Nei til regulering av næringsområde på Landa, Fitjar.

Kommentarer

#4

Fitjar treng foreløpig ikkje meir næringsareal. Utnytt regulert areal i Årskog før ein opnar opp for meir.

Håkon Hageberg (Rådal, 2022-09-10)

#6

Har et forhold til landa

Jørn rogn Lohne (Stathelle, 2022-09-10)

#10

Eg signerer fordi dette er eit heilt unikt område!

Britt Hageberg (Fitjar, 2022-09-10)

#11

Fitjar treng ikkje meir steinrøys med opplagring av skrot som på Årskog.

Nils Hageberg (Landa, 2022-09-10)

#22

Jeg er helt enig i det som står i teksten ovenfor. Dette området er for flott og verdifullt til å brukes til næringsvirksomhet. Det bør brukes til rekreasjon og evt som bolig- hytteområde.

Trine Gustafson (Landa, 2022-09-10)

#23

Området er for fint til at det reguleres til industri-/næringsformål. Bør reguleres til bedre formål, landbruk, rekreasjon, bolig, hytter m.v

Arne Kristoffer Gloppen (Landa, 2022-09-10)

#27

Jeg har feriert i barndommen på vakre Landa og vil støtte de som bor der.

Anne Kristine Futsæter Eide (6531 AVERØY , 2022-09-11)

#29

Me har hus på Landa og ynskjer ikkje meir støy i nabolaget. Dessutan vil me ha høve til å bruka friluftsområdet og stiane ned til sjøen!

Gro Alvheim (Fitjar, 2022-09-11)

#30

Har sterk tilknyting til området, frå oppvekst på Landa og har fritidseigedom som vert nytta i feriar og eindel helgar.

Inger Hageberg Øvrebø (Bygstad, 2022-09-11)

#33

Dette er flott område med skog og badestrand som eg er oppvaksen med. Må aldri brukast til industri.

Maria Sandberg (Kongsvinger , 2022-09-11)

#36

Viktig å ta vare på LNF områder i eit urørt, naturskjønt kulturlandskap.

Inger Hageberg (Landås, 2022-09-11)

#42

Eg støttar heilt og fullt oppropet mot utbygging av industriområde på Årskog. Ei slik utbygging vil gjere det mindre attraktivt for nye personar og familiar til å busette seg i dei to grendene, Årskog og Landa, som blir mest belasta av ein slik utbygging

Oddbjørn Stubhaug (Bergen, 2022-09-14)

#48

Stedet er unikt med gammel kystkultur, og stort naturmangfold som må bevares for fremtiden!

Solvor Frafjord (Arendal , 2022-09-14)

#50

Jeg signerer fordi jeg ønsker at lokalbefolkningen skal få beholde sin livskvalitet.

Karen Reiersen (Snarøya, 2022-09-15)

#51

Jeg støtter oppropet, og etter snart 40 år med sterk tilknytning til Landa så synes jeg det vil være veldig uheldig dersom ny industri ytterligere forringer bo og livskvalitet på Landa.

Bjørn Dag Johnsen (Oslo, 2022-09-15)

#52

Planene betyr en ruinering av området jeg og min familie er aktive brukere av. I tillegg vil støy ødelegge omkringliggende områder og verdien av disse, da anleggsstøyen strekker seg langt utover bare det aktuelle området.

Brit Smedsrud (Fitjar/Bærums Verk, 2022-09-15)

#60

Det er nok plage med vindmøllene

Trulsen Lise Bruun (Oslo , 2022-09-15)

#61

Landa har vært et kjært sted for meg hele livet. Jeg ønsker ikke utbygging av næringsområder, hverken på Landa eller nærliggende områder rundt Landa og Årskog. Vindmøllene har ødelagt mer enn nok av den flotte naturen og de kulturelle minnene stedet besitter. Det finnes etter min mening ingen logisk forklaring, som forsvarer ytterligere ødeleggelser.

Hanna Knutsen (Larvik, 2022-09-15)

#62

Jeg signerer i protest mot nedbygging av natur, ensidig økonomisk vinning uten hensyn til støy og skade på natur, på sjø og land.

Kari Korslien (Tokerudberget 31 0986 Oslo, 2022-09-16)

#69

Eg er hyttenabo til det planlagde området, og meiner dette vil påverke rekreasjonsverdien av hytta.

Bjarne Smedsrud (Sand, 2022-09-17)

#70

Dette prosjektet vil medføre at eit flott område til bading og rekreasjon vil bli øydelagd. Vår familiehytte vil og hamne midt mellom to store industriområde med alt det medfører.

Tor Bjarne Smedsrud (Bømlo, 2022-09-17)

#83

Prosjektet vil øydeleggja eit fint naturområde, som heller kunne blitt brukt til friluftsområde eller bustadområde.

Inger Gloppen Flisram (Voss, 2022-09-19)

#92

Eg er utflytta Fitjarbu, har vakse opp i flotte Årskog. Støtter oppropet, stiller meg bak bebuerne i Årskog, og leserinnlegget til Tor Christian Hestenes!

Monica Wichmann (Rådal, 2022-10-02)

#93

Støtter oppropet, samt leserinnlegget i Sunnhordland " Næring til besvær på Fitjar".

Ingrid Aarskog (Fitjar, 2022-10-02)

#94

Eg er født og oppvaksen i Aarskog. Eg synes naturen i Aarskog industriområde , og naturen rundt er blitt totalt øydelagt! Det er og SVÆRT mykje støy derifra, som sjenerer. Er ikkje det samme å komme heim til det som var ein gong idylliske Aarskog, med frodig og flott natur, fine svaberg ved sjøen og fine strender. Eg er HEILT imot at det blir det samme på Landa også!! Helsing Linda Aarskog

Linda Aarskog (Bøvågen, 2022-10-02)

#97

Det er svært verdfulle naturområder som vert øydelagde for framtida. Planane utbyggjar kan vise til er ikkje så viktige at denne strandsona treng å ofrast.

Hilde Karin Vedøy Eiken (5419 Fitjar , 2022-10-03)

#98

Landa er et unikt, flott område som må bevares!

Birgit Hobæk (Fitjar, 2022-10-04)

#100

Eg signerer fordi eg støtter oppropet. Nei til utbygging på Landa!

Aina Terese Wichmann (Hagavik, 2022-10-04)

#101

Jeg har vokst opp i Aarskog og min familie min bor der fremdeles. Lyden av knuseverk, tungtransport og i senere tid vindmøller har preget tilværelsen. Industrien spiser seg stadig nærmere og nå står naturskjønne områder på Landa for tur. Jeg støtter oppropet for nok er faktisk nok.

Per Wichmann (Bergen, 2022-10-04)

#103

Morfar, Øystein Hageberg, vokste opp på Landa og han bygget en hytte i skogen på Årskog som mine foreldre har overtatt og renovert. Jeg har badet uendelig mange ganger i Skjervika, som barn og nå som voksen og har gledet meg til å kunne gi det samme videre til mine barn. Senest i sommer tok jeg med meg min svigerinne og to av mine nevøer og hoppet fra de fine skjærene ut i det klare vannet. De hoppet fra stadig høyere punkter på skjæret og koste seg! På veien ut langs stranden gikk vi forbi en mink som spiste en krabbe i sjøkanten. Det er et kjært sommerminne. Dette må bevares som det er!

Linn Kristin Løvfall-Breistein (Førde, 2022-10-04)

#114

Jeg signerer fordi jeg har hytte i dette område.

Runar Løvfall (Bergen , 2022-10-05)

#121

Har hytte i område og bruker stranda.

Inger Bente Hageberg Løvfall (Straumsgrend, 2022-10-17)

#124

Jeg signerer fordi familien har hytte i Årskog.

Borghild Smedsrud (Haugesund, 2022-11-25)

#126

Nei til at enda mer strandsone blir ødelagt

Fangel Sigrid (Fitjar, 2022-11-25)

#129

Det er lett å bygga ned verdifull natur, og vanskeleg å få han tilbake.

Ingebjørg Aadland (Oslo, 2023-01-30)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...