Hvorfor skal ikke mennesker med komplekse traumesymptomer og dissosiative lidelser få tilgang til et adekvat og tilpasset behandlingstilbud?  #rettilretthjelp

Kommentarer

#2

Jeg signerer fordi mennesker som lider av komplekse traumer, i høy grad blir diskriminert og ekskludert i helseforetakene.

Ida Ek-Rambo (Bamble , 2023-02-10)

#4

For alle dem som ikke får hjelpen de har krav på! #retthjelphjelper

Ellisiv Isefjær (Kristiansand, 2023-02-10)

#8

Riktig behandling redder liv! Jeg har selv fått veldig god hjelp på Modum Bad.

Hilde Bjørkevik (Vikersund , 2023-02-10)

#9

Dette er viktig for meg

Vårin Lillian Sørmeland (Buvika, 2023-02-10)

#11

Dette er viktig

Anita Kleppe (Sandefjord, 2023-02-10)

#12

Jeg er enig.

Anita Strand (Fredrikstad , 2023-02-10)

#17

Dette er viktig å få fram

Doris Ek (Tinn Austbygd, 2023-02-10)

#20

Jeg signerer fordi mennesker med kompleks og traumatisk fortid trenger langvarig og riktig hjelp for å kunne fungere og ha det bra i livet sitt. De kan gå fra å være ikke-fungerende i et evig kaos og i beredskap til å bli ganske godt fungerende mennesker med vonde erfaringer. Dette koster mye mindre i det lange løp, både for menneskene og samfunnet.

Ingrid Emilie Bering Guldberg (Bergen, 2023-02-10)

#23

Det er like viktig å få profesjonell hjelp når man har "kreft I sjelen" som de som har somatiske sykdommer. Og man hører aldri "beklager, hjerteoperasjonen er bare halvferdig fordi vi har ikke flere timer å kunne bruke på deg!"

Anita Andreassen (Vikersund , 2023-02-10)

#25

Jeg støtter dette oppropet helhjertet!!

Sanny Aletheia Hammervold (Arendal , 2023-02-10)

#27

Dette er utrolig viktig!

Hege Halvorsen (Vennesla, 2023-02-10)

#35

Eg signera fordi eg sjølv har ei dissosiativ liding og ikkje får tilstrekkeleg hjelp. Har fått avslag på traumeavd. hjå Modum Bad og REFT - og er difor "fastlåst" i systemet. Har i tillegg dialog med mange andre som også er ramma, og som er like fortvila. Slik skal det ikkje vere i Norge 2023. Nødvendig helsehjelp skal ikkje vere basert på flaks eller geografi.

Marita Aam (Volda, 2023-02-10)

#36

Jeg signerer fordi jeg er en av de mange pasientene, som blir rammet av mangelen på kompetanse og et adekvat behandlingstilbud.

Renate Alice Winsjansen (Tromsø , 2023-02-10)

#41

Jeg signerer fordi dette er personlig for meg. Jeg sitter selv med erfaring dårlig/manglende behandlingstilbud. Det er ansvarsfraskrivelse fra politikere å ikke ha et behandlingstilbud for alvorlig syke mennesker som har fått livene sine ødelagt. Det ødelegger ikke bare personen som er rammet, men hele familien.

Marianne Cath Ree (Trondheim , 2023-02-10)

#43

For det barnet jeg en gang var,- som aldri fikk hjelp. Og den voksne som sitter uten traumebehandling fordi vi bor på ett sted i landet uten kompetansen.

Luna Christensen (Ørsta, 2023-02-10)

#45

Denne gruppen trenger behandling over tid .

brit ravndal (ÅlgÅrd, 2023-02-10)

#48

Jeg signerer fordi personer som har overlevd overgrep og traumer må bli trodd og få rett behandling.

Annelise Nilsen (Stavanger, 2023-02-10)

#49

Jeg selv har vært/er en av disse pasientene som har blitt sendt rundt og avsluttet flere ganger pga manglende kompetanse.

Torill Larsen (Tønsberg , 2023-02-10)

#53

Jeg er enig i det som beskrives om at tilbudet til mennesker som lider av omfattende komplekse traumer må bygges ut. Det er altfor mange som ikke får hjelp og det er uverdig. Det er mulig å få et godt liv med en hjelp som hjelper. Det er jeg selv et eksempel på. I det offentlige tilbudet var det dessverre ingen som kunne hjelpe meg med traumene som satt i kroppen. Jeg måtte finne hjelpen selv, i det private. Jeg er selvfølgelig takknemlig for at jeg fant det og fikk god hjelp. Men hva med alle de andre? Sånn skal det jo ikke være!

Siri Holth (Hønefoss, 2023-02-10)

#57

Dette er eit viktig satsingsområde for vaksne som ikkje fekk nødvendig hjelp som barn og barn og vaksne som blir utsett for vald og overgrep.

Britt Darlington (Bergen , 2023-02-10)

#63

Tilbudet er for dårlig for oss i denne gruppen

Kai Plener (Stavanger, 2023-02-10)

#68

Dette er viktig! Med Riktig behandling blir livet mer levelig, kaos og overlevelsesmodus viker for bedre tilstedeværelse i eget liv. #signert for dem som enda ikke får den hjelpen.

Sissel Lise Knudsen (LaksevÅg, 2023-02-10)

#73

Jeg signerer fordi jeg jobber med dette og vet at det er manglende tilbud for denne gruppen

Tore Lien (Skien, 2023-02-10)

#75

Rett hjelp til komplekse lidelser er viktig og det eneste riktige !!

Anne Stokke (Todalen, 2023-02-10)

#77

Behandlingen for mennesker med komplekse traumelidelser og dissosiasjon er alt for dårlig og tilfeldig, og er ofte ikke tilpasset pasientgruppen.

Laila Wehus (Søgne, 2023-02-10)

#78

Jeg og min familie har blitt, og blir påvirket av dette hver dag! Den som sitter igjen som syndebukk, og som ikke har gjort seg nytte av "behandlingen" i over 20 år(!!!) det er meg. Det er jeg og min familie, våre to fantastiske tenåringer, som har vokst opp i dette, pårørende, nære venner, som sitter hjelpeløs tilbake med avslag på avslag.

Lisbeth Tomine Fjeldvær (Eide, 2023-02-10)

#80

Amen!

Tom Espen Hellesvik (TromsØ, 2023-02-10)

#86

Dette er et viktig opprop i arbeidet med psykisk helsevern der enkle tiltak vil gi stort utbytte

Tina Remen (Porsgrunn, 2023-02-10)

#91

For alle fortjener rett hjelp

Siri Hjelm (Bryne, 2023-02-10)

#92

Jeg møter flere pasienter med disse lidelsene i rusbehandling og strever med å få til et godt og langvarig tilbud til dem i psykisk helsevern. Samarbeid mellom rus- og psykisk helsevern er også vanskelig å få til. Støtter oppropet.

Fredrik Runsjø (Nittedal, 2023-02-10)

#98

Dette angår meg.

Kjersti Olsen (Sarpsborg, 2023-02-10)

#101

Dette er en viktig sak!

Hege Haagensen (Søgne, 2023-02-10)

#102

Endring må til!

Rikke Maurstaf (Fornebu, 2023-02-10)

#103

Jeg ønsker rett til rett hjelp.

Annette Hansen Nielsen (Stavanger, 2023-02-10)

#105

Det trengs kompetanse på cptsd og rammer for å kunne gi skreddersydd behandling

Ranie Torsfred (Harstad, 2023-02-10)

#110

Jeg sliter med kompleks ptsd og for ikke hjelp.
Fikk 14 timer Act behandling på DPS, som bare forverret sintomer

Maleli Martin (Oslo, 2023-02-10)

#111

Det er helt meningsløst at vi i denne pasientgruppen skal være nødt til å gjennomgå ytterligere påførte vonde opplevelser av behandlingssystemet som skal være der for å hjelpe oss! I pakkeforløpets inntreden tilbyr DPS en kortvarig behandling før man skal ut og stå på venteliste på nytt. Dette innebærer og åpne og lukke de vondeste traumene på kommando og innebærer stort sett mange skifter av behandler hvilket overhodet ikke støtter et behov for trygge og varige relasjoner under en svært krevende behandling! Dette må det bli slutt på.

Charlotte Jonskås (Rena, 2023-02-10)

#112

Dette er uhyre viktig!
Alle som trenger hjelp med traumer, må få hjelp!

Anita Bjørgum (Modum, 2023-02-10)

#113

Dette dessverre stemmer med min kliniske erfaring med denne gruppen 😕

Ellen-Kristine Akselberg (Bergen , 2023-02-10)

#116

Jeg signerer fordi jeg selv har CPTSD og ønsker at de kunne finnes bedre tilbud.

Silje T Gjeitrem (Kristiansand, 2023-02-10)

#117

Alle skal ha rett til hjelp.

Tine Camilla K Firing (Sigdal, 2023-02-10)

#121

Jeg er helt enig i at disse menneskene må få den hjelpen de trenger så sårt

Marit Mikalsen (Brennåsen, 2023-02-10)

#122

På flere områder må hjelpeapparatet bli mye bedre på å ta imot mennesker som sliter med vonde og vanskelige erfaringer.

John-Tore Eid (Trondheim , 2023-02-10)

#123

Dette er viktig og få fokus på slik at alle kan få den hjelpen de trenger

Kine Ek (Stathelle, 2023-02-10)

#130

Jeg signerer fordi eg har selv vært i psykiatrien i 18 år, med utallige innleggelser og blitt feildiagnosert, ikkje fått den hjelpen eg trengte, frem til eg begynte i traumebehandling hos en spesialisert psykolog og utrolig dyktig psykomotorisk fysioterapeut, og det reddet livet mitt. Man trenger virkelig riktig kunnskap, sånn at vi som trenger det kan få skikkelig hjelp tidlig og ikkje må kjempe i 15 år for å bli hørt.

Laila Kvåle (Bjørnafjorden , 2023-02-10)

#133

Ren og skjær sunn fornuft

Sissel Halset Storslett (Todalen, 2023-02-10)

#134

Jeg sliter selv med traumelidelse og dissosiasjon, og har gått mange år i behandling hos mange forskjellige behandlere som ikke har hatt kompetanse på traumer.

Silje Venøy (Bergen, 2023-02-10)

#136

Ufattelig viktig sak!!

Lis Ailin Landstaf (Kristiansund, 2023-02-10)

#139

Jeg mener tilbudet er for dårlig for de syke og muligens minst ‘’krigerlystne’’ med tapt ild, de som har alt gidd opp seg selv. De møtes gang på gang av et sviktende system, ett system som igjen bygger opp under deres egen oppfatning av nederlag/sviktende evne til og ‘’fikse’’ dette.

Ann Kristin Mihle (Levanger, 2023-02-10)

#140

Dette er et reelt problem.

Linda Sunde (Siggerud, 2023-02-10)

#141

Dette er såå viktig i dag, kjenner til og vet om noen som dette gjelder for og som virkelig opplever og kjenner dette på kroppen. Psykiatrien i Norge må følge med og oppdateres. Mange som trenger hjelp og som må få den hjelpen de virkelig trenger over hele landet, ikke bare i storbyen.

Heidi O. Dahle (Sandefjord, 2023-02-10)

#146

Eg signerer fordi eg har ei veninne som ikkje får den hjelpa ho skal!!!

Linn Igland (Svelgen, 2023-02-10)

#149

Som psykolog opplever jeg at mennesker med komplekse traumelidelser ikke får hjelpen de trenger. De risikerer å ekskluderes fra tilbud innenfor rehabilitering fordi de ikke har en psykoselidelse eller «alvorlig psykisk lidelse», og faller utenfor tilbud til dem med mer avgrensede vansker eller som krever større egeninnsats.

Birgit Frantzen (Bergen, 2023-02-10)

#151

Jeg brenner for dette

Christian Fugletveit (Kristiansand , 2023-02-10)

#156

Jeg synes både egenerfaringsbasert, og basert på kunnskap i møte med nære at det er viktig denne diagnose og komplekse bilde får tilgang til rett hjelp til rett tid på rett omsorgsnivå!

Synnøve Sønsteby (Blaker, 2023-02-10)

#157

Det er en veldig viktig sak å få frem og at traumeutsatte får generelt altfor lite og dårlig hjelp. Det er for lite kunnskap innenfor helsevesen og flere steder tror de ikke engang på at enkelte traumelidelser finnes! Mange blir mye sykere fordi man får feil/ingen hjelp. Nå er det på tide at vi som har blitt utsatt for det værste faktisk får den hjelpen vi fortjener!

Henriette Krogh (Lier, 2023-02-10)

#161

Jag har komplex PTSD och får inte den rätta hjälpen.

Rebecka Ekman (ÅS, 2023-02-10)

#162

Dette er viktige tilbud! for det enkelte individ og for samfunnet!

Sonja Bunes (Oslo, 2023-02-10)

#164

Jeg har diagnosen KPTSD og sliter MYE i hverdagen, på jobb og i sosiale settinger. Jeg har selv følt meg som en kasteball i systemet og fått flere avslag.

Ann Kristin Nilsen (Årnes, 2023-02-10)

#165

Jeg er enig

Cecilie Svendsen (Vennesla, 2023-02-10)

#166

Syk selv

Hedda Kastås (Harstad, 2023-02-10)

#175

Jeg har brukt åresvis med terapi og strever fortsatt med Kompleks post traumatisk stress. Jeg forstår håpløsheten mange føler på og ikke få hjelp nok.

Jane Helen Tømmervåg (Trondheim, 2023-02-10)

#176

Opplevd mange traumer.

Anne Berit Bentsen Moen (MOGREINA, 2023-02-10)

#181

Dette er en av mine sterke meninger og hjertesaker.

constance Knudsen atterås (Voss, 2023-02-10)

#182

Komplekst traumatiserede kan få en bedre livskvalitet ved kvalificeret behandling. Det er bedre for den enkelte, men også for samfundet pga mindre behov for helsetjeneste, mulighed for at komme sig i jobb mm

Anne Mette Knudsen (Arendal, 2023-02-10)

#183

Dette er noe vi trenger hjelp til

Mariann Thiesen (Lyngdal, 2023-02-10)

#184

Har vært pasient, uten Modum bad, hadde jeg ikke vært den jeg er idag.

Tone Steen (Oslo, 2023-02-10)

#188

Jeg signerer fordi for mange har disse problemene og det er tvingende nødvendig at adekvat hjelp/bistand finnes. Utvikling av faget og tilbud er helt nødvendig.

Astrid Krog (Drammen, 2023-02-10)

#191

Fullstendig galskap at dette ikke behandles etter metoder som har vist seg virkningsfulle

Trude Aasen (Drammen, 2023-02-10)

#198

Jeg er én av de mange som ikke får den behandlingen og hjelp jeg trenger

Helene Theodorsen (Fredrikstad, 2023-02-10)

#200

Traumeforståelsen er ikke tilstrekkelig god nok i psykisk helsevern. Ei heller det vitenskapsteoretiske grunnlaget for behandlingen som tilbys. En sosialdemokratisk styring av helsetjenester bør kunne bidra til at denne spesielt sårbare gruppen får et effektivt helsetilbud.

Erik Rudi (Trondheim, 2023-02-10)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...