Hvorfor skal ikke mennesker med komplekse traumesymptomer og dissosiative lidelser få tilgang til et adekvat og tilpasset behandlingstilbud?  #rettilretthjelp

Kommentarer

#609

Jeg signerer, fordi jeg har jobbet i spesialisthelsetjenesten selv og erfart at disse menneskene ofte får altfor kortvarig og mangelfull hjelp.

Gunhild Handgård (Bergen , 2023-02-11)

#613

Jeg sliter selv etter traumer i barndommen og har fått PTSD

Anna Karina Brattås (Oppdal , 2023-02-11)

#615

Jeg mener at alle som har blitt utsatt for hendelser tidlig i livet , som preger dem hver dag/natt fortjener den beste behandlingen og hjelpen som er mulig.

Kjetil Vågestad (Mandal, 2023-02-11)

#619

Viktig!

Anne Hilde Langhelle (Stavanger, 2023-02-11)

#622

Jeg kjenner mennesker som sliter med denne problematikken.

Anne Kvalheim (Notodden, 2023-02-11)

#623

Dette bør væra èin selvfølge

Agnes Kristin Lauritzen (Haugesund, 2023-02-11)

#625

Signerer fordi jeg ser hva psykisk helse vil si for pasient og pårørende.

Øyvind Dahle (Førde, 2023-02-11)

#627

Alle har rett til å få behandling.

Espen Pedersen (Larvik, 2023-02-11)

#630

Jeg selv har kompleks ptsd og kjenner mange i lignende situasjon som ikke får den hjelpen de trenger. Man blir en kasteball i systemet.

Jeanette Breivik (Askøy, 2023-02-11)

#633

Det må sikres god og adekvat behandling for psykiske lidelser, og spesielt blant våre ungdommer!!!,

Anne Gro Dovland (Kristiansand S, 2023-02-11)

#636

En veldig viktig sak som kan redde liv 🙏❤️

Bente Terkelsen (Kristiansand, 2023-02-11)

#641

Jeg signerer fordi jeg har gått igjennom mobbing, flere voldtekter, mishandling, evakuering fra Prinsesse Ragnhild, blitt feilmedisinering som førte til vektøkning m.m.Jeg er ikke offer lengre, men en overlever, en som kun eksisterer. Har bedt om hjelp, neida 12 avslag fra spesialisthelsetjenesten. Jeg sier hver dag: Nå orker jeg ikke kjempe mer! Vi er sååå mange som har opplevd hendelser der kroppen skriker, fordi den husker. Mistet mye i livet,pga alle mine traumer. Å ikke bli hørt,sett eller forstått er noe så jævlig vondt!

Maya Bay Landgraff Braathen (Sellebakk, 2023-02-11)

#642

Dette er utrolig viktig!!!

Eirik nesset (lørenskog, 2023-02-11)

#646

Jeg arbeider som psykologspesialist ved DPS Tynset og brenner for denne gruppen med høyt generelt lidelsestrykk, dominert av angst, og ofte overdreven empati, og som ellers kan variere mht symptomtopografi. De trenger mest av alt terapeuter som evner å gå inn på et dypt nivå relasjonelt over tid, som kan tåle sterke følelser og medfølelser, og samtidig være godt selvavgrenset og med en genuin evne til ro. Dette er mer et kroppslig og emosjonelt arbeid enn et teknisk og tankestyrt arbeid. Et arbeid som ikke alle med terapeutkompetanse som mestrer, og et arbeid som ikke alle med administrativ beslutningskompetanse forstår verdien av.

Torstein Svergja (Tynset, 2023-02-11)

#650

Jeg ligger uten hjelp og får avslag på utredning, behandling, oppfølging, rehabilitering, hjelpemidler, og hjemmesykepleie uteblir selv med gyldig vedtak 4×daglig. Sengeliggende i sykehusseng hvor madrass er ødelagt.
Uakseptabelt i Norge!!

Julie Knudsen (Viken , 2023-02-11)

#654

Dette er så viktig for livskvaliteten for mange

Lise Holm (Mjøndalen, 2023-02-11)

#659

Jeg erfarer at mange pasienter ikke får kvalifisert behandling eller blir prioritert og at mange terapeuter jeg veileder ikke får rammene for å gjøre jobben

Ingunn Holbæk (Oslo, 2023-02-11)

#663

Øk ikke kutt budsjett for komplekse dissosiative og andre lidelser

Steinar Kyrkjebø (Oslo , 2023-02-11)

#664

Jeg signerer fordi det er "hull i hodet" å bygge ned psykiatrien til et dårligere tilbud! Psykiatrien trenger flere folk og MER penger, for å kunne hjelpe folk så fort og så godt som overhode mulig.

Elin Irene Johansen (Kvaløya, 2023-02-11)

#665

Dette er viktig for meg, helt tragisk at lange ventelister skal stoppe livet til folk

Lene Thorkildsen (Vikersund , 2023-02-11)

#666

Det er viktig at vi differensierer behandlingstilbudet til mennesker som har opplevd kronisk traumatisering vs mer enkeltstående traumer. Viktig at behandlingen av komplekse traumelidelser og dissosiasjon blir verdsatt, og kan tilbys bredere som en anerkjent og virksom behandlingstilnærming. Dette arbeidet tar tid, men hjelper mange til et bedre liv.

Sylvi Fiskerstrand (Bergen, 2023-02-11)

#673

Det er viktig at folk som trenger hjelp til sin komplekse ptsd får den hjelpen de trenger

Tone Sand Hansen (Mandal , 2023-02-11)

#680

Jeg opplever at individer med komplekse traumatiske erfaringer ikke alltid får tilstrekkelig hjelp i behandlingssystemet.

Magnhild Høivik (Trondheim, 2023-02-11)

#681

Alt som nevnt er heilt riktig, er aldri en god opplevelse det, om noen kan få hjelp, da vil det hjelpe mye.

Ibrahim A (Stavanger, 2023-02-11)

#694

Jeg har ptsd traumer pegå mishandling

Rikke elisabeth Pedersen (Porsgrunn, 2023-02-12)

#698

Jeg mener dette er en viktig sak!

Elise Kvam (Ålesund, 2023-02-12)

#699

Fordi dette er utrolig viktig for at traumer er noe som er utrolig viktig å ta tak i.

Karl Olaf Sundfør (Sauda, 2023-02-12)

#700

Det er viktig å støtte arbeidet for å få tilpasset behandling til de som trenger det.

Mette Auglend (Tromsø, 2023-02-12)

#701

Jeg kjenner mennesker som har fått hjelp og kjente noen som ikke fikk….

Mona Henneman (Salangen, 2023-02-12)

#702

Jeg ønsker meg et helsevesen som søker å gi faglig forsvarlig behandling, hvor fokuset ligger på faglig forsvarlig behandling og fagutvikling med fagpersoner i spissen. Hvor man ikke forveksler utredning og behandling.

Norunn Kogstad (Moelv, 2023-02-12)

#706

Jeg er enig i det som står i oppropet

Ann Helen Godø (Straumsgrend, 2023-02-12)

#708

Det er virkelig nødvendig for denne gruppen å få et bedre, et riktig behandlingstilbud med nok tid og god kompetanse både hva relasjoner og kunnskap angår.

Nina Bratteteig (Bergen, 2023-02-12)

#709

Jobber med psykisk helse, og meiner vi trenger fleire i arbeid med dette, ikkje færre!

Renathe Sperrevik (Bergen, 2023-02-12)

#712

Dette er viktig for at vi med komplekse traumer skal få rett behandling, så vi kan heles!

Bodil-Regine Hellenes (Trømsø, 2023-02-12)

#722

Jeg er helt enig med dere . Vi er en av de som har fått avslag på de plassene dere nevner .

Anita Pedersen (Tromsø, 2023-02-12)

#724

Jeg signerer fordi denne beskrivelsen av situasjonen er helt i samsvar med min erfaring som pårørende.

Kirsti Ward (Langhus, 2023-02-12)

#726

Mennesker med traumelidelser trenger et godt helhetlig behandlingstilbud

Anna Maria Karlsen (Trondheim , 2023-02-12)

#731

Jeg synes dette er veldig viktig. Det trengs mye mer fokus og økonomi inn i psykiatrien, ikke mindre.

Nina Skoglund (Nittedal , 2023-02-12)

#732

Dette er en viktig sak som jeg støtter 100%

Kristin Fyhn (Bergen, 2023-02-12)

#736

Alle har rett på nødvendig helsehjelp

Irene Vikmoen Haraldsen (Løten , 2023-02-12)

#737

Det smerter med å se at de som trenger hjelp mest er de som ikke får nok hjelp. Norge er i en posisjon at vi kan ta av vår overflod for å nå ut til de som trenger ekstra oppfølging.

Eirik Ward Hjelvik (Langhus, 2023-02-12)

#740

Jeg signerer, fordi pasienter og pårørende fortjener bedre

Marthe Thingstad Andreassen (Oslo, 2023-02-12)

#747

Jeg signerer fordi jeg er enig i alt som står i teksten. Min erfaring er fra psykisk helsearbeid i kommunen. Heldigvis har vi ofte større mulighet til å følge disse pasientene over tid. Men vi har jo ikke alltid kompetanse, og vi er ikke alltid nok. Og vi ser hvor vanskelig det er å få behandling i spesialisthelsetjenesten, og hvor ofte den avbrytes nærmest før den har begynt.

Karen Mette Hennig (Heggedal, 2023-02-12)

#748

Jeg signerer fordi jeg mener at alle har rett på god og riktig behandling, slik at alle skal få mulighet til å få et så godt liv som mulig, med de utfordringene man har! Alle skal føle håp, og bli behandlet helhetlig!

Rowena von Ohle (Spydeberg, 2023-02-12)

#749

Jeg jobber med disse menneskene hver dag

André Olsvik (SØgne, 2023-02-12)

#750

Jeg mener traumelidelser bør takes alvorlig. Det er ikke en vanlig forkjølelse som kan kureres med dispril. Langvarig og proffesjonel hjelp må kunne tilbys!

Trygve Eide (Verdal, 2023-02-12)

#751

Jeg har nære relasjoner som virkelig trenger bedre oppfølging og ikke får det.

Vilde Lundal Rossebø (Haugesund, 2023-02-12)

#754

Dette representerer en reduksjon i rettigheter som velferdsstaten har gitt gjennom mange år. At nedskjæringen fremmes som sikring av rettigheter er politisk spinn!

Svein Tjelta (Bergen, 2023-02-12)

#758

Alle har rett på den behandlingen de trenger

Sølve Stoknes (Tromsø, 2023-02-12)

#759

Jeg er helt enig!

Lise Berglund (Lommedalen, 2023-02-12)

#760

Jeg signerer fordi jeg møter mange mennesker i mitt arbeid som har komplekse traumesymtomer, og som ofte trenger lengre tid i behandling enn det som tilbys i psykisk helsevern.

Lillian Skevik (Hjellestad, 2023-02-12)

#764

Jeg er helt enig i dette!!

Tanja Mediå (Mo+i+Rana, 2023-02-12)

#770

Jeg vet for godt hva det dreier seg om

Astrid Rodar (4438 Sira, 2023-02-12)

#771

Dette er en gruppe med et vanvittig lidelsestrykk, som trenger trygge relasjoner over lang tid for å få det bedre! Dette er ingen quick fix.

Susanne Lund-Høie (Tomter, 2023-02-12)

#773

Som fagperson på dette feltet kan jeg ikke annet å si at denne fremstillingen stemmer. Økt kompetanse , og særlig forståelse for dette feltet - må på plass.

Randi Skjævesland (Kristiansand S, 2023-02-12)

#777

Det er viktig

Sigrid Tusvik (Oslo, 2023-02-12)

#778

Ingen er like og ting tar tid og behovet for Medvandrer kan være stort!
Økonomi må ikke få hele styringen.

Ragnhild Idsø (Vikersund, 2023-02-12)

#783

Viktig sak

Tonje Lorem (LØken, 2023-02-12)

#784

Jeg har selv en dissosiativ lidelse og PTSD kompleks.
Både som privatperson, pasient i psykisk helsevern og sykepleier mener jeg alle skal få den behandlingen de trenger og har krav på.

Hanne Dyremyhr Brath (Kongsberg, 2023-02-12)

#787

Verdig tilbud til pasienter som behøver det.

Robin Drijfhout (Sylling, 2023-02-12)

#789

Jeg jobber i rusomsorgen og ser daglig hvilke utfordringer komplekse traumelidelser bringer med seg.

Hanne Pernille Lomøy (Oslo, 2023-02-12)

#794

Vi trenger disse plassene

Ruth Hege KRISTIANSEN (Trondheim, 2023-02-12)

#799

Dette tenker jeg stadig på: hvor dårlig behandlingstilbudet er for mange med traumer. Utrygghet gir det. Og mange må også holde ut å ikke bli støttet eller få noe hjelp.

Tonje Høydahl Sørli (Oslo, 2023-02-12)

#800

Folk har rett til verdig og riktig, individtilpasset behandling.

Anne Skavhaug (Tromsø, 2023-02-12)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...