Vi krever trykte oppgavehefter og tekstvedlegg til alle på skriftlig eksamen

Kommentarer

#3

Det er best å lese på papir!

Linda Hægeland (Asker , 2023-05-12)

#7

Jeg vil at alle skal få lik mulighet til å lese på papir på eksamen. Det er viktig også å kunne notere til tekstene underveis på papir.

Wenche Askeland Svendsbø (Haugesund , 2023-05-12)

#8

Jeg er norsklærer i videregående skole og er enig i at elevene må få mulighet til å få oppgavene med vedlegg på papir. Elever på min skole har sagt at de gruer seg til heldigital eksamen.

Gro Helene Gulbrandsen (Årnes , 2023-05-12)

#11

Som norsklærer er jeg helt enig at å ha tekster på papir gir en helt annen lesing, hvordan man tilnærmer seg og kan jobbe med teksten. I tillegg er bytte mellom vinduer på pc ikke god måte å jobbe på, og noe mange elever ikke behersker.

Maria Brandt (Oslo, 2023-05-12)

#12

Jeg signerer fordi elevene trenger fysiske eksemplarer av vedleggene.

Ingrid Holm Roan (Oslo, 2023-05-12)

#13

Jeg er engelsklærer på ungdomsskolen, og støtter 100% at elevene bør ha tilgang til forberedelsesheftet fysisk.

Benedikte Lauritzen (Nittedal, 2023-05-12)

#16

Jeg er norsklærer i videregående skole og underviser alltid norsk vg3. Lesing av litterære tekster fungerer ikke bra på skjerm, det viser all forskning, også den siste til professor Anne Mangen ved Lesesenteret ved UiS. Dette må tas på alvor. Udir er ellers pådriver mht. nedgangen i leseferdigheter

Ragnhild Hagen Ystad (Bergen , 2023-05-12)

#17

I år arrangeres eksamen for første gang på flere år. Dessuten blir det første gang det arrangeres eksamen etter de nye læreplanene.
UDIR anbefaler at eksamen skal gjennomføres heldigitalt, og det trykkes ikke oppgavesett og tekstvedlegg, slik som man pleide å gjøre før.
Samtidig som regjeringen bevilger penger til flere trykte lærebøker, fordi all forskning viser at lesing av lengre tekster skjer best på papir, skal altså årets eksamenskandidater bli prøvekaniner ved at de ikke får utdelt et oppgavehefte og må lese alt på sin pc-skjerm. Elevene har som regel en liten bærbar pc med en skjerm på 13-14 tommer. Der skal de sjonglere mellom et Word-dokument, oppgaveteksten, tekstvedlegg og oppslagssider (f.eks. ordbok eller Store norske leksikon).
Anbefalingen fra UDIR tolkes svært ulikt, og flere skoler sier at de skal trykke opp oppgaveheftene til elevene, mens andre kun trykker opp dersom eleven leverer en begrunnet og dokumentert søknad om dette.
Dermed får elevene svært ulike rammevilkår under eksamen, avhengig av hvordan den enkelte skole tolker UDIR sin anbefaling.
Vi krever trykte oppgavesett og tekstvedlegg til ALLE elever som skal opp til skriftlig eksamen

camilla miller (nesbru, 2023-05-12)

#22

Elevene må få et forberedelsehefte de kan skrive og ta notater i!!!!!!!

Merete Steffensen (Egersund, 2023-05-12)

#27

Det er til elevens beste å få lese på papir og ta notater på tekstene. Og det MÅ gjøres likt over hele skole-Norge!

Duesten Guri (Melhus , 2023-05-12)

#31

Jeg er enig.

Tito Correa (Jessheim, 2023-05-12)

#38

Det er ikke pedagogisk forsvarlig.

Vigdis Birkeland (Ulefoss , 2023-05-12)

#47

Alt annet et ideoti!

Christian Laupsa (NITTEDAL, 2023-05-12)

#49

Jeg vil ha rettferdighet for alle elever, ved at alle får utskriftene uavhengig av om de har foreldre som kan printe ut eller ikke, og fordi jeg veit at å skaffe seg oversikt over innholdet i vedleggene dersom de bare finnes digitalt er svært krevende, for ikke å si umulig.

Jannicke Langlo (Hokksund, 2023-05-12)

#56

Av alle åpenbare grunner. Mange har ikke en gang pc, men bruker ipad.

Ida Drugg (Nesodden , 2023-05-12)

#61

Er svært einig in vedlegg

Solrun Nistad (Førde, 2023-05-12)

#65

Jeg støtter aksjonen

Magnus Jakobsen (OSLO, 2023-05-13)

#74

Alle bør få like muligheter til eksamen. Det er tungvint og uoversiktlig å hoppe mellom vinduer på PC.

Anita Mathisen (Rena, 2023-05-13)

#77

Mange elever ønsker å kunne lese på papir

Kirsti Egeland (Benijofar, 2023-05-13)

#86

Dette er et uvørent og lite gjennomtenkt eksperiment

Silje Vigre-Sandvold (Stavanger, 2023-05-13)

#89

Rammefaktorene for en eksamen bør legges til rette slik at flest mulig har en fair sjans for å gjøre sitt beste. I mitt daglige virke (som lektor) ser jeg mange ungdommer som hevder at de leser best på skjerm men ender med papirutgaver av tekster (når de er tilgjengelige) når de skal lese lengre tekster. Noen av de etterspør ikke papirutgaven selv en gang, jeg må tilby direkte i formen «du skal vel ha denne?». Disse elevene vil hverken søke på forhånd eller etterspørre i eksamenslokale.

Vi trenger tilrettelegging og inkludering som norm, ikke hinder og ekskludering.

Andrea Wanvik (Trondheim, 2023-05-13)

#92

Jeg signerer fordi jeg er lektor i vgs og mener elevene må få vedleggene på papir!

Karoline Torkildsen (Oslo, 2023-05-13)

#95

Det er viktig for elevene å kunne lese ting på papir, og flere synes det er tungt å lese mye skrift på PC.

Maren-Sofie Strømnes (Mysen, 2023-05-13)

#98

Jeg signerer fordi jeg mener at det er viktig å sikre lik og god praksis i eksamensgjennomføringen.

Andreas Titlestad (Lillehammer, 2023-05-13)

#99

Er lektor i skolen, vet hvor nødvendig det er for en del elever å kunne lese på papir. Her vil det blir ulikhet i muligheter avhengig av skole eller kommuneøkonomi.

Ragnhild Ulseth (Skaun, 2023-05-13)

#100

Etter datakræsjet i går med VIS, og at elevene leser best på papir - krever jeg trykte oppgaver.

Signe Stølan Høgberg (Stavanger, 2023-05-13)

#104

Jeg mener elevene trenger muligheten til å ha oppgaver og vedlegg på papir

Elin Engh (Sandefjord, 2023-05-13)

#110

Det å lese på papir, notere og forberede seg og bruke heftet er mye bedre på papir. Det må også være likt.

Hilde Byfuglien (Oslo, 2023-05-13)

#118

P4pw

Terje Bjøro (Oslo, 2023-05-13)

#122

Bør være likt for alle

Magnus Bjørnsen (Oslo, 2023-05-13)

#124

Det er for mye å håndtere både tekstvedlegg, oppgaver, dokument å skrive i og hjelpemidler på en skjerm når man samtidig skal yte sitt beste i en eksamenssituasjon på noen få timer.

Marie Bjelland (Stavanger , 2023-05-13)

#125

Det skal være enkelt å bruke oppgaver og tekstvedlegg mens man skriver på pc. Det er krevende å bytte mellom digitale faner.

Persijn Marius de Rijke (RASTA, 2023-05-13)

#126

Heildigitale eksamenar bryt grovt med vettuge arbeidsmåtar i fag som til dømes norsk, der ein skal orientere seg i mengdar av tekst. Kandidatane treng å ha tekstane framfor seg når dei skriv. Å byte vindauge på datamaskina heile tida for å løyse oppgåvene bryt opp arbeidsflyten, og kjem til å stikke kjeppar i hjula for kandidatane på ein så viktig dag som det eksamen er.

Vegard Asbjørnsen (Bergen, 2023-05-13)

#132

Klart elevane må få eksamen i papirform. Hugs elevperspektivet!

Birgitte Marie Barvåg (Nordfjordeid, 2023-05-13)

#139

Det blir en ny erfaring med eksamen for elevene. De har småe skjermer, og de skal bruke både Word og Excel - i tillegg til å ha oppgaveteksten på skjermen. Tredeling på en liten skjermen blir utfordrende.
La,elevene få oppgaven på ark. La de få muligheten til å bruke tiden på å løse oppgavene og få vist kompetanse.

Anne Grethe Edvardsen (Rørvik , 2023-05-13)

#143

Jeg ønsker eksamensoppgave på papir, ikke digitalt.

Monica Gjerpe-Hansen (Tønsberg, 2023-05-13)

#153

Heildigital eksamen utan moglegheit for oppgåver på papir går imot leseforsking og gir elevane forringa sjansar til å visa sin kompetanse.

Jorunn Osland (Bryne, 2023-05-13)

#158

Digital eksamen viser ikke godt nok elevens kompetanse. Digital eksamen hindrer elev og jobbe med tekster på en best mulig måte.

Cecilie Onsager (Hamar, 2023-05-13)

#162

Jeg er lærer

Guro Haugdal (Skage, 2023-05-13)

#164

Eg meiner elevane har rett på papirutgåve av eksamen.

Åshild Velken Røstbø (Valen, 2023-05-13)

#165

Jeg er enig

Øivind Johnsen (Kolbotn, 2023-05-13)

#167

Mange elever vil få uttrykt sin kunnskap mye dårligere når de kun har tilgjengelig tekstvedlegg på skjerm. Da får de ikke vist skikkelig hva de kan.

Øyvind Breivik (Mo i Rana, 2023-05-13)

#168

Elevene må få skriftlige eksamener i papirutgave i grunnskole og videregående skole.

Anne Kristin Holte (Kristiansand, 2023-05-13)

#171

Jeg signerer på vegne av både våre minoritetsspråklige elever og mine egne barn, som trenger all støtten de kan få for å klare å gjennomføre eksamen. Det bør være likt for alle, og når noen skoler kopierer opp til sine elever og andre skoler ikke kopierer opp, blir det urettferdig. Det er IKKE en god arbeidssituasjon å måtte klikke seg fram og tilbake mellom dokumenter når man i tillegg er i dn stress-situasjon, og man dår ikke notert og streker under i hefter som man før har kunnet. Det Ee IKKE like lett å huske det man har lest på en skjerm i motsetning til på papir hvor man kan notere i margen etc.

Marianne Fredrikke Henriksen (Lillesand, 2023-05-13)

#173

Alle elever fortjener like forhold på eksamen og digital eksamen der elevene må dele skjerm mellom egen tekst og oppgaven gir dårlige arbeidsforhold.

Linda Gaupen (Sandnessjøen, 2023-05-13)

#180

Elevane treng å lese på papir, og det er utovekkjande at ein går imot forskning og råda som vert gitt jf. digital gjennomføring der alt er på skjerm!
Lat elevane få nytte pc som eit verktøy, og lat dei utdelt skriftleg materiale i papirform! Det er det dei er vane med frå skulegangen i størst grad, og det er det forskninga tilseier!
Lytt til erfarne "fjellfolk"!

Julie Askeland (Utåker, 2023-05-13)

#181

Jeg signerer fordi jeg ønsker elevene skal ha de beste rammene for å lykkes. Min erfaring som lærer er at mange elever har bruk for fysiske hefter, bøker, mm. Disse rigide og, etter mitt skjønn, unødvendige reglene bør ikke være være til hinder for tilrettelegging. Det et tross alt ikke evnen til å fullføre eksamen heldigitalt som gjør at eleven får vise bredest mulig kompetanse i det aktuelle faget.

Siri Jacobsen (4406, 2023-05-13)

#184

Jeg mener det er feil at elever skal sitte på en liten skjerm hvor det ikke er mulig med flere sidemuligheter. Mange elever leser og konsentrerer seg bedre med penn og papir.

Tove Følstad (kirkenes, 2023-05-13)

#185

Enig argumenter i oppropet+frykt for panikk hvis/når teknikken og eller nettet svikter. Gjør eksamen så rolig og trygg som mulig.

Hilde Lærum (Drammen , 2023-05-13)

#187

Jeg er enig med oppropet. Det er, for mange, lettere å holde fokus og oversikt med analoge oppgaver.

Grethe Fotland (Askøy , 2023-05-13)

#189

Jeg er norsklærer for elever som krever særskilt tilrettelegging. Dette kan være utslagsgivende for om en elev kan klare å bestå eksamen, selv om de i utgangspunktet har kompetansen til dette!

Camilla Joramo (Eidsvoll, 2023-05-13)

#192

Alle elever bør få tilgang til oppgavetekster på papir. Jeg har opplevd store utslag på nasjonale prøver i lesing på 5. trinn, der noen elever ikke får vist sin lesekompetanse fordi man må navigere i digitale tekster. Man mister muligheten til enkelt å streke under og notere stikkord når man ikke får papirversjon.

Siv Høier (Skurdalen , 2023-05-13)

#193

Jeg signerer fordi jeg synes alle elever bør få tilgang til oppgaver og tekstvedlegg på papir

Ella Øverland (Kragerø, 2023-05-13)

#194

Jeg tror elevene kan prestere bedre ved å ha oppg i papirformat. Mindre stressende, bedre oversikt. Ekstremt viktig å kunne se teksten (oppgaver og vedlegg) mens de skriver. En NØDVENDIGHET! De har EN skjerm, og den er liten. Å lese på papir gir bedre forståelse; Unner vi våre ungdommer beste muligheter? JA!!!

Torild A. Varhaug (Skien, 2023-05-13)

#197

Alle elever fortjener å få oppgavene på papir.

Marie Granheim (Ulefoss, 2023-05-13)

#200

Elevane treng tekstvedlegg (spesielt) og oppgåvetekst på papir så dei kan streke, notere og ha fleire element framfor seg samtidig når dei svarer på oppgåver. Digital eksamen er positivt på fleire måtar (høve til lytting f.eks), men god jobbing med stoffet når ein har kort tid og liten skjerm krev tekst på papir i tillegg.

Hilde Svalbjørg (Halsnøy Kloster , 2023-05-13)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...