skjermer.

Cecilie Johansen (Nittedal , 2023-05-13)

#449

Det er viktig

Linn Isaksen (Molde, 2023-05-13)

#455

Det går ut over elever at man ikke får papir slik at man kan jobbe med teksten.

Jan Vogt (Holmestrand , 2023-05-13)

#456

So norsklærer ser jeg verdien i at elevene får jobbe med tekstvedlegg på papir for å markere i tekst og skrive margkommentarer. Dessuten er det enklere å bare ha en fil/ et vindu åpen på PC under skrivearbeidet. Ellers er like rammevilkår viktig på eksamen.

torild øren (Trondheim , 2023-05-13)

#457

Det vil tjene elevene å kunne ha trykte oppgavesett foran seg.

Kjelsberg Monica (Oslo, 2023-05-13)

#459

Man bør ha mulighet til å kunne lese oppgavene og vedleggene på papir og det må være likt for alle.

Malin Furuholm (Stord, 2023-05-13)

#461

Alle elever bør få like vilkår på eksamen.

Stein Wolff Frydenlund (Fyllingsdalen, 2023-05-13)

#464

Jeg signerer fordi jeg underviser og er faglærer i økonomifag på videregående skole. Elevene må sjonglerer mellom eksamensoppgave, worddokument, ferdigmodeller i Excel og Onenote.

Inger Merethe Nisted (Haslum, 2023-05-13)

#465

Jeg signerer fordi jeg vet at de fleste elevene foretrekker å ha oppgavene og forberedelsesheftet på papir. Det er slitsomt å skifte mellom ulike dokumenter på skjermen. Det er dessuten lettere å ta notater og markere i tekstervedlegg og oppgaver på papir.

Hilda Sandsbraaten (Oslo, 2023-05-13)

#467

Elevene bør få oppgavene og vedleggene på papir

Siri Kartevold (Bergen , 2023-05-13)

#472

Det er viktig at elevene får et oppgavesett de kan bruke aktivt. Streke under, ringe rundt og markere.

Torill Beitdokken (Sør-Fron , 2023-05-13)

#477

Man må kunne streke under, notere osv i tekst. Bedre oversikt på ark enn på skjerm.

Cathrine Bleikli (Bergen, 2023-05-13)

#483

Jeg signerer fordi Udirs papirfobi går ut over elevene.

Lena Martinsen (Oslo, 2023-05-13)

#495

La elevene få ha fokus på det som eksamen skal teste dem i! - med mindre de skal testes i hukommelse /evne til å sjonglere mellom tekster på pc….

Randi Iversen (Fåvang, 2023-05-13)

#501

Forskning viser at man leser annerledes på skjerm enn på papir. Det er viktig med papir for å kunne konsentrere seg og slippe å skifte mellom mange dokumenter

Linn Hunstad (Konnerud , 2023-05-13)

#505

Håplause arbeidsforhold med alt på ein skjerm. Vanskeleg m tekstanalyse og samanlikning av tekstar.

Tone Flem Ulvestad (Nordfjordeid , 2023-05-13)

#507

Jeg er norsklærer i vgs og vet hvor krevende det er å veksle mellom flere dokument på skjerm. Mange elever forwtrekker å få tekstene/ oppgaven på papir.

Tone Tjørstad (Stavanger, 2023-05-13)

#516

Lærer

Lise Marstad (Sande, 2023-05-13)

#517

Dette er en en måte å gjøre det på som er en ulempe for alle, men aller værst er det for de som har de største utfordringene fra.før.

Bendik Indreeide (Oslo, 2023-05-13)

#521

Jeg signerer fordi kandidatene skal ha mulighet til å markere og notere på arkene, og at dette gjør eksamenssituasjonen enklere.

Berit Fjellingsdal (Kristiansund, 2023-05-13)

#524

Løsningen nå er ikke tilpasset elevmassen og pc’ene elevene har.

Tove Krämer (Horten, 2023-05-13)

#531

Som norsklærer i vgs ser jeg at noen elever trenger trykte hjelpemidler for lettere å få oversikt over stoffet, både når det gjelder omfang og innhold. For mye digitalt stoff på små bærbare pc-er er vanskelig tilgjengelig for enkelte elever. Den beste inkluderingspraksisen er å tilby både trykt og digital versjon.

Linda Imsland (Rogaland, 2023-05-14)

#532

Jeg signerer fordi jeg som norsklærer vet hvor viktig det er å nærlese tekstene man skal skrive om.

Ryen Karin (Steinkjer, 2023-05-14)

#536

Det er til elevenes beste.

Aase Magnhild Sørbø (Oslo, 2023-05-14)

#539

Det blir mye lettere for elevene å konsentrere seg om den digitale skrivingen.

Margit Bergrem (Klæbu, 2023-05-14)

#544

Jeg er enig

Elisabet Mellingsæter-Jokic (Svolvær, 2023-05-14)

#547

Jeg skal ha eksamen denne våren og ønsker oppgavene på papir

Tuva Buer (Fredrikstad, 2023-05-14)

#555

No stress i den situationen fra før av. De har ikke vært til eksamen før

Pia Kruse (1184, 2023-05-14)

#557

Jeg signerer fordi det er viktig med vedlegg som er trykket til eksamen slik at det blir likt for alle som tar eksamen. Det er lettere å lese og fokusere på trykket papir enn veksle mellom sider digitalt.

Ida Michelle Leer (Bærum, 2023-05-14)

#560

Elevene mine er helt fortvilet. De pleier å streke i teksten, finne sitater og virkemidler, se i teksten samtidig som de skriver. Jeg synes veldig synd på dem neste fredag. Første eksamen noen sinne, først ut er nynorsk, en dag i mellom fra 17.mai (som de fortjener å feire mer enn noen andre), og så i en form som de aldri har gjort bortsett fra da de satt på hjemmeskole og i liten grad fikk til å lese masse tekst på skjerm.

Mari Lous (Lørenskog, 2023-05-14)

#566

Det digitale formatet forstyrrer de kompetansene elevene er ment å måles på.

Karoline Tellum-Djarraya (Bekkstua, 2023-05-14)

#567

Je er lærer og klar over at å lese på papir gjør noe annerledes med læring.

Claire Gurra (Drammen, 2023-05-14)

#574

Underviser i økonomistyring. Elever i dette faget går opp til en meget krevende eksamen. Denne innebærer bla en regnskapsoppgave med ganske mange posteringer/bilag. Dette gjør at heldigital eksamen blir ekstra krevende, spesielt på en liten skjerm. Heldigital eksamen begrunnes med universell utforming. Dette stiller jeg meg tvilende til. Spesielt med tanke på elever med konsentrasjonsvansker. Disse har ofte utfordringer med struktur. Når de ikke får oppgaven i papirform, som de kan stryke ut og notere på, blir eksamen ekstra krevende. Spesielt når en skal gjennom krevende oppgaver på en begrenset tid.

Cathrin Aasgaard (Ålesund , 2023-05-14)

#576

Eg signerar fordi elevane ynskjer oppgåvene på papirformat når dei jobbar.

Kåre Grevle (Voss, 2023-05-14)

#579

Elevene bør ha mulighet til ha tekster og oppgaver foran seg samtidig som de skriver.

Kristian Isaksen (Hesseng , 2023-05-14)

#583

Faget Rettslære (med flere sider faktum) egner seg ikke som eksamensoppgave på nett. Bør være i papirform!

Wenche Udnesseter (Lillestrøm, 2023-05-14)

#586

Jeg signerer fordi jeg er lærer i et tallfag og vet hvor viktig det er at eleven har oppgaven på ark når han/hun skal bruke info derfra for å plotte inn i ulike dokumenter på pc.

Linn Nordgård (Stjørdal, 2023-05-14)

#587

Heldigitale eksamen er galskap. Hva er det de skal måle? Digitalt kompetanse handler også om å kunne skrive ut en tekst man skal jobbe med - bare at elevene ikke har mulighet til det under eksamen.

Sophie Baginski (Sortland, 2023-05-14)

#588

Det kan være tungvint og uoversiktlig å måtte skifte vinduer på PCen. Det vil trolig gjøre det vanskeligere for elevene å vise sin sanne kompetanse - i strid med formålet til eksamen. Fordel å kunne ha oppgavetekst og annen informasjon på ark med mindre å navigere mellom på PCen - og enklere å kunne veksle mellom oppgavetekst og notater der, og eventuelle programmer og skjemaer på PCen. Ikke riktig område å spare inn penger på for staten. I hvert fall ikke med de forutsetningene og manglende forebyggende tiltak som gjelder nå.

Ja, man kan ha to skjermer oppe samtidig - men mange elever har for liten PC-skjerm til dette og/eller har ikke fått opplæring til å gjøre slike ting, som i hvert fall bør være en forutsetning ved omlegging til heldigital. Alle bør ha så like forutsetninger som mulig på eksamen - der noen vil ha klart bedre digital kompetanse nå til å tilpasse seg og/eller ha ressurssterk familie/hjelp som printer ut aktuelle dokumenter, om mulig. Det blir også galt når noen skoler, kanskje bla. pga mer romslig budsjett trykker opp ark til elevene, mens andre skoler ender opp med å ikke gjøre det. Ordningen kan bidra til mindre like forutsetninger på eksamen mellom elever og mellom skoler, og det blir feil. Tiltak for å spare penger og øke bærekraft er bra, men ikke her slik forutsetningene er nå.

Markus Opheim
Lektor v/Elverum videregående skole

Markus Opheim (Elverum, 2023-05-14)

#595

Jeg er lærer og ser viktigheten av trykte materialer doe kandidatene på selve eksamen.

Ann Toril Bergh (Oslo, 2023-05-14)

#597

Digitaliseringen foregår med skylapper og på bakgrunn av ideologi, ikke fornuft.

Andreas Hellesøy (Bergen, 2023-05-14)

#600

Elevene bør ha trykte oppgavesett fordi det er altfor krevende å sjonglere mellom mange sider og dokumenter på en PC

Marianne Timenes Norum (Lyngdal, 2023-05-14)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...