Hvorfor skal ikke mennesker med komplekse traumesymptomer og dissosiative lidelser få tilgang til et adekvat og tilpasset behandlingstilbud?  #rettilretthjelp

Kommentarer

#1403

Jeg kjenner flere med cpst, og barndomstraumer som ikke får den rette behandlingen , mange av disse pådrar seg alvorlig e autoimmune sykdommer i tillegg. Modum går for a være flinke med dette , men det liten kapasitet og lange køer der.

Eva Eggen (Oslo, 2023-02-14)

#1407

Støttes!

Liv Astrid Husby (Bergen, 2023-02-14)

#1410

Jeg selv trenger denne hjelpen. Endringene i det offentlige tar ikke hensyn til behov av langtidsbehandling, trygghet, stabilisering. Og har for få kvalifiserte spesial psykologer innen KPTSD.

Pia Maria Søberg-Nafstad (Hamar, 2023-02-14)

#1411

Jeg støtter alles rett til adekvat helsehjelp. Suicide zero

Ulrika Sandström (Stavanger, 2023-02-14)

#1413

Jeg jobber med denne pasientgruppen og opplever et indirekte press til å "bli fort ferdig" med behandlingen. Dette er ubehagelig å stå i og sniker seg inn i behandlingsrelasjonen.

Inka Schmaus (Molde, 2023-02-14)

#1414

Støtter innhold og sakens betydning 100 %

Lill-Anita Solberg Pedersen (Horten, 2023-02-14)

#1418

Har selv disse utfordringene

Elin Hammer (Norge, 2023-02-14)

#1419

Dette skulle vi fått på plass i alle byer i landet for lenge siden, små som store. Med tilgjengelige døve- og fremmedspråktolker, støtteaktiviteter og tilgang på trygge medmennesker etter behandling. Vi kunne lært av Modum Bad mfl og laget noe lignende og bedre i offentlig regi med kvalitetskontroll på personell og helsetilsynet på plass for å sikre at alt fungerer som det skal, lenge nok og godt nok. Krever at dette gjøres nå og at vi slutter å spare oss til fant på psykiatrifeltet.

Anna Helleland (BERGEN, 2023-02-14)

#1420

Saken er svært viktig for mange pasienter med spesielle oppfølgingsbehov mht behandling, både mht varighet og kompetanse, hvor pasientene i altfor liten grad blir møtt på disse behovene i dags psykisk helse-tilbud

Jahn Gustav Johansen (Asker, 2023-02-14)

#1421

Det er en skam at ikke dette tilbudet er bedre.

Anette Aarsland (Slependen, 2023-02-14)

#1423

Jeg er enig!

Sandra Bandi (Espa, 2023-02-14)

#1424

Det er nødvendig å styrke behandlingstilbudet for personer med komplekse traumelidelser. Behandlingen må være lett tilgjengelig, oppdatert, individuelt tilpasset og omfattende nok. Tilbudet til disse pasientene i dag er svært begrenset, og ofte altfor kortvarig og lite tilpasset den enkeltes behov. Ofte følges ikke gjeldende retningslinjer for den enkelte behandlingsmetoden, eller behandlingen som tilbys mangler forskningsgrunnlag.

Ingrid Tcheshmedjiev (Biri, 2023-02-14)

#1427

Jeg mener alle har krav på god helse hjelp

Pål Folkvord (Bergen , 2023-02-14)

#1428

Fordi det er så viktig at mennesker som er rammet av traumer blir møtt med respekt, aksept og forståelse. Spesielt i akutte og sårbare situasjoner/episoder. Er så viktig at det økes kompetanse på dette feltet, da det dessverre er altfor lite erfaring og kompetanse på dette området!

Øyvind Arnesen Hansen (Drammen, 2023-02-14)

#1431

For Eget adoptert barn og for alle som trenger dette for å fungere

Hege Le Brun (Oslo, 2023-02-14)

#1444

Som behandler i psykisk helsevern ser jeg at mennesker som trenger langvarig behandling hos en stabil, erfaren terapeut - ofte i kombinasjon med innleggelse(r) - ikke får et adekvat tilbud.

Ann-Magritt Jensen (Svolvær, 2023-02-14)

#1445

Det er superviktig!

Helle Skjønsberg (Nesodden+, 2023-02-14)

#1448

Jeg jobber selv i kommunehelsetjenesten og ser hvor mye folk sliter og hvor vanskelig det er å få ordentlig hjelp. Støtter dette oppropet fullt ut

Øydis Torgersen (Vettre, 2023-02-14)

#1451

Disse menneskene må få adekvat tilpasset hjelp utfra behov...

Ane Birte Lie (Mandal, 2023-02-14)

#1454

Jeg selv har Kompleks PTSD og er av de heldige som får hjelp, men jeg ser veldig mange ungdommer som sliter som ikke får hjelp. Og hører om venner og bekjente som stadig glipper i systemet og på grunn av det ikke kan leve fullverdige liv.

Kine Kraft (Oslo, 2023-02-14)

#1458

Dette er veldig viktig og vi trenger denne endringen!

Marie Flem Sørbø (Ålesund, 2023-02-14)

#1460

Det er på høy tid at vi får trygghet i helsesektoren ved psykisk lidelser. Det er på høy tid at politikerne våre gjør sine «fine ord» til handlinger.
Det som skjer nå fra regjeringen og Stortinget mot en sårbar gruppe er ren skjær grov omsorgssvikt. Det har lenge vært total ansvarsfraskrivelse på mange plan fra flere hold, og det viser tydelig at de ansvarlige ikke skjønner konsekvenser det får når svikt satt i system får. Så konsekvensetikk må til her, bort med de som ikke gjør jobben sin. Like greit å begynne med helseministeren som har øverste ansvaret

Nina Kvamme Nina (LonevÅg, 2023-02-14)

#1463

Viktig tema og problemstillinger. Håper på flere utdannede psykotraumeterapauter.

Elisabeth-S. Olsen (Sandnessjøen , 2023-02-14)

#1466

Dette er ett veldig viktig tema som overhodet ikke må bygges ned, men heller satses mye mye mer på. Mange sliter og fortjener rask og livsviktig behandling. Vi har ingen å miste❤️

Jarle Holseter (Kristiansand, 2023-02-14)

#1475

Som studerende traumeterapeut så har jeg sett hva mennesker sliter med og hvordan de ikke passer inn i et spesialisert helsevesen som ikke makter se hele mennesket

Thomas Malme (Kongsberg , 2023-02-14)

#1482

Dette er så viktig!!

Laila Savolainen (Etne, 2023-02-14)

#1485

Jeg signerer fordi jeg selv har møtt "hjelp" som forverret min opplevelse av egne overgrep

Bodil Lefstad (Melhus, 2023-02-14)

#1486

Vi, som samfunn må erkjenne at vonde relasjonelle erfaringer allerede står blant de 10 vanligste, og dødeligste helserisikoene. I et lengre perspektiv, er terapi både lønnsomt og etisk riktig. Skade skjedd i relasjon kan helbredes i relasjon.

Irene Angelskår (Paradis 5232, 2023-02-14)

#1492

Det er en stor skam at vi ikke har god nok behandling og tilstrekkelig kapasitet til å gi denne gruppen pasienter den hjelpen de har behov for, og som de fortjener!

Ingvill Johansen (Melhus, 2023-02-14)

#1494

Alle er avhengig av å få hjelp. Samtidig må vi åpne for at de som har traumer selv vet hva som er best for dem, og bør derfor få velge behandling selv!!!

Andersen Cecilie (Rjukan, 2023-02-14)

#1496

Forebyggende terapi som er viktig for å stoppe opp fremtidige genarasjonstraumer.

Ottarsson Hrafn Ottarsson (Adker, 2023-02-14)

#1498

Jeg signerer fordi dette er viktig, det er en gruppe som er utsatt for så mye lidelse, som i tillegg blir misforstått og avvist av hjelpesystemet vårt. Dette kan vi som samfunn klare bedre!

Solrun Samnøy (Voss, 2023-02-14)

#1500

Jeg signerer fordi jeg mener vi trenger mer traumesensitiv tilnærming i samfunnet.

Marian Flage (Vormsund, 2023-02-14)

#1505

Egne erfaringer

Anneth Nilssen (Oslo, 2023-02-14)

#1507

Dette er ufattelig viktig!!! For den som lider, for pårørende og for samfunnet.

Cecilie Bartholdsen (Hammerfest , 2023-02-14)

#1509

Synliggjøring av dette er svært viktig. Mange er ikke istand til å stå opp for seg selv. Sammen blir vi sterke.

Anny Marethe Vollan (Trondheim, 2023-02-14)

#1512

Jeg ønsker ett mer traumeinformert samfunn og hevet kompetanse i behandlingstilbudet. At pas får den hjelpen de sier de trenger. At de blir sett hørt og forstått.

Synnøve Hofset Ulstein (Ulsteinvik, 2023-02-14)

#1513

Jeg er traumeterapeut og jobber daglig med traumatiserte mennesker. Jeg vet behovet

Frigg Helen Valla (Korgen, 2023-02-14)

#1517

Jeg signerer fordi jeg ønsker disse menneskene en god, helhjertet og effektiv behandling.

Mutt Aiello (0487 Oslo, 2023-02-14)

#1524

Jeg sitter på ENORMT kunnskap om Traumebevist rus omsorg behandling i dette landet, da jeg har hatt en kamp mot systemet siden 2016! Selv med klager til stat forvalter, sivilombudskvinnen og UKOM , klarte jeg dessverre ikke få til STATLIG TILSYN spesialisthelsetjenesten viken Drammen.

Lovbrudd som skjer daglig i psykisk helse og rus sektor. Folke er jo redde for å klage eller har ikke psykisk helse til dette

Jeg kan gjerne stå frem og fortelle om mine erfaringer og jeg lærer gjerne bort hvordan man skal klage. Jeg holder på lage en mal. Hvordan man ber om opprettelse av tilsynssak på DPs og ara viken .
jeg har brukt 2 år på å få kunnskapen om alt som omhandler klagegangene i Norge for Psykisk helse og rus pasienter.

Og når det gjelder UKOM så har jeg og sendt to hendelser til de som er samme stigma, diskriminering og lovbrudd. Men dessverre var ikke utfallet mitt t med døden eller alvorlig skade.

OG da spør jeg: HVOR GÅR GRENSEN SOM ER ALVORLIG?


Ta kontakt for jeg har forsøkt ta kontakt med diverse aviser etc. for å få belyst saken som kan skrive om dette.
Jeg fikk napp hos Moss avis for jeg stilte ut bildene mine, da kunsten har vært livreddende for meg. Uten den hadde jeg ikke skrevet dette…

Jeg var heldig og fikk lært gjennom malingsterapi fra en behandler fr MODUMBAD for 3 år siden og brukt kunsten for å regulere. Dette er jo ett tilbud som er ikke eksisterende og så mange kunne hatt behov for uttrykk terapi.

Får man ikke rydda bort vannskada eller knuste esker i ett konsern som driver med lovbrudd av pasienter å kommer vi aldri få noe hjelp og stigma og diskrinering blir værende!!


Jeg har kontakt med traumepoliklinikken i Oslo og RVTS SØR.

Og opprop er flott, men som jeg har jobbet mot, er noe større. FOLKEAKSJON. Vi er nødt å komme med ett BANG! Og da må man tenke nytt, for å gjemme seg bak en pc og signere er vel og bra, men det løser ingen ting..

TA KONTAKT MED MEG JEG ØNSKER HJELPE.

For det er tusenvis av oss som har blitt påført Fysisk og Psykisk vold, oppvekst traumer som utvikler rus- og avhengighetsproblematikk! Vi er bakerst, BAKERST i en kø som aldri kommer endres slik systemet er nå. Er jo knapt forsket på sammenhengen til de som bruker rus som smerteutrykk! UVITENHET OG STIGMA ER DEN VÆRSTE SORTEN OG SKADER ENORMT DAGLIG....TRAUMEBEVIST RUS OMSORG ER LØSNINGEN FOR SÅ MANGE LIV , men systemet skyver heller desperate unge og gamle mot stupet! FORKASTELIG.

Men all honnør til dere som forsøker.

Dette ga meg nytt håp, TAKK

Varm klem Berit

Berit Johansen (DRAMMEN, 2023-02-15)

#1525

Dette er et viktig tema!

Trine mette Swenson (Oslo, 2023-02-15)

#1529

Behandlinger bør være selvsagt!

trine elden (Oslo, 2023-02-15)

#1530

Jeg signerer fordi jeg har usynlige traumer fra barndom og har måttet hjelpe meg selv. Helsevesenet har ikke kunnet tilby meg noe

Kirsten Benestad (Bjorbekk, 2023-02-15)

#1531

Vi trenger stort fokus på å opparbeide et traumeinformert samfunn. Det er altfor mange som går uten å få riktig hjelp og kostnadene er enorme, spesielt for enkeltindividene, men også for velferdsstaten.

Maiken Lønnerød (Kragerø, 2023-02-15)

#1532

Dette er ikkje greitt!!!

Merethe Eide (Deknepollen, 2023-02-15)

#1533

Det er mye mer smerte blant mennesker enn mange vil tro, og mange må lide i stillhet fordi vi ikke er kommet langt nok ennå til å få lov til å snakke om det uten å bli dysset ned. Noen tilfeller er så komplekse at noen ord ikke er nok. Det må en bok til.

Ragin Wenk-Wolff (Mandal, 2023-02-15)

#1536

Det er på høy tid at traumatiserte og di med ptsd får god traumebehandling.

Heidi Elisabeth Sørensen (Bodø, 2023-02-15)

#1538

Jeg bryr meg

Heidi Wold (Narvik, 2023-02-15)

#1543

Jeg har kompleks PTSD og har ingen tilbud etter kortidsbehandling. Dette er noe vi trenger

Tina Harbo Johansen (Halden, 2023-02-15)

#1545

Jeg signerer fordi jeg har hatt traumatiske opplevelser selv og ALDRI fått noe hjelp. Har etter bla kreftbehandling m utallige senskader prøvd å kontakte psykolog uten å få time. PTSD etter ran mm. Sliter m angst, depresjon, smerter etter bilkollisjon m nakkeoperason. Vi trenger hjelp nå!!!

Hanne Meier Olsen (Tønsberg , 2023-02-15)

#1548

Jeg signerer fordi jeg er bekymret for denne pasientgruppen og for det mangelfulle tilbudet gruppen får.

Vibeke Grønning (Oslo, 2023-02-15)

#1549

Desse menneska fortjener riktig behandling tilpassa deira utfordringar på lik linje med andre sjukdommar /diagnoser

Gunn Marit Bergstrøm (Voss, 2023-02-15)

#1551

Jeg har rett til hjelp

Barbro Morgan winther (Narvik, 2023-02-15)

#1552

.

Karianne Hammer (Oslo, 2023-02-15)

#1555

Psykisk helsevern er ikkje godt nok år.i dag.

Wenke Melve (Voss, 2023-02-15)

#1556

Dette er viktig!

Yvonne Strøm (Son, 2023-02-15)

#1564

eg støttar oppropet

Lillian Sætre (Førde, 2023-02-15)

#1570

Jeg har aldri fått adekvat behandling for barndomstraumene.

Dag-Magnus Samuelsen (Sofiemyr, 2023-02-15)

#1583

Jeg er utsatt for omsorgssvikt og seksuelle overgrep

Gro Elisabet Hansen (Sandefjord, 2023-02-15)

#1590

Jeg har kompleks PTSD og opplever at behandlingen man får ofte er tilpasset mennesker med enkelttraumer framfor de med et mer komplekst sykdomsbilde.

Jørund Fiskergård Werner (Oslo, 2023-02-15)

#1593

Enig i det som står i oppropet, og har opplevd traumatiske hendelser i barndommen

Marit Pettersen (Oslo, 2023-02-15)

#1594

Mener st alle har rett på hjelp, også sliter jeg selv

Trine Andresen (KlØfta, 2023-02-15)

#1596

De burde ha rett på det

Gry Sommerstad (Kongsberg, 2023-02-15)

#1597

Jeg krever min rett til å bestemme over egen helse.

Nora Perez (Oslo, 2023-02-15)

#1598

Jeg har en uspesifisert dissosiativ lidelse og jeg har bokstavelig talt kranglet med helsevesenet i over 20 år, og jeg har fortsatt ikke opplevd spesielt til bedring.

Thomas André Skarsvåg (Dyrvik, 2023-02-15)

#1600

Jeg har selv begge diagnosene og vet hvor viktig det er med behandling.

Irene Sollie (Evje, 2023-02-15)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...